(17.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Znovu naprosto odmítám, že bych zadával a vědomě jsem zadával to, že se mají vydat nějaká nezákonná opatření. To je naprostá lež, naprostý výmysl. Musím říci, že mě to i lidsky obrovsky mrzí, protože si myslím, že zrovna já jsem se zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví v naprosto korektní debatě, pokud se bavíme o vydávání opatření, a vždy skutečně hledáme řešení, které bude smysluplné. Ale odpovědnost za to, aby to opatření bylo v souladu se zákonem, je samozřejmě na odborném aparátu Ministerstva zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi i za dodržení času. Paní kolegyně Maříková má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, váš předchůdce Arenberger se k tomu přiznal veřejně v České televizi, že si je nezákonnosti toho opatření vědom.

Ale pojďme dál. Vy jste v auditu, který měl prověřit, kdo je zodpovědný za vydávání nezákonných opatření, ukázal prstem na náměstka Policara. Bylo by asi naivní myslet si, že zodpovědnost je na jednom člověku. Proto mě zajímá, jestli v této věci jste učinil nezbytné kroky, aby Ministerstvo zdravotnictví od odpovědných osob vyžadovalo vymožení škody, již Česká republika bude muset uhradit ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. v souvislosti se zrušenou legislativou Ministerstva zdravotnictví.

A také by mě zajímalo, jak už tady bylo řečeno, jestli ten audit také zveřejníte, aby ho viděla veřejnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k doplnění otázky. Pan ministr bude odpovídat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Není to tak, že bych kohokoliv označil. Já jsem zadal vypracování interního auditu, což je odbor oddělení na Ministerstvu zdravotnictví, který provádí standardní interní audity různých oblastí v průběhu celého roku. Tento interní audit vyšel s nějakými výsledky. Ty výsledky jsem prezentoval i v odpovědi na předchozí interpelaci. Takže to není o mně, o tom, že bych já někoho označil, ale ten interní audit zkrátka takto vyšel, a pro mě je to samozřejmě dokument, který má svou váhu, a já s ním musím pracovat, a hlavně je to ale otázka toho, abychom se poučili i do budoucna, aby se procesy na Ministerstvu zdravotnictví v tomto směru zlepšily. Už jsem také popisoval, jakým způsobem toho chceme dosáhnout.

Je jasné, a to jsem také říkal, a to je třeba říci objektivně, že nikdy nelze stoprocentně vyloučit, že soud zruší nějaké opatření. Soud je v tomto směru naprosto suverénní a eliminovat riziko na nulu zkrátka možné není. Ale musíme udělat všechno pro to, aby ta opatření co nejvíce respektovala předchozí rozhodnutí soudu a byla v souladu se zákonem. O to se určitě budu snažit, to říkám od počátku. Ale samozřejmě nelze zcela vyloučit, že nějaké opatření může být zrušeno, pokud třeba soud změní výklad zákona, což se v některých případech také stalo. V tom je třeba být korektní a objektivní. Pokud soudy měly určitý výklad zákona předtím a pak ten výklad zákona změnily, tak asi to není odpovědnost Ministerstva zdravotnictví, ale zkrátka je to jiný právní pohled, a v tomto směru si myslím, že ani ten interní audit takto nehovoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil čas pro odpověď, pane ministře. Budeme pokračovat interpelací paní poslankyně Dany Balcarové na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci nezákonného udělení výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Počerady. Dne 3. 9. 2021 Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím potvrdilo udělení výjimky z emisních limitů rtuti pro elektrárnu Počerady. Výjimka je přitom jedna z nejrozsáhlejších v České republice a dovoluje provozovateli čtyřnásobně překročit emisní limit. V praxi to tedy znamená, že elektrárna až do poloviny roku 2025 může vypouštět čtyřikrát více rtuti, než je limit na ochranu zdraví. Je to tedy čtyřikrát více rtuti na čtyři roky. Přitom elektrárna Počerady je nejšpinavější elektrárnou v České republice a také je druhým největším zdrojem toxické rtuti. Pane ministře, ptám se vás, co vedlo Ministerstvo životního prostředí k udělení nezákonné výjimky, která umožní poškozování zdraví českých občanů a životního prostředí na čtyři roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní kolegyně a vážení pozůstalí, děkuji za to, že jste tu s námi zůstali až do konce. No, my se určitě neshodneme minimálně v jedné věci, že ta výjimka, o které hovoříte jako o nezákonné, tak my ji za nezákonnou jako Ministerstvo životního prostředí nepovažujeme. Ale prosím, rozlišme politickou rovinu, kterou třeba předvádějí některé nevládní organizace, které ve chvíli, kdy úředníci podle zákona vydají výjimku, mimochodem vydanou původně krajským úřadem, ve které my rozhodneme třeba o nějakém odvolání po několikaměsíčních různých stížnostech a zpochybňování, ale dobře, je to právo nevládních organizací tohle podle zákona udělat, a já se dozvím v nějakém emotivním vyjádření nevládních organizací, že vlastně neví, jestli to ministerstvo řídí Richard Brabec, nebo Pavel Tykač. Já jsem na to odpověděl: No, ministerstvo neřídí ani Pavel Tykač, ale neřídí ho ani hnutí DUHA. Řídí ho zákon a ti úředníci, kteří o tom rozhodují, samozřejmě to nekonzultují s ministrem, protože oni to musí obhájit, a já jsem přesvědčen, že ta výjimka byla udělena v souladu se zákonem.

Vy, paní kolegyně, dobře víte, že ta výjimka, respektive metodika udělování výjimek včetně toho velmi technicistního postupu z hlediska třeba stanovování obsahu zrovna rtuti, protože ta rtuť je asi takovým nejvíce neuralgickým bodem, byla poměrně dlouho diskutována celou řadou nevládních organizací a jejich expertů, odborníků, jednotlivých společností, aby to nebylo uděláno takzvaně od stolu.

A mě trochu překvapuje - a teď pomiňme, kdo je či není vlastníkem nějaké elektrárny - že ti samí, kteří chválí ministerstvo nebo kraj, že udělí výjimku pro jeden subjekt, velmi podobnou, a dokonce na delší dobu, tak ti samí lidé potom kritizují ministerstvo, že vydalo výjimku, která ještě byla zkrácena oproti té platnosti a ještě byla změněna, zpřísněna, protože vy určitě víte, že rozhodnutí z 3. září letošního roku se mění nakonec tak, že platnost výjimky pro rtuť se nevztahuje na elektrárnu jako celek do 30. 6. 2025. A já musím říct, že byly vydány i delší výjimky, a také chci říct pro všechny, kteří samozřejmě nesledují tuto záležitost každý den, že výjimek jsou vydávány desítky v celé Evropě, protože to příslušná evropská směrnice umožňuje, a vždycky se posuzuje řekněme podíl mezi tím, zda ta výjimka může mít dopad na životní prostředí, popřípadě na zdraví, oproti tomu, zda je technicky realizovatelná, protože tady se opravdu už bavíme o velmi nízkých koncentracích. Já to dopovím. To znamená, to rozhodnutí není uděláno pro elektrárnu jako celek, jak bylo požadováno, ale končí u jednotlivých bloků po provedení jejich ekologizace. Konkrétně to znamená, že u dvou bloků je ta výjimka do 30. 6. 2024, u jednoho bloku do 31. 12. 2024 a u dvou bloků do 30. 6. 2025. To znamená, bylo zpřísněno tak, jako tomu bylo v jiných případech, kde výjimky byly uděleny zcela analogicky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP