(16.20 hodin)
(pokračuje Žáková)

My jsme se tomu tisku věnovali docela obšírně, my jsme si jej vyžádali ještě dříve, než k nám přišel do Senátu, a už v březnu jsme ho projednali na podvýboru pro energetiku a dopravu. Následně jsme se k němu vraceli, až přišel od vás. Vyžádalo si ho několik výborů, jednak výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ústavně-právní výbor, podvýbor pro energetiku a dopravu a stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy.

Navíc jsme k tomu uspořádali i kulatý stůl, který proběhl 22. června, a velmi děkuji, že i pan vicepremiér byl na něm přítomen a mohl mým kolegům, bývalým starostům a starostkám z okolí Jaderné elektrárny Dukovany je ubezpečit, že tento zákon je prioritou a Dukovany že jsou prioritou. Jelikož z toho regionu pocházím a několik let jsem tam starostovala, tak bych vás poprosila, abyste zvážili podporu pozměňovacím návrhům ze Senátu. Jednak je tam pozměňovací návrh, který řeší tu bezpečnostní pojistku, a jednak jsme si dovolili inspirovat vaším doprovodným usnesením - i Senát stejné doprovodné usnesení k tomuto tisku přijal.

Nevím, jestli se ještě dostanu ke slovu, tak bych vám chtěla, protože asi se vidíme v tomto složení možná naposledy, tak bych vám chtěla poděkovat za vaši práci v Poslanecké sněmovně, za ty čtyři roky, které jste neměli jednoduché, napříč politickým spektrem, v době covidové, v tom, co nás potkalo, naši zemi, za to, že jste moudře rozhodovali, i když některá řekněme rozhodnutí byla krajová, ale - (Hlouček diskutujících poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní senátorko, já vás přeruším a požádám diskusní skupinku po mé levici, aby to případně přesunula ven. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Hana Žáková: Zkrátka vám chci poděkovat za tu práci, kterou jste tady odváděli. Kolikrát jste museli zasedat, kolik to bylo hodin času, že jste byli odloučeni od svých rodin. Poděkovat i vašim rodinám, že vám byly oporou a že vás podržely. A přeji vám, ať už dopadnou volby ve váš prospěch, či neprospěch, tak pamatujte, že i kolikrát prohra znamená velká výhra. Já vám za to moc děkuji a té spolupráce si velmi vážím. (Potlesk několika poslanců z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Rozhodl jsem se nevolat paní senátorku k věci.

Takže nyní zde má možnost pro vystoupení zpravodaj garančního výboru, jímž byl hospodářský výbor, pan poslanec Dolínek, kterého jsem viděl, a má zájem vystoupit. Poté se případně může připravit pan poslanec Koten jako zpravodaj výboru pro bezpečnost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pouze krátce. To, co přijal Senát, není v zásadě v rozporu s tím, co bylo projednáváno na výboru, protože tam jsme se té oblasti v zásadě vyhnuli, v tom projednávání jednotlivém, takže jako zpravodaj k tomu mám neutrální vztah.

Za ČSSD bych chtěl deklarovat, že podpoříme senátní vratku v podobě, jak to Senát schválil, protože to považujeme za cenný kompromis. Důležité je začít realizovat, což většina lídrů v minulých týdnech všude deklarovala v našich diskusích, takže si myslím, že je potřeba, aby ten zákon hlavně byl schválen, a my podpoříme senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se může vyjádřit zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Radek Koten, ale já ho nevidím. V tom případě se mi písemně přihlásila paní poslankyně Langšádlová, takže pan poslanec Třešňák, který se hlásil z místa, tak... Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Moje vyjádření bude stručné. Já bych chtěla deklarovat, že jako TOP 09 a SPOLU podporujeme jádro jako součást našeho energetického mixu. Jsme přesvědčeni, že jako zdroj základního zatížení musí být i do budoucna jeho součástí, ať už v podobě standardního jaderného bloku, nebo do budoucna modulárních reaktorů.

Jsem moc ráda, že přes všechny diskuse na vládním výboru i na půdě Poslanecké sněmovny došlo k dohodě. K ekonomické oblasti určitě je ještě mnoho otázek před námi, ať už je to otázka podílu státu na této investici, ať už je to otázka účasti reprezentantů státu v dozorčí a správní radě EDU II, ať už je to otázka toho, že půjdeme ještě i do budoucna jednat o váze jednotlivých kritérií. Podle mě je naprosto zřejmé, že stačí tři účastníci, tak jak deklarovali experti, a jsem velice ráda, že jsme došli k dohodě a že vláda přijala rozhodnutí, že se tendru nezúčastní dodavatelé z Ruska a Číny, protože i ten geostrategický a bezpečnostní rozměr je důležitý.

Já bych chtěla moc poděkovat za spolupráci zejména kolegům ze Senátu, ale i panu ministrovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Samozřejmě podporujeme ten senátní návrh, protože zapracovává zvýšená bezpečnostní kritéria i do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poté, co jsem vyzval paní poslankyni, jsem zaznamenal přihlášku pana předsedy Bartoška, a předpokládám, že s přednostním právem, takže prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Za mě krátce, pane místopředsedo. Já bych zde chtěl poděkovat panu ministrovi Havlíčkovi. Cesta k přijetí tohoto zákona nebyla snadná. Sami to víte, že se kolem jeho podoby vedly dlouhé diskuse. Jsem rád za to, že se nakonec podařilo dospět ke společnému konsenzu, který má podporu, předpokládám, většiny v Poslanecké sněmovně, včetně toho, že byla dodržena dohoda v Senátu o podobě pozměňujícího návrhu, takže děkuji i Senátu za jeho roli, kterou v průběhu přípravy tohoto zákona sehrál.

A já vás, kolegové a kolegyně, poprosím, abyste podpořili senátní návrh tohoto zákona, protože skutečně pamatuje na bezpečnostní pojistky a bezpečnost pro Českou republiku, a věřím, že to je priorita pro nás pro všechny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy pan poslanec Třešňák.

Než dorazí, seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan předseda vlády Andrej Babiš se nám omlouvá dnes od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážená paní senátorko, vážený pane vicepremiére, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na jednu stranu kvitujeme senátní kompromis, který se sem vrátil, protože především dopřesnil sněmovní pozměňovací návrhy řešící právě bezpečnostní pojistky a znemožňující účast ruských a čínských firem na tendru pro pátý blok elektrárny Dukovany.

Nicméně ten původní zákon řeší tedy především veřejnou podporu a samotné financování. V tomto se v Senátu žádných změn nedočkal, respektive se nedočkal žádného zastropování a změn právě v některých správních věcech a administrativních věcech. Samozřejmě, z naší strany deklarace podpory jádra tu je, avšak založená na jiných principech. My jsme je tu několikrát zmiňovali, asi zde nebudu opakovat, že investorský model i model veřejné podpory by měl být koncipován jinak, a to se týče jak samotného projektu, tedy Dukovany 5, tak i dalšího rozvoje jaderné energetiky včetně malých modulárních reaktorů, které stále mají malou oporu ve financování z veřejného rozpočtu, z TAČR a podobně.

A na závěr mi zde dovolte zmínit takovou krátkou poznámku. Pan vicepremiér ji ode mě už několikrát slýchal. My se tu bavíme s osmiletým zpožděním o rozvoji jádra a já pouze připomenu leden 2014, kdy to byl právě současný premiér Andrej Babiš, tehdy v roli ministra financí, ten zařízl projekt výstavby dvou bloků elektrárny Temelín právě jako ministr financí Sobotkovy vlády. Nebýt tohoto, už dnes mohly být v procesu výstavby dva bloky elektrárny Temelín a ta diskuse zde mohla být o mnoho snazší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní ještě s přednostním právem pan místopředseda Kubíček, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem klubu ANO vyjadřuji podporu senátnímu návrhu zákona. V každém případě jsme na začátku cesty. Děkuji i opozici za to, že nakonec jednání o tom bylo velmi konstruktivní, velmi pozitivní, ale Dukovany jenom první část.

Veškeré predikce do budoucnosti ukazují zvýšenou potřebu výroby elektřiny České republiky včetně spotřeby a tak dále. Jdeme k elektromobilitě a spoustě záležitostí, které budou vyžadovat tyto zdroje, pokud možno zdroje čisté. Já vím, že na některých stranách vyvolám úsměv, protože jádro je někým považováno za čistý zdroj, někým ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP