(17.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Pane ministře, paní ředitelka Státního fondu kinematografie neodmítá tyto dvě umělecké profese vyplácet, ale tyto odvody musí být nahrazeny ze státního rozpočtu. Takže tam není ten spor. A pokud vy říkáte, že je potřeba nějakého soudního řízeného řízení a potřebujete rozhodnutí soudu, tak si uvědomme, že řada tvůrců je v pozdním věku, a berete si je tedy trochu jako rukojmí. A zaznělo dokonce, že pokud stát nedá fondu peníze, tak fond nic nevyplatí. Čili nejde o spor, kterému střihači nebo kterému filmu, ale musí to platit stát.

Je zřejmé, že by se spíše měl pěstovat dobrý vztah s filmovými profesemi, a zdá se, že to bude řešeno určitě soudně. Je pravděpodobné, že fond obdržel již předžalobní výzvy, a tak se ptám, jestli víte kolik a jak na to hodláte reagovat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, i vám skončil čas pro doplňující otázku. Pan ministr chce odpovídat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já si nemyslím, že by to musel být problém finančních prostředků, pokud bychom věděli, o co se můžeme opřít, protože opravdu si myslím, že asi nelze, nebo asi těžko máme na mysli, že bychom paušálně všem střihačům a zvukařům vypláceli tantiémy za filmy do roku 1991. V tom asi musí být řečeno, kde je ten limit nebo podle čeho poznáme, že tady to máme vyplácet, a tohle nějakým způsobem rozhodnout. Stanovit hranici nebo princip - to je něco, co je třeba, aby se učinilo, aby to byl právní podklad pro vyplácení těch peněz. Takže nedovedu si představit, že by to učinil ministr nebo že to učiní ředitelka fondu kinematografie. Tohle asi po ní ani nemůžu chtít, protože přijde Národní kontrolní úřad a bude se nás ptát, na základě čeho jsme ty prostředky vypláceli. A tady, opakuji, si nejsem jist, že odborné názory jsou tak jednoznačné, že je můžeme směle použít. Mně připadá, a opakuji to, že institut řízeného soudního řízení, který by odpověděl a ten právní základ poskytl, to by mohl být způsob, jak se dobereme výsledku. A to jsem také sdělil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Budeme pokračovat interpelací paní poslankyně Olgy Richterové na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí s věcí, která se týká soudržnosti naší společnosti a sociálního začleňování. Je stále zřejmější, že je v ohrožení takzvaná Agentura pro sociální začleňování, která byla vlastně nedávno začleněna pod Ministerstvo pro místní rozvoj, to vím. Nicméně zajímá mě, zda jako MPSV budoucnost sociálního začleňování v České republice řešíte. Jde o jednu z největších výzev naší země. Jde i o propojení řešení sociálního vyloučení v oblasti sociální a také vzdělávací, a proto mě zajímá činnost různých ministerstev, budu se ptát i dalších, a to jakým způsobem zajistit, aby Česká republika naplňovala svoje strategické dokumenty, zejména mám na mysli právě Strategii sociálního začleňování pro léta 2021 až 2030.

A co se týče podstaty věci, přece se u nás zvyšují meziregionální rozdíly, zvyšují se u nás sociální nerovnosti a potřebujeme, aby problematika sociálního vyloučení se nezhoršovala, ale zlepšovala. Proto věřím, že dostanu konkrétní odpověď na to, jaké máte plány, konkrétní odpověď na to, jak s agenturou řešíte například to, že většina ze 109 obcí, kde nyní působí, by ráda pokračovala ve spolupráci, že by rádi potom měli zvýhodněné čerpání dotačních titulů, takzvaného OPZ, IROP nebo OP JAK, ale že není jisté, jestli to bude možné. A to může zasadit velkou ránu lokalitám, které to už nyní nemají lehké. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k otázce. Odpovězeno bude do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

A nyní budeme pokračovat interpelací paní kolegyně Maříkové. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, navážu na interpelaci, která se zmiňovala o tom, že dnes v Reflexu se objevila nahrávka z červnové Legislativní rady vlády, která dosvědčuje, že nezákonná opatření byla vydávána s vědomím. To, že tomu tak bylo i v minulosti, potvrzuje vyjádření bývalého ministra zdravotnictví Arenbergera, který se v minulosti vyjádřil v České televizi, že si je vědom nezákonnosti svého opatření, ale ponechá ho v platnosti, dokud ho příslušný soud nezruší. Vzhledem k tomu, že jste neodpověděl, tak se znovu zeptám, na čí pokyn nebo na čí politický pokyn docházelo k vytváření úmyslných nezákonných opatření. Jen bych chtěla upozornit, že nám tady možná odpovědět nemusíte, ale já věřím, že státní zastupitelství začne v této věci neprodleně konat a zahájí šetření pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. A tam už se zodpovídat budete muset. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k otázce. Pan ministr je připraven odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Chápu, že je před volbami a každá prezentace dobrá, tomu rozumím. Ale když se na to podíváme věcně, myslím, že jsem na to odpověděl velmi jasně panu poslanci Michálkovi. Zásadně odmítám to, a není pravdou, že bych já nebo kdokoli na ministerstvu z vedení ministerstva úmyslně vydával nezákonná opatření. Tak to skutečně není.

Je jasné, že se vydávají opatření, která jsou diskutována s externími subjekty, v tomto konkrétním případě, o kterém píše Reflex, je to otázka debaty se zástupci zaměstnavatelů, se Svazem průmyslu a dopravy, s Hospodářskou komorou a dalšími, kdy jsme řešili to, jakým způsobem zajistit, aby v průběhu léta nedošlo k tomu, že nákaza se bude šířit v rámci firem, v rámci podniků, protože skutečně zaměstnavatelé měli reálnou obavu, že až se budou lidé vracet z dovolených ze zemí ze zahraničí, tak by mohli tuto nákazu zavléci do příslušných podniků. Tehdy dokonce odborníci, například pan docent Maďar a další, navrhovali, aby se zavedl systém, kdy všichni, kteří se vrací obecně i z České republiky z jakékoli dovolené nebo po nepřítomnosti na pracovišti zpátky do zaměstnání, byli testováni. Já jsem zadal pokyn, aby toto opatření bylo posouzeno ze strany Legislativní rady vlády, a stanovisko bylo takové, že je nutné upravit původní záměr, který byl zkrátka odborně nastaven nebo navrhnut tak, že budou testováni pouze zaměstnanci, kteří se vracejí ze zahraničí. Takto to bylo. To znamená, není pravdou, že by jakkoli ministr rozhodoval o tom, že se budou vydávat nezákonná opatření. Naopak, byl jsem to já, kdo inicioval projednání daného opatření na Legislativní radě vlády, a na základě stanoviska Legislativní rady vlády to opatření bylo upraveno. Takto mi to bylo prezentováno od kolegů ze sekce pana náměstka Policara, kterým jsem zadal, aby toto opatření projednali s Legislativní radou vlády.

To, že ministr, potažmo centrální řídící tým, kde jsou náměstci, kde jsou lidé, kteří každý den řeší pandemickou situaci, dá pokyn odbornému aparátu ministerstva s tím, že máme řešit testování, máme řešit nějaký problém, který se ukáže v praxi, že je ho nutné řešit, to je přece naprosto normální a naprosto legitimní. Znovu opakuji, ministerstvu nevládnou úředníci. Žádnému ministerstvu nevládnou úředníci, má své vedení, má své náměstky. A znovu říkám, v tomto případě má i centrální řídící tým, kde jsou všichni pohromadě a kde se diskutuje epidemická situace a to, co je možné udělat proto, aby se epidemická situace nezhoršila, abychom eliminovali riziko šíření nákazy. Na úřednících Ministerstva zdravotnictví je, aby zpracovali opatření tak, aby byla v souladu se zákonem, aby byla v souladu s judikaturou soudů, a pokud to není možné, tak samozřejmě se o tom vede debata. Takovýchto debat jsme vedli x. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP