(17.00 hodin)
(pokračuje Jiránek)

Máme tady dvě verze, senátní a sněmovní. Často Senát doplňuje, vylepšuje a dělá vlastně tu práci tak, aby ty zákony byly lepší. V tomto případě jde však úplně jinou cestou, než chce jít Sněmovna. A ten rozpor je v tématu telemarketingu.

Telemarketing je to, co všichni známe - když zvedneme neznámé číslo a ozve se: Mám pro vás nabídku levnější energie, mám pro vás nabídku nákupu akcií či nějaká jiná, pravděpodobně suprově neodolatelná nabídka. Občas se dokonce ozve i automat, který vám tu nabídku představuje. A právě na základě stížností mnoha a mnoha lidí a organizací, které se zabývají ochranou spotřebitelů, přišlo Ministerstvo průmyslu, ČTÚ a Úřad pro ochranu osobních údajů se změnou nastavení telemarketingu, to znamená, aby už nedocházelo k těm neustálým obtěžujícím telefonátům, ale aby ten, kdo chce přijímat nabídky, nejdřív svou chuť dostávat tyto nabídky projevil registrací v portálu, který bude pro všechny ty telemarketéry stejný - funguje to takhle ve 12, 13 zemích okolo nás v Evropě - a pak mohl být informován o těchto obchodních nabídkách. Je to změna, kterou vyžadují všechny ty organizace, které se věnují ochraně spotřebitele.

Jeden z hlavních důvodů, co jsme například zjistili, je ten, že podstatná část lidí už nebere neznámé číslo. Jsou tak znechuceni těmi nabídkami, že už neberou neznámé číslo, což nám způsobovalo velké problémy v covidové epidemii, protože mnoho lidí nebralo telefon hygienám při trasování. A proto jsme i my s kolegou Patrikem Nacherem a s dalšími kolegy velmi pro to, aby se přišlo s tou novou verzí, kterou obsahuje sněmovní verze, to znamená opt-in, můžete mi volat, až když já se někam zaregistruji. Aktuálně je situace obrácená, můžete mi volat neustále.

Tato sněmovní verze umožní i lepší vymáhání toho, když to někteří telemarketéři budou porušovat a budou volat i přesto, kdy ten člověk nechce. Umožní to právě úřadům rychleji a efektivněji reagovat. Tudíž s kolegou Patrikem Nacherem vás prosíme, dejte podporu sněmovní verzi, protože senátní verze je z našeho pohledu pro ochranu spotřebitelů špatná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a já tedy otevírám rozpravu. Vidím, že pan poslanec Dolínek se hlásí s faktickou poznámkou, takže ho vyzvu, aby normálně vystoupil v rozpravě, protože je potřeba s faktickými poznámkami na někoho reagovat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem nebyl zapsaný, takže to chci takto využít. Děkuji, pane předsedající.

Už jsem to avizoval při našem projednávání, když jsem měl pozměňující návrh, který byl senátory částečně vyslyšen a aplikován, že my tady přicházíme s něčím, co popsal kolega, ale také to není úplně dobře uděláno. Je pro mě velmi až zarážející, jak urputně tuto věc v posledních měsících hájili různí státní úředníci nebo úředníci firem, které spadají pod organizace, které spadají pod stát. Já si myslím, že ani jedna verze není úplně nejideálnější, ale přesto ta senátní mi přijde lepší než ta, co byla zde. Chtěl bych připomenout, jak jsme zde posledních 24 hodin, až dnes nebo včera, chválili Senát, jak moudře upravil zákony v různých oblastech, a teď najednou říkáme, že ne. Tak se zkuste zamyslet nad tím, že to tam taky ti senátoři nedali nahodile, že také tu věc promysleli a že také vědí, proč to tam právě dali - z těch důvodů, že sněmovní verze je až příliš rigidní v nějaké oblasti, byť na ni časem může dojít. Ale to je věc, která je samozřejmě ke zvážení.

A co se týká ochrany klientů, samozřejmě jsme na straně spotřebitelů, chceme, aby ta pravidla byla jasná, drtivou většinu těch věcí jsme podpořili. Sociální demokracie podporuje to, aby si spotřebitel opravdu vybíral to, co chce, a nebylo mu vnucováno a nebyl rušen věcmi, o které nestojí, takže v tom není náš spor. Je to pouze ve výkladu té rigidnosti a časovosti celé té věci, takže tam o nic závažnějšího nejde.

Jak jsem mluvil se senátory, ti také nechtějí, aby někdo volal domů někomu, kdo o to nestojí, a nabízel mu služby, o které nestojí. My se tam celou dobu bavíme pouze o praktické stránce některých věcí typu: někdo vám prodá bazén, za rok vás chce oslovit, aby vám připomněl filtrační písek - chcete, nechcete, ale když ten klient předtím nepodepsal souhlas, že můžou volat, tak ta firma ho například nemůže oslovit. To znamená, jde skutečně o praktické věci. To jen pro pochopení, aby to navenek nevypadalo, že tady někdo hájí nějaká mystická telemarketingová centra. O ta nikdo nestojí. My se bavíme o té praktické stránce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se pan senátor do rozpravy, takže mu ještě dám slovo. V tuto chvíli nemám další přihlášky. Prosím.

 

Senátor Michal Kortyš: Já bych to, prosím vás, řekl selsky. Chci zvednout telefon, budu ho brát s radostí, že mě nikdo nebude volat a s těmihle věcmi mě nebude obtěžovat. A když si ten telemarketing tak, jak to bylo teď popsané vámi, řeknu, že chci být oslovován, tak nechci se dočkat toho, že po 25. oslovení budu říkat, že už to nechci, a budu se dívat, kde bych to zrušil. Tak já si myslím, že to, co navrhujeme my, je jednodušší, a když budu chtít, tak si to dám, ale prostě začátek pro mě je ten, že nikdo mě nebude volat a nebudu se bát zvednout telefon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se již nikdo další v rozpravě nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

V tom případě svolám kolegy do sálu a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1084/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1084/6." To byl návrh usnesení. V sále jsou věřím všichni, kteří v sále chtějí být.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je pro senátní verzi nyní hlasujeme. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 85, je přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 20, proti 5. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

A nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Kvorum je již nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1084/6." Věřím, že všichni, kteří zde chtějí být, jsou.

Zahajuji hlasování číslo 86. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 86, je přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 137, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona jsme přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi. Končím projednávání bodu číslo 9.

 

A budeme pokračovat. Otevírám bod číslo... Ne, neotevírám, hlásil se mi předseda klubu Pirátů mezi body, pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo. Paní poslankyni Valachovou poté registruji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP