(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Na pana kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím, pane předsedající: kdo mě zná, tak ví, že mluvím nahlas, když opravdu jsem nějak emočně špatně naladěná anebo když to chci zdůraznit. A v této oblasti musíte asi všichni uznat, že je to o emocích a je to o těch důvodech a vůbec nechápání, proč jste vlastně hlasovali pro tu úpravu, kterou navrhla paní kolegyně Richterová. Takže z toho důvodu.

A možná se do politiky nehodí, já prostě říkám vždycky to, co si myslím a jak to cítím. A pak na paní kolegyni Válkovou, opět prostřednictvím pana předsedajícího. Já si myslím, že vaše docela schopné obraty, jako že jsme spojeni nebo spojení s panem kolegou Volným a s jeho blokem, já myslím, že vám tohle nikdo přece nemůže věřit. KSČM vždycky vystupovala samostatně sama za sebe, protože má své argumenty, má své důvody. A to, že tady občas řeknu - a je to napříč politickým spektrem, že souhlasím prostě s názorem, nebo s částí názoru jednotlivých kolegů, a mnohdy jsem to zdůrazňovala i třeba u vás v ANO, tak to neznamená, že jsme s nimi spojeni. Na to jsou tady experti jiné strany.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom poslední poznámku, že opět, tu faktickou, se nejedná v předloze tady tohoto zákona o zdravotních službách, i o tom, co se událo před dvěma měsíci. A také chci říct, že se distancuji od urážlivých polorasistických výroků, prostřednictvím vaším, pana poslance Volného směrem k pěstounům, a k tomu, co vůbec obsahem tohoto zákona jednoduše není. Nechme si své emoční výlevy na někdy jindy. My tady řešíme velmi jednoduchou a praktickou věc. Děti ze sociálních důvodů by neměly zůstávat v ústavní péči a máme pomoci a napnout všechny síly pro to, aby pečující byli co nejlépe obhospodařováváni doma těmi všemi odborníky, a když je to opravdu velmi nutné, třeba ve třetím, čtvrtém stupni postižení, tak jim dejme odbornou zdravotní péči. O tom je tady tento zákon.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar, poté pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych tady rád vrátil tu diskusi k té věcné rovině. My jsme již tu diskusi jednou absolvovali, vzpomeňte si, byli jsme v sále 205. A my jako KSČM jsme se snažili vám předkládat fakta, faktické informace z praxe. My jsme nehráli politiku - tady mířím ke kolegům, kteří nás z toho podezřívají. Do voleb bylo daleko. Ale my jsme se snažili na faktických věcech dokladovat stávající funkčnost systému a rizika, která přináší ten nový systém, který tady chcete zavést. Neustále na to upozorňujeme, protože za těch 32 let jsme poučeni, že pokud se na to zapomene na začátku, když se tyto věci rozvíjejí, tak potom už se to velice těžko brzdí.

A potom všichni ti, kteří budou chodit a říkat: No, vy jste vlastně ze začátku měli pravdu a my jsme to nedomysleli, a ono se to nějak zvrtlo, ono to nějak skončilo špatně - budou hledat alibi. Proto tady na ten mikrofon vystupujeme. Kolegyně Aulická vůči tady rušení těchto ústavů, já vůči poště, když mám strach, aby nebyla privatizována. Všichni jsme tady měli vystupovat vůči OKD ze začátku. Kolik tady vystupovalo kolegů kvůli solárním baronům a dalším věcem. To jsou všechno historické milníky tohoto parlamentu, kdy se zapomnělo na názory odborníků a zaštiťovali jsme se jednotou klubů a podobných záležitostí. To je také reakce na kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím. Samozřejmě je hezké, že klub je jednotný, ale když stojí proti odborníkům, tak je to problém.

Proto bychom možná měli trošku někdy více než politikům naslouchat odborníkům. Hanka Aulická se tady snaží vám vysvětlit, že prostě ten názor z těch ústavů takový je, a dokonce bez rozdílu politického trika se staví za zachování stávajícího stavu, možná ho parametricky upravit, ale zachovat, protože takhle vylijeme s vaničkou i to dítě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Jan Čižinský, faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já už jsem tady ve Sněmovně několikrát říkal, že tady jsou témata, kterým se každý bojí postavit čelem a bojí se o nich rovnou mluvit. Byl jsem tady obviněn kolegou, že to moje vystoupení, prostřednictvím pana předsedajícího, bylo polorasistické. Tak vůči tomuhle se vyhrazuji, protože tady je jedna komunita, která již dnes vyškolena různými neziskovkami, tedy lidmi, kteří si nejsou schopní sehnat normální práci. Tato komunita díky neziskovkám má dramatický nárůst rodinné pěstounské péče nebo osvojování dětí, protože ti neziskovkáři jim vysvětlili, této komunitě, za peníze poplatníků České republiky nebo daňových poplatníků v České republice, že je pro ně výhodnější, když si ty děti mezi sebou prostě prarodiče a rodiče navzájem osvojí, a dostanou za to více peněz. Když se vám to líbí nebo ne, prostě jedna komunita tady s tímhle má ten problém - a já tvrdím, že ho má, vy tvrdíte, že nemá, tak proveďte statistiku, jestli tady je nějaká komunita, která má dramatický nárůst této rodinné péče vyloženě ze zištných důvodů, protože si naadoptují navzájem nebo osvojí děti. Tak to prostě je.

A ano, upozorňuji na to, že to, co tady předvádíte teď, to je salámová metoda. Já mám Barnevernet nastudovaný. Barnevernet vznikl zneužitím smrti jednoho chlapce, kterého utýral jeho sadistický otec. Kvůli jednomu sadistickému otci a kvůli jedné tragédii vznikl systém, který tragicky zasáhl do života už statisíců lidí. Rozdělil rodiny, a dokonce je rozděluje takovým stylem, že dneska stačí tomu norskému dítěti, aby si ve školce postěžovalo, že mu rodiče něco nekoupili, a ta učitelka, která je vyškolena stejnými neziskovkami, už ho prostě neodevzdá, dá ho Barnevernetu. Ti ho dají nějakému pěstounovi, tomu dítěti se tam nelíbí, protože ti pěstouni ho třeba bijí a nedávají mu najíst, chce zpátky domů, a ty soudkyně mu to nedovolí. A nechají ho v té rodině, kde ho týrají.

A mimochodem i u nás. (Předsedající: Čas uplynul, pane poslanče.) Padesát procent dětí v pěstounských rodinách je nešťastných a nespokojených.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych jenom rád zareagoval na pana poslance Luzara, vaším prostřednictvím. To přece vůbec není tak, že by byla nějaká většina dobrovolníků, která by nám říkala: Děláte chybu. Je to přesně naopak. Většina odborníků, většina odborníků říká: Jste zaostalí, podívejte se za hranice na ostatní evropské státy. A odborníci říkají: Ta hranice je minimálně šest let. A mnoho států má vyšší hranici v našem okolí, v Evropě. Takže prosím, neříkejte, že někdo tady hlasuje v rozporu s odborníky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. A musím opět reagovat na pana kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já vám tady přivedu, myslím si, že několik desítek odborníků, ze všech těch dotčených oblastí, kteří na vás budou koukat a budou říkat: To nemyslíte vážně. Vy tady prostě stavíte celý ten systém a děti především do toho, že se jim opravdu zhorší jejich situace a že vlastně budeme... nebo že ty děti nebudeme mít kam umístit, do kvalitní péče nebudou moci jít a budeme to řešit nějak alternativně.

My víme, že už na krajích, díky tomu, že se to schválilo v Senátu, se připravují nějaké záležitosti, přistupují k tomu odpovědně a samozřejmě už teď se připravují záležitosti ohledně toho, co to vlastně v rámci jednotlivých krajů péče o děti bude znamenat. A musím vám říci, že vždycky se nese to - a především u nás v Ústeckém kraji - jak to budeme dělat, protože sice MPSV nám hlásí, že má připraveno nebo v přípravě 135 pěstounů a že to určitě bude dostačující, ale neubývají nám ti pěstouni zároveň? Neodchází z toho systému? Odchází. My tady potřebujeme podpořit tu dlouhodobou péči, ty dlouhodobé pěstouny. Potřebujeme podpořit ambulantní síť péče pro rodiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP