(14.00 hodin)

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, paní předsedající. No, já bych na margo kolegy - já jsem si říkal, koho, někoho najdou, kdo bude hájit ty jejich barvy. Rozdíl mezi námi dvěma je obrovský, v tomto případě nejsme v rovném postavení, protože já nesedím u počítače a neteoretizuji, nikdo mi nestrká žádné podklady a čísla, a ta čísla, o kterých vy mluvíte, já dělám těmato rukama. To je ten zásadní rozdíl, a vy když řeknete 1,2 %, vůbec netušíte, co je za tím, jak obrovský objem peněz to je. Ale ty fakultky, to je jenom jedna část toho koláče, ta minimálně stejně velká nebo větší, to jsou ty tisíce nás takových malých, kteří to těmato ručičkama děláme, a z toho se skládají ty velké a zajímavé sumy. A kdybyste tady seděl a poslouchal mě, tak byste viděl, že se jedná o stamiliony korun, nejedná se o jednotky milionů korun, o stamiliony korun. A podívejte se na údaje ÚZISu za rok třeba 2020 nebo za rok 2015, rok 2013, co se v tom odehrávalo, jaké to byly částky. A podívejte se, jak to vypadá teď. Moje otázka je pořád stejná: Komu to má sloužit? Když to vyhovuje poskytovatelům, vyhovuje to pojištěncům, vyhovuje to státu, a nevyhovuje to komu? A váš právní pohled na věc, to je bohapusté teoretizování, protože vy s tím vůbec nepřijdete do styku, pro vás je to virtuální realita. Ale znovu vám říkám, když to musí člověk prostě rukama udělat a pak to ručně vyfakturovat, a pak zjistí, že mu za to nikdo nezaplatí, a dotyčný pojištěnec, kvazipojištěnec je někde daleko za horama, už ty peníze nikdy neuvidíte a takto se vám to hromadí, tak to je ta pointa. Já jsem neměl žádnou jinou motivaci než udělat v tom konečně pořádek, protože to bylo prostě pro mě osobně velice úkorné. Nebyl to pro mě žádný právní úkon. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Také děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě dohody přerušuji projednávání tohoto bodu a 41. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřka, to je do čtvrtka 13. 10. do 9 hodin, kdy jednání zahájíme bodem 175, což jsou písemné interpelace. Poděkuji prozatím oběma pánům senátorům.

Mám tu ještě jedno sdělení, prosím členy organizačního výboru, aby se za pět minut sešli v místnosti Dagmar Burešové, což je místnost číslo 106.

Děkuji vám všem a přeji vám dobrou chuť. ***

 

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP