(16.50 hodin)

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Obvykle si neberu závěrečná slova, protože už jsem pragmatický na to, aby se to všechno rychle dohrálo, ale protože toto je skutečně velmi významný zákon, tak opravdu velmi krátce. Chtěl bych říct: konec dobrý, všechno dobré.

Uvědomuji si, že to bylo mimořádně náročné a možná i symbolické, že v posledních hodinách této Sněmovny hlasujeme o zákonu jaderném, na kterém jsme strávili skoro rok života. Nepochybně by celá řada z nás mohla říct, že by mohl být ještě lepší. Ano, já si dovedu představit, že by mohl být ještě trochu jiný, ale ve finále respektuji politickou debatu na půdě parlamentu, respektuji demokracii a respektuji to, že se k tomu každý vyjádří, i to, že nakonec to musí být o určitém kompromisu. Ten kompromis byl nalezen a jsem hrozně rád, že byl popoháněn tím, co je možná unikátní v České republice, a o to se snažme nepřipravit, a to je všeobecná shoda na tom, že jaderný blok nebo jaderné bloky anebo obecně jaderná energetika je pro nás zcela zásadní. Bez ní opravdu nejsme schopni nahradit 10 000 megawattů, které budeme odstavovat z důvodu dekarbonizace, z důvodu uhlí. A to se vůbec nebavím o tom, kdy expirují Dukovany a jakým způsobem budeme investovat dále do obnovitelných zdrojů, což je rovněž strašně důležité.

Už nyní se projevuje to, že to byl důležitý a správný krok s ohledem na cenu elektrické energie. Všichni vidíme, co se děje na světových trzích, všichni vidíme, jak se vyvíjí cena. A pokud jsme tímto zákonem pomohli tomu, že jsme nastavili model výkupu ceny elektrické energie, tak je téměř jisté to, že těch 10 % energie, kterou vykoupíme přes tento zdroj, bude levnější, než kdybychom byli v té době běžně na trzích.

Děkuji za tu diskusi. vážím si jí. A chtěl bych opravdu všechny poprosit o to, aby to finále podpořili i symbolicky. Je to zlomová věc v této Sněmovně. A já si troufám tvrdit, že kdo nebude v tuto chvíli hlasovat pro podporu této senátní vratky, tak nehlasuje pro podporu jádra v České republice.

Děkuji za celou dobu projednávání toho zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další závěrečná slova neregistruji. Svolám kolegy do sálu... (Gong.) ... a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Než se sejdou kolegové, seznámím vás s omluvenkou. Pan poslanec Výborný se omlouvá z dnešního jednání od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Než se sejdou kolegové, tak vám sdělím, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců a návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb. -"

Teď nevím, jestli to byla žádost o odhlášení? (Ano.) Byla to žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se. A já to budu muset přečíst znova, protože nevím, kde jsem skončil.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 966/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 966/7." Vidím, že v sále jsou přítomni všichni, kteří chtějí být přítomni.

Zahajuji hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 84, je přihlášeno 128 poslanců a poslankyň, pro 100, proti 8. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali, a byl s ním tedy vysloven souhlas.

 

Děkuji paní senátorce, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

Nyní další bod, kterým je bod číslo

 

9.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1084/5/ - vrácený Senátem

Senát schválil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1084/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi senátora Michala Kortyše a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět před vás předstupuji s návrhem zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a který byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Podotýkám, že Senát uplatnil pozměňovací návrhy týkající se problematiky takzvaného přímého marketingu, vnitřních rozvodů a sdílení rádiového spektra. Možná si vzpomínáte, byla tady o tom živá diskuse.

V tomto případě musím konstatovat, že nesouhlasím s pozměňovacím návrhem k problematice přímého marketingu, který jde proti smyslu navržené právní úpravy, která byla obsažena v transpoziční novele, přičemž tato úprava byla navržena právě za účelem podpory ochrany soukromých elektronických komunikací a ochrany zranitelné skupiny spotřebitelů před agresivními obchodními praktikami. Takže zjednodušeně: cílem je, aby spotřebitel nebyl obtěžován nevyžádanými telefonáty. Pokud jde o problematiku vnitřních rozvodů, sdílení rádiového spektra, i zde s vypuštěním daných ustanovení nesouhlasím, přičemž cílem navržené úpravy je urychlení procesu výstavby veřejných komunikací, sítí a posílení hospodářské soutěže.

Z těchto důvodů bych vás chtěl požádat o schválení návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kolářík, kterému přestala fungovat hlasovací karta, hlasuje s náhradní hlasovací kartou číslo 11.

Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Michal Kortyš. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Michal Kortyš: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak říkal pan ministr, přijali jsme tři pozměňovací návrhy.

Co se týká marketingu, názor Senátu je v tom, že budu radši, nebo my budeme radši říkat, že nechceme být oslovováni, a pak už to záleží na tom zbytku. A tenhle názor, ještě jiný názor je, vlastně prezident Hospodářské komory nám poslal dopis, že to přinese řadu problémů, tak jak je to navrženo Poslaneckou sněmovnou, řadu problémů v hospodářské soutěži a výrazně omezí konkurenci na trhu.

Co se týká rozšíření povinnosti vlastníka nemovitosti strpět stavební zásah do technického stavu své nemovitosti, tak tady jsme přece jenom chránili trošku právo toho majitele nemovitosti tak, aby on byl ten článek, který o tom bude rozhodovat. To, co bylo v tom vašem návrhu, je, že stavební úřad, který v tom byl zainteresován, byl nahrazen Českým telekomunikačním úřadem, a to tam zůstává. To si myslím, že je správné.

Poslední bod byl o sdílení síťové infrastruktury. Tady chci jenom říct, že přechodné ustanovení, které jde výrazně nad rámec směrnice Evropského parlamentu, evropský kodex pro elektronické komunikace, a je v rozporu s principy dobré správy. Toto přechodné ustanovení prolamuje klíčový princip zakotvení v samotné novele zákona. Když to řeknu svými slovy, tak podnikatel, který se zúčastní výběrového řízení na příděl sítě, by mu byla jasně stanovena pravidla, a teď je chce stát měnit zákonem. A já si myslím, že by se měl spíš správně vyrovnat s těmito poskytovateli služeb a potom by mohl měnit pravidla. Tato pravidla by vlastně měla být už ve výběrovém řízení. Pokud tam nejsou, nemůžeme takhle měnit pravidla za chodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zaregistroval jsem, že k usnesení Senátu se chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Martin Jiránek. Než se dostane k mikrofonu, seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Paní poslankyně Kořanová se omlouvá z pracovních důvodů od 15.30 do konce jednání.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem se domluvil s kolegou Patrikem Nacherem, že k tomu něco řekneme. Budu velmi stručný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP