(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas! Děkuji. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já si myslím, že bychom měli přestat z tak vážného problému, který se týká dětí a naší společnosti, dělat politiku. To se námi nikdy nedaří. Jsem přesvědčen o tom, že kolegyně Jírovcová mluví z praxe. Mluví o věci, které rozumí, kterou si prošla a u které navrhuje jakési řešení. Jsem přesvědčen o tom, že Piráti teoreticky mluví na jedničku, ale za praxi máte pětku. Vy tomu vůbec... vy jste úplně mimo realitu! Realita je taková, jakou říká Jírovcová. A to, že my ten zákon nepodpoříme a uděláme všechno pro to, abychom ho v příštím parlamentu mohli změnit. Uděláme všechno pro to, abychom to mohli narovnat a zachránit ty děti, protože někdo se o ně opravdu postarat musí a nemůže to být předmět byznysu, obchodu a peněz, jenom peněz a jenom byznysu. Musí v tom být také cíl vychovat ve společnosti lidi, kteří budou pro tu společnost něco dělat. A prosím vás, to se tady úplně pomíjí a příliš se to tady politizuje. Nad tím bychom se měli zamyslet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Na pana kolegu Čižinského. My jsme fakt rádi, že se tedy nepodařilo přijmout ten pozměňovací návrh, aby se zakázalo umisťování dětí do šesti let, protože to už hraničí opravdu, já nevím, jak to říct slušně, ale nezlobte se na mě, to prostě může navrhnout jenom člověk nebo lidé, kteří o tom opravdu nic nevědí a kteří chtějí udělat devastaci celého systému, a to teď mluvím i o tom školském.

A možná bych jenom chtěla říci, že právě paní kolegyně Vildová, která je dlouhodobě uznávanou odbornicí a sociální pracovnicí na OSPODu, je vaše členka. A vaše členka za KDU, která psala ten dopis do Senátu, aby se to, co se přijalo pod perem paní Richterové, nehlasovalo, aby se to zvrátilo, aby se to vrátilo sem, aby se to upravilo, a že i vaši členové za KDU většinově s tím nesouhlasí. Ale bohužel, populismus u KDU vyhrává! (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka a poté paní poslankyně Válková, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji za slovo, pane předsedající. Možná dokončím a znovu se budu snažit uklidnit tuto debatu, která opravdu je úplně mimo to, co my tady dneska budeme řešit. My tady opravdu neřešíme sociálně-právní ochranu dětí, pěstounskou péči, neřešíme to, co jsme řešili před dvěma měsíci, a tato debata se o ty dva měsíce jednoduše opožďuje. My tady řešíme transformaci dětských domovů do tří let na zařízení, na centra komplexní péče. Já jsem tady představil tu zdravotní složku, ta sociální, kromě samozřejmě té odlehčovací, by měla v sobě zahrnovat sociální poradenství a další věci tak, abychom mohli spojovat to sociálně-zdravotní pomezí, které je velmi důležité.

Chci se tady obecně ohradit, protože si vážím všech těch, kteří pečují doma o zdravotně hendikepované děti, o zdravotně hendikepované příbuzné. Chci podpořit všechny ty pečující, kteří třeba nejsou biologickými rodiči těchto dětí a jsou opravdu přechodnými nebo dlouhodobými pěstouny, mají takovéto těžké případy doma a znám je, mají tam i ve čtvrtém stupni postižení, že se jednoduše o ně starají. A chci se jich zastat z toho důvodu, že to nedělají pro peníze, jak se to tady říká. Je to obrovská lež. Pěstounská péče tady funguje strašně dlouhou dobu pro to, abychom ty zkušenosti, že se to neděje pro peníze, už měli. Vždyť my jsme jim osm let nenavýšili odměnu pěstouna, a přesto jsou tady pěstouni, kteří si ty děti berou. Nedělejme to, že budeme rozkližovat ústavní a pěstounskou péči. V žádném případě. Tento návrh zákona je tu od toho, aby zavedl centra komplexní péče a umožnil legislativně dodýchat to, co už dávno některé dětské domovy do tří let dělají. To znamená -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas, pane poslanče vypršel. (Posl. Juchelka: Děkuji.) Paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Zřejmě teď na tu faktickou poznámku jenom, dvě minuty, že? (Ano.) Dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jste přihlášena potom do rozpravy.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, děkuji. Takže velmi rychle a stručně. Já to chápu a vnímám, už jsme to tady slyšeli ve vztahu k České poště, teď to slyšíme ve vztahu k dětem. Je to ryzí politická kampaň podle mého názoru, protože legislativně jsme uzavřeli tuto kapitolu a Senát ji schválil, teď ten návrh leží, pokud vím, u pana prezidenta k podpisu, byla to novela zákona o sociálně-právní ochraně, a vůbec nechápu, proč tady diskutujeme navíc zvýšeným hlasem a křikem, který myslím není důstojný poslankyň a poslanců v naší Poslanecké sněmovně, něco, co už se tady odehrálo před dvěma měsíci. Paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, to jste si měla takhle křičet a věcně argumentovat před těmi dvěma měsíci. Dělala jste to a očividně ten výsledek se nedostavil. Navíc mě překvapuje, že KSČM se spojuje s Volným blokem, aspoň tematicky, protože jsem neočekávala, že zde bude diskuse na této úrovni, kterou tady předvádí pan poslanec Volný už dlouhodobě, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a rozhodně takové výrazy jako vyčůránci jen pro peníze uráží všechny pěstouny v ČR. Předpokládám, že s tím nesouhlasíte, paní Aulická Jírovcová. Pokud ano, tak je mi to velmi líto, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Také se mi nelíbí, že tady někdo zpochybňuje takové - v podstatě nepřímo, já doufám, že to je jenom neznalost - Úmluvu o právech dítěte. Byli jsme teď na periodickém přezkumu po 10 letech. Velmi oceňovali právě přijetí této novely. Je to výbor pro ochranu práva dítěte na úrovni OSN. To je také špatně, paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo? A potom ta výjimka, která je -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, omlouvám se, dvě minuty jsou pryč. Děkuji. (Poslankyně Válková: Dobře, děkuji.) Pan poslanec Jan Čižinský, poté pan poslanec Lubomír Volný, paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Díky za slovo. Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na paní poslankyni Aulickou Jírovcovou. Paní poslankyně, i když budete ještě víc křičet, nebudete mít pravdu. Je faktem, že i v KDU-ČSL je pluralita názorů. Paní Vildová má jiný názor, ale já jsem velmi rád, že klub KDU-ČSL jako celek hlasoval ve prospěch dětí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já tady, vaším prostřednictvím, tady ke kolegyni. Kdo si fakt myslíte, že jste, abyste peskovala svoje kolegy, na čí stranu se přidávají anebo ne? Fakt kdo si myslíte, že jste? To je neuvěřitelné!

Takže uklidňování této debaty je proti zájmům dětí a vy tady nejednáte v zájmu dětí. Vy tady jednáte v zájmu peněz a jednáte tady v zájmu lidí, kteří do budoucna budou na těch dětech vydělávat miliardy, tak jako je vydělávají v Norsku. Děti a slušní pěstouni, ti, co to dělají už dneska za té finančně nevýhodné situace, si zaslouží tu nejlepší podporu, ale my ve Volném bloku mluvíme o obchodu s dětmi, který se tady připravuje od roku 2025, tak jako probíhá v Norsku. Budoucí akcionáři tohoto trhu, kteří si teď tady budují svůj vlastní byznys do budoucna, do kterého budou investovat, používají falešně děti a pěstouny jako rukojmí. Ale to je klasická falešná argumentace budoucích akcionářů v tomto podnikání. A ano, je mi jasné, že mezi vámi jsou lidi, kteří už se připravují, že do tohoto velkého byznysu, tak jak běží v Norsku a jsou v něm miliardy a miliardy korun, investují a investovat budou a profitují z toho.

A OSN? Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, v OSN je dnešní dobou špatně úplně všechno. Lidská práva nám tam hlídají lidé ze Saúdské Arábie, kde vy byste musela být v roušce a sedět doma, protože by vás do Parlamentu nikdo nepustil. Ti nám tam hlídají lidská práva. O dětských právech rozhodují lidi, kteří jsou právě finančně napojeni na organizace jako Barnevernet a podobně. My to víme, všichni to vědí. Globální organizace vedou svět jedním směrem, jedním jediným směrem: k destrukci základních tradičních rodinných hodnot, k rozpadu rodiny, k obchodování s dětmi, k tomu, aby se lidé štvali jeden proti druhému. A ta situace v Norsku, jak říkám, je tak tristní, že vy když si postěžujete na to, že lidé jako vy, soudci, porušují jejich práva, tak ten soudce (Předsedající: Pane poslanče, čas.) vás potrestá tím, že do konce života neuvidíte své dítě! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP