(23.30 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já na pana ministra. Ono se to tady furt točí dokola. To, že je něco poslanecký návrh, je samozřejmě legální, to je v pořádku. Jenom říkám, že to není legitimní z hlediska kontextu té situace. Proč? Už tady bylo vysvětleno a je to asi potřeba znovu opakovat. Za prvé, že vynecháváte ten proces připomínkových míst, kde byste vlastně dostali zpětnou vazbu podobnou jako od nás, ale oficiálně. Tam už by to nešlo jakoby říct, že to ztěžuje SPD nebo ANO, a takhle to prodávat navenek. To už by byly prostě legitimní připomínky a vy byste se s tím museli nějak popasovat. To je jedna věc.

Druhá věc. Dost často, když přicházíme s některými poslaneckými návrhy, pamatuji si například Aleš Juchelka v sociální oblasti, tak vy vždycky řeknete: připravíme kvalitnější vládní návrh, robustnější. Tak buď to platí, nebo ne. To prostě není možné. Navazuji na to, co říkal Martin Kolovratník. Pak jsou ale ty poslanecké návrhy, které jdou napříč, a to jsem vám ten příklad dal. Tam, kde to třeba spěchá, jako Milostivé léto, tam ano. Ale tady, pokud vám jde o upřímnou práci a upřímný výsledek, tak tady to prostě spěchat nemá kam. Pak z toho vznikají ty chyby. To je jedna poznámka.

Mě by opravdu tedy zajímal ten základní dotaz: bude tedy platit to, co je v tom návrhu ohledně úředně ověřeného bydliště, anebo bude stačit čestné prohlášení? Protože pak to zase vyvažujete ve prospěch lidí, co jsou v zahraničí, a v neprospěch lidí, co jsou tady.

Pokud jde o ty kilometry, pan ministr mluvil o těch kilometrech. No, ono to tak není, protože v článku 1 bodu 15 se píše, že v souvislosti se zavedením korespondenčního hlasování se doplňuje zmocnění ustanovení pro Ministerstvo zahraničních věcí k vydání vyhlášky, kterou stanoví územní obvody na základě toho - nikoliv podle kilometrů, ale jak tam fungují pošty.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vystřídali jsme se v řízení schůze. Přeji pěknou takřka půlnoc a budeme pokračovat v dalších faktických poznámkách. Jako další vystoupí pan poslanec Tomáš Kohoutek a potom paní poslankyně Martina Ochodnická. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl reagovat samozřejmě také na vystoupení pana ministra vnitra, který nadále obhajuje, a přijde mu naprosto normální, jak je uvedeno v důvodové zprávě, že se započítává hlas voliče, který požádal o korespondenční hlasování, odeslal svůj hlas, ale následně zemřel. Mně to prostě normální nepřijde a nemůžu si pomoct.

Chtěl bych vás upozornit, abyste si všichni otevřeli základní kodex, na kterém stojí svobodná demokratická společnost v každé zemi, ať už je to code civil, ať už to bylo ABGB v Rakousku-Uhersku nebo u nás občanský zákoník z roku 2013. Zde v § 15 je definice právní osobnosti, kdy právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, jakákoliv práva, tedy subjektivní práva, objektivní práva, zejména tedy i aktivní, případně pasivní volební právo. V tomto případě poukazuji na aktivní volební právo.

Následně § 23 občanského zákoníku jednoznačně říká, že člověk má právní osobnost od narození do smrti. To znamená, když se někdo narodí 1. ledna a zemře 10. prosince, tak 10. prosince tu právní způsobilost pozbude. Jestliže jsou volby vyhlášeny na dva dny, například 13. a 14. prosince, tak je zřejmé, že když člověk pozbude tu právní způsobilost 10. prosince, nemůže mít aktivní volební právo.

Tady nám vzniká obrovská mezera, protože člověk podle návrhu zákona si může 35 dnů před konáním voleb vyžádat voličský průkaz, vytisknout volební lístky a může je odeslat hypoteticky už 35. den, když 35. den se dostaví na ambasádu, kde si vyzvedne lístky, hned v ten den odvolí, respektive odešle poštou. Nemůže ale přece být platný hlas člověka, který zemře 10 dnů před konáním voleb. To je prostě naprosto v rozporu s jakýmikoliv demokratickými zásadami. Nezlobte se na mě, v tomhle mě nepřesvědčíte. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Martiny Ochodnické. Prosím.

 

Poslankyně Martina Ochodnická: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já se ještě vrátím k zákonu o státním občanství, který tedy nesouvisí s projednávaným zákonem, nicméně je tu zmiňován jako argument, jeden z argumentů proti korespondenční volbě. Pan poslanec Zlínský, vaším prostřednictvím, mě požádal o citaci. Já ji budu citovat z odůvodnění, protože v paragrafovém znění to nebude zřejmé.

V § 32 se současně navrhuje zakotvit omezení skupiny oprávněných žadatelů na čtvrtou generaci, a to jak s ohledem na sjednocení všech tří úprav, tak i s ohledem na uplynutí dostatečně velkého časového úseku a s tím související oslabování skutečné vazby potenciálních prohlašovatelů v České republice.

Stručně bych to uvedla tak, že jde o napravení historických křivd, které se udály ať už přímo, nebo nepřímo naším státem na našich státních občanech. Připomněla bych, že je ostudné, že se to týká i v zahraničním tisku zmiňovaných Wintonových dětí a jejich potomků, vůči kterým jsme stále ještě tuto křivdu nenapravili. Ještě jednou připomenu, že to byla iniciativa Ministerstva zahraničních věcí, která byla v podvýboru pro styky s krajany předložena hned na začátku tohoto volebního období, a pan předseda tohoto podvýboru se tomu hned od začátku volebního období věnoval. Prosím pěkně, to, že to bylo dokončeno teď, nesouvisí s korespondenční volbou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Následují další dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Hubert Lang, poté pan poslanec Martin Kukla. Prosím.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuji, Já bych reagoval na dvě věci, které tady zazněly, na paní předřečnici. To je tedy silná podpásovka, co jste tady vystřelila! Když už vám prostě dojdou argumenty, tak vytáhnete Wintonovy děti, tragickou věc vlastně. Já na to vůbec nemám slov! Tak vy nám tady předhodíte Wintonovy děti, když už nevíte kudy kam jako, jo? Že se nestydíte, takovou věc spojovat s těmi našimi podle mě zcela relevantními argumenty. A to já si opravdu budu pamatovat, až ten zákon dojde na projednávání, tak prostě ty Wintonovy děti já vám osobně neodpustím. Nikdo to tady takhle nezmínil. A nechte si toho, jo? To je prostě taková podpásovka, že to je úplně neskutečné! Měla byste se za to omluvit.

A k panu ministrovi vnitra mám takový dotaz, možná všetečný. Vy máte pod sebou tu poštu, že jo? Pořád se bavíme o tom, že v tom zahraničí, kde jsou ti naši krajani soustředěni někde v tom Bruselu, tak tam to není problém, protože tam prostě máme ambasády, máme tam generální konzuláty. Pak jsou ti roztroušení voliči, kteří chtějí prostě zuřivě odvolit někde jinde na světě, v nějakých těch roztroušených diasporách. Kdo tam bude posuzovat relevantnost té pošty? Tam něco zaznívalo, že korespondenční volba bude aplikována tam, kde vlastně ta pošta nějakým způsobem funguje, jo? Tak jestli tam prostě přijede na velbloudu nějaký mudžahedín, vybere tam nějaký kaslík jednou za 14 dní, za měsíc. Mě by to opravdu zajímalo, jako kdo posoudí relevantnost té místní pošty někde v nějakém bubánistánu, že tam opravdu bude nějaký roztroušený zdivočelý Čech, který chce korespondenčně volit hnutí STAN. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Martin Kukla, připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslanec Martin Kukla: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, máme půlnoc, lavice jsou prořídlé. Chci zareagovat na vystoupení pana ministra. Vážím si, že tady s námi je. Já jsem ho bedlivě poslouchal, poslouchal jsem ho v pátek i dneska. On nám tady dneska zmínil, že nám vychází vstříc. V pátek tady říkal, že všichni máme právo na to, abychom vystupovali jak ve faktických poznámkách, tak v obecné rozpravě. Tak já právě vystupuju ve faktických poznámkách a říkám tady fakta. A velmi mě mrzí, že pan ministr nám tady odpovídá, ale já se ptám, jak mu můžu věřit, když on nám tady říká na mikrofon, že je rád, že vystupujeme, no a ráno hlasoval pro to, aby nás tady omezil. Já pětikoalici poradím. Poradím jí, vždycky tady říkám rady a přirovnám to takovým pořekadlem - tonoucí se stébla chytá. V tuto chvíli to stéblo je korespondenční volba a tonoucí je pětikoalice a její preference. A zakončím svoji faktickou poznámku takovým americkým příslovím - neopravuj to, co funguje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další s faktickou poznámkou vystoupí paní místopředsedkyně Olga Richterová, Vladimír Zlínský a další. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem vůbec nechtěla vystupovat. Ano, ta věta je tady velmi oblíbená. Ráda bych se ale, vaším prostřednictvím, obrátila na pana poslance Langa, že mi přišlo opravdu nevhodné napadat tady paní kolegyni Ochodnickou takovým tónem a takovým způsobem v situaci, kdy ona pouze věcně argumentovala otázky, které souvisí se zákonem, který je zde vytahován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP