Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

Předseda

Mgr. Radko Martínek
Evžen Snítilý

Místopředseda

Ing. František Beneš, CSc.
RNDr. Miloš Kužvart
Ing. Bc. Tomáš Kvapil
Ing. arch. Václav Mencl
RNDr. František Pelc
Tom Zajíček

Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady
Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě
Podvýbor pro ochranu životního prostředí a krajiny
Podvýbor pro regionální rozvoj
Podvýbor pro územní plánování a stavební řád
Podvýbor pro veřejnou správu
ISP (příhlásit)