(13.50 hodin)
(pokračuje Robert Králíček)

Tak se bavíme o stomilionovém byznysu, o který ty pojišťovny soutěží a kde je nějaká snaha něco něco. Ale jestliže 1,2 %, jak vy říkáte - a bylo naznačeno z vašeho kontextu, že je to tak mizivá částka, že to není takřka důležité diskutovat, tak jsem to vycítil z toho kontextu - tak já ji potřebuji znát, abych se tedy rozhodl, zdali to podpořím či nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Další s faktickou je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Já už to nechci extendovat. Když tak si to řekneme s kolegou kuloárně. Ten vládní návrh jako takový prošel samozřejmě celým systémem a poslanecké návrhy neprocházejí samozřejmě vládním. Čili to je jenom otázka toho, jak si rozumíme.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Kuchař. Omlouvám se, ještě pan poslanec Síla s faktickou poznámkou, prosím.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl zmínit. Když tady byla ta zmínka, kolik to stojí a jak je to prostě výhodné, jak ta pluralita těch pojišťoven je ekonomicky výhodná. Když si to vezmete dokola kolem, tak komercionalizace zdravotnictví vede vždycky k úbytku peněz v systému. Je to logické, protože ty peníze zůstanou po kapsách právě těch podnikatelů ve zdravotnictví, ať jsou to pojišťovny, nebo jsou to majitelé různých zdravotnických zařízení.

Pár čísel, když si to vezmete dokola kolem, u nás z DPH jde zhruba kolem osmi procent do zdravotnictví a máme na zdravotní pojišťovny náklad tři procenta. Když si vezmeme Spojené státy, tak je to 18 a 23 %, které jsou komercionalizované. Jak mi toto vysvětlíte, když říkáte, jak je to výhodné mít komerční pojištění?

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Kuchař. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kuchař: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, já nebudu teď mluvit o tom, jestli se má rušit monopol nebo nemá. Ten se jednoznačně zrušit má. Nebudu mluvit o tom, jestli je tady něco prolobbováno. Budu mluvit spíš o tom, co mi chybí v tom návrhu senátorském. Jedna věc je, že je pro mě trošku zavádějící i terminologie, že se jedná o cestovní pojištění. Protože se jedná o pojištění dlouhodobě pobývajících cizinců na území České republiky déle než tři měsíce spojené s vízem, pobytovým povolením a tak dále. Takže by se mělo říkat, že je to pobytové zdravotní pojištění.

Druhá věc je, že bychom také měli v prvé řadě zapracovat transpozici evropského práva, a to je pojištění dětí do 18 let, které by mělo právě přejít na veřejné zdravotní pojišťovny. V ten moment, pokud se nad tím zamyslíme na počty těch pojištěnců, tak se bavíme zhruba o 60 až 70 % těchto pojištěnců, kteří nebudou vlastně do budoucna byznysem pro jakékoliv jiné než veřejné zdravotní pojišťovny.

Protože když si vezmete, kdo je tím pojištěncem, tak to nejsou pracující v České republice, ale jsou to jejich rodinní příslušníci, kteří s nimi přišli, případně jejich děti. Ty děti samozřejmě do 18 let by měly procházet veřejných zdravotním pojištěním. V ten moment by se také mělo těm, kteří usilují o to, aby mohli poskytovat tuto službu, říct, že při zapracování tohoto evropského práva do českého práva přijdou zhruba o 60 až 70 % trhu.

Další věc, která mi trošku vadí, je, že pojištění by měly poskytovat pojišťovny, které v současné době nemají se zdravotními zařízeními smlouvy. Tedy jinými slovy říkám, že pokud tedy máme zrušit monopol, zrušme ho tím způsobem, že budou moci tuto službu poskytovat všechny zdravotní pojišťovny na českém trhu. Pokud jsou schopny, těchto sedm zdravotních pojišťoven, pojistit deset milionů obyvatel, je určitě v jejich možnostech pojistit dalších 100 tisíc zahraničních pojištěnců, o kterých se zhruba bavíme.

V ten moment se totiž bavíme o tom, že to jsou pojišťovny, se kterými zdravotnická zařízení, ať už to jsou nemocnice, doktoři a tak dále, mají smlouvy. Budou tím pádem snižovat administrativní zátěž pro tato zdravotnická zařízení, protože se bude fakturovat pojišťovnám, kterým se fakturuje v současné době a jednoznačně pod kódem, ať už to bude 333 nebo 888, je to celkem jedno. Ale jednoznačně budou zasmluvněny pojišťovny se svými dceřinými společnostmi.

V neposlední řadě je tedy na nás, abychom umožnili podnikání těmto veřejným zdravotním pojišťovnám. To si uvědomuji, že je záležitostí nového zákona. Ale umožněme veřejným zdravotním pojišťovnám podnikání v komerčním připojištění, ať už to bude cizinců, nebo v budoucnu i třeba českých občanů, kteří si budou chtít připojistit svoje zdravotní pojištění.

Tím pádem ale, řekněme, že budou mít možnost pojišťovat pouze ve zdravotnictví. To znamená, ať pojistí zdravotníky, pojištěnce, nemocnice, jejich zařízení a tak dále a budou muset být stoprocentně vlastněny těmi veřejnými zdravotními pojišťovnami. Protože v ten moment zajistíme, že tenhle vyšší příjem zdravotnictví zůstane ve zdravotnictví, protože zisky a dividendy z těchto akciových společností, veřejných zdravotních pojišťoven, které budou stoprocentně vlastnit, nemohou odcházet do jiných aktivit, než je zdravotnictví. Tedy otevřeme si cestu opravou tohoto zákona, otevřeme si cestu k tomu, abychom dostali víc finančních prostředků do zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, ke které se hlásí pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych zareagoval na svého předřečníka vaším prostřednictvím. Děkuji, že to tady zaznělo. Já to doplním ještě o jednu věc, abych to vysvětlil. Pojišťovnám fakturujeme elektronicky. Pokud se týká zasmluvnění lidí ze zahraničí, kteří tady jsou, tak tam musíme vystavovat papírovou fakturu, která nemá vůbec žádnou kontinuitu právě s tou firmou, která pojišťuje, protože to je komerční firma, která nemá žádné smlouvy s tím zdravotnickým zařízením.

Konkrétně u pediatrů je obrovský problém, jak máme účtovat očkovací látky. Protože systém podávání očkovacích látek, které jsou z pravidelného pojištění, je takový, že my to dostáváme v zásadě zdarma a účtuje se přímo pojišťovně. Takže já ani nejsem schopen dát konkrétní cenu třeba Hexavakcíny, jakou mám účtovat pro ty komerční pojišťovny. Takže tohle všechno je nevyjasněno. Aby se v tom neudělal ještě větší maglajz, tak si myslím, že je nutné to projednat tímto způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan Miloslav Janulík. Prosím, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP