(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ve 12.30 měli naši kolegové z naší koalice k tomuto tématu tiskovou informaci. Podle našich informací to ostře odsoudili. Podle našich informací ve 13 zasedá zdravotní výbor, myslím, že by se tomu měl věnovat a zcela jasně se k tomu vyjádřit.

Já bych chtěl z tohoto místa pozdravit Úřad pro dohled nad financováním politických stran. My vykazujeme každou facebookovou reklamu za 110 korun. My máme 8 000 plachet našich dobrovolníků na plotech, v ulicích všech českých měst, obcí a vesnic a vykazujeme 8 000 finančních neplnění. A tady je jasných 15 milionů, které patří na volební účet hnutí ANO! Takže doufám, že ten úřad si toho všimne a připočítá to, když už někdo zneužívá tak těžkou nemoc ke své politické propagaci. Ale na druhé straně je to přesně v duchu volebního hesla hnutí ANO - budu si brát cizí peníze až do roztrhání těla. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A nyní prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, děkuji za slovo. V souladu s rozhodnutím Sněmovny teď přejdu k volebnímu bodu, pro který jsme se rozhodli na tento čas, jménem volební komise. Je to návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, obsazení jednoho místa, které je k dnešnímu dni neobsazeno.

Je to tak, že 20. srpna skončilo funkční období panu Janu Vedralovi, a to v souladu se zákonem, že dosáhl věku 65 let a tím i skončil ve funkci člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

V souladu se zmíněným zákonem č. 166/1993 prezident NKÚ pan Miloslav Kala poslal Sněmovně novou nominaci, nový návrh, a tou nominací je náš kolega poslanec, pan Roman Sklenák. Tato nominace byla do Sněmovny zaslána 24. srpna. Standardní nominační dopis i životopis kandidáta komise předložila předsedům klubů i členům komise. Volební komise ho projednala 25. srpna formou per rollam a přijala usnesení číslo 203, kde tuto nominaci shledává v pořádku z věcného hlediska, a přijala ji.

Připomenu ustálenou zvyklost, že v tomto případě, protože to je jeden návrh jednoho jména, který Sněmovna de facto buď potvrdí, nebo nepotvrdí, komise navrhuje formu tajnou, a to jednokolovou, kdy se při jednom hlasování hned rozhodne nebo ne, nepostupuje se tedy do žádného druhého kola.

V souladu se zákonem se nově zvolený člen, pokud bude zvolen Sněmovnou, ujímá své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. A nyní, pane předsedající, nejdřív prosím, abyste otevřel rozpravu, a po rozpravě prosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, jestli Sněmovna souhlasí s provedením tajné jednokolové volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Budu pokračovat s přednostním právem v tom, v čem jsem začal, že pan ministr tady sedí, něco si píše do mobilu, ale teď jsme tady popsali, jakým způsobem se zneužívají peníze ve zdravotnictví, které mají jít na léčbu, a vy byste zde měl vystoupit a skutečně nás ujistit o tom, že ani jedna koruna z těch peněz ze zdravotnictví nebude zneužívána na volební politickou agitaci.

Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, abychom postupovali jako v tom jednom vtipu, kdy se v Sovětském svazu na Sibiři zastaví vlak, a političtí funkcionáři debatují o tom, co budou dělat dál, a nakonec zvítězí názor, že se zatáhnou záclonky a bude se předstírat, že všechno funguje dál a vlak pokračuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan ministr se hlásí do rozpravy, respektive pan ministr se hlásí s přednostním právem, aby to bylo v souladu s jednacím řádem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, už aby ty volby byly za námi. Já musím tedy říct, že nechápu vůbec tu rétoriku. Ta brožura - já myslím, že jste ji ani neviděl, pane předsedo, nebo četl jste ji? Viděl jste ji kompletně? (Poslanec Michálek ukazuje směrem k řečništi.) No, máte jednu fotku, ano, máte jednu fotku, ale tam je asi 52 stránek a jsou tam primárně odborníci z českého zdravotnictví v různých indikacích onkologických onemocnění, 52 stránek odborných informací.

Ta brožura byla připravována už někdy od podzimu minulého roku, to jsem ani ještě nebyl tehdy ministrem, když se dávala dohromady, komunikovalo se to se zdravotními pojišťovnami, už před několika měsíci jsme podepsali se zdravotními pojišťovnami memorandum jako Ministerstvo zdravotnictví o tom, že chceme podporovat obecně prevenci v onkologii po covidu, kdy víme, že se nám výrazně snížila complaints se screeningovými programy, se zvaním na screeningové programy, skutečně se ty počty lidí, kteří chodí na screening, propadly asi o 10 až 15 %, a všichni vnímáme to, že skutečně, zejména onkologie, byla zasažena tím covidovým obdobím, a chtěli jsme - a věřte tomu, nebo ne - podpořit onkologickou prevenci. A není to věc, která by se vytvořila před čtrnácti dny, pracuje se na tom řadu měsíců. A já si myslím, že primárně ta brožura skutečně - a když se podíváte na její obsah - je odborná. A to, že ji zaštítí ministr zdravotnictví, který v průběhu celého času, a to nikomu nevadí, podepisuje dopisy pojištěncům, kteří jsou zváni na screeningové programy, to je prostě standard, ať je to jakýkoli jiný ministr, tak nevím, co je na tom špatně. Ano, je tam pan předseda vlády na poslední straně té brožury, je tam jakožto autor, kdy skutečně byl iniciátorem vzniku té brožury (Smích a potlesk některých poslanců.), je tam Úřad vlády jako instituce, která se na tom podílela, to je všechno. A znovu říkám, je to věc, která se připravovala rok. Připravovala se rok ta brožura a není to žádná předvolební brožura, jak o tom hovoříte. (Ruch v sále.) To, o čem hovoříte, je prostě nesmysl. Mohu promluvit samozřejmě se zdravotními pojišťovnami, kdy se ta brožura má vydat, kdy se má pustit. Ale myslím si, že principiálně rozporovat ten obsah, který má 52 stran a jsou tam odborníci, jsou tam odborné informace, je tam výzva k prevenci onkologických onemocnění, je prostě čistá politika.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli prosím o to, aby došlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů, jak budeme postupovat, jinak ve 13 hodin musím přerušit jednání Poslanecké sněmovny, protože máme naplánovaná jednání výboru a protože ve 14.30 máme zařazený pevný bod. Takže prosím o dohodu předsedů poslaneckých klubů, jinak musím postupovat v souladu s našimi zvyklostmi.

Na řadě je pan předseda Michálek a s přednostním právem se hlásí také pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP