(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. (Gong.) Svolávám kolegy z předsálí.

Poslanec Ferjenčík se hlásí ještě v podrobné rozpravě. Předpokládám, že se...

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já se jen hlásím k usnesením, která jsem načetl v rozpravě obecné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Tímto končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Všechny vás na žádost odhlásím. Poslanec Kubíček se hlásí, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím požádat jménem poslaneckého klubu o pětiminutovou přestávku. Je tu žádost, aby poslanci stihli doběhnout na hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Je tady pan předseda klubu, takže nemůžete... (Předseda Faltýnek urychleně opouští sál.)

 

Poslanec Roman Kubíček: Á, pardon. Já se omlouvám, tak jsem pana předsedu přehlédl. Už tu není, takže ještě jednou. Dovolím si požádat o pětiminutovou přestávku do 18.45, aby se poslanci stihli vrátit na hlasování. Byl jsem o to požádán.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Vyhlašuji přestávku do 18.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 18.41 do 18.45 hodin.)

 

Přátelé, máme 18 hodin 45 minut. Čas vyhrazený pro přestávku klubu ANO vypršel. Je 18 hodin 45 minut.

Končím podrobnou rozpravu. Prosím vás, abyste se všichni uklidnili. Budeme hlasovat.

Poprosím paní zpravodajku. Prosím, paní zpravodajko, proveďte nás hlasováním. A poprosím o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Postupovali bychom následujícím způsobem:

Nejprve bychom se hlasováním vypořádali s návrhem usnesení rozpočtového výboru tak, jak jsem ho tady načetla, to znamená včetně vypořádání schodku, jenom připomínám.

Poté - uvidíme, jak to usnesení dopadne - bychom rozhodli o doprovodných usneseních tak, jak je tady načetl pan kolega Ferjenčík s tím, že každé usnesení přečtu. Ta usnesení jsou dvě, takže to rozdělíme do dvou hlasování. Doprovodné usnesení číslo jedna jako celek načtu, potom doprovodné usnesení číslo dvě.

Takže takto navrhuji postupovat při hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je všeobecný souhlas s postupem, takže o tom nenechám ani hlasovat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali o návrhu usnesení rozpočtového výboru číslo 561 ze dne 8. září 2021 k návrhu státního závěrečného účtu České republiky zas rok 2020, a to včetně souhlasu s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2020. Myslím, že ta čísla tady nemusím opakovat, pokud tedy někdo nemá zájem? Nevidím, takže asi všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 89, přihlášeno 122 poslanců, pro 74, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení číslo jedna, které zní: "Poslanecká sněmovna zaprvé konstatuje, že dokumentace státního závěrečného účtu neumožňuje zhodnotit plnění cílů a strategií státu ani kvalitu, rozsah a efektivitu poskytovaných služeb státu občanům. Zadruhé vyzývá vládu ke zlepšení dokumentace státního závěrečného účtu, aby zhodnocení podle bodu jedna umožnila."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 90, přihlášeno 123 poslanců, pro 24, proti 38. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení pod číslem dvě, které zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že byznys plán - rozpočet, který skončil předloženým závěrečným účtem s deficitem 367 miliard korun, sestavili manažeři, kteří by měli být vyhozeni. (Pobavení v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP