Vylosované pořadí ústních interpelací10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 18.02.2003 v 14:06.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Martin ŘímanPhDr. Vladimír Špidlave věci sociálního státu
2. MUDr. Mgr. Ivan LangerPhDr. Vladimír Špidlave věci plnění legislativního plánu vlády ČR
3. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.PhDr. Vladimír Špidlave věci neřešení trestního podání na starostu Libochovic
4. JUDr. Eva DundáčkováPhDr. Vladimír Špidlave věci vládní pomoci zaplaveným oblastem
5. Mgr. Hynek FajmonPhDr. Vladimír Špidlave věci výstavby ZŠ Milovice
6. Michal DoktorPhDr. Vladimír Špidlave věci vzniku monopolu v oblasti distr. tisku
7. Ing. Miroslav BenešPhDr. Vladimír Špidlave věci kampaně pro vstup do Evropské unie - DPH
8. PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBAPhDr. Vladimír Špidlave věci plnění programového prohlášení
9. MUDr. Mgr. Ivan LangerPhDr. Vladimír Špidlave věci odškodňování klientů zkrach. makléřských firem
10. Mgr. Hynek FajmonPhDr. Vladimír Špidlave věci výstavby DD Mšeno
11. Mgr. Hynek FajmonPhDr. Vladimír Špidlave věci závazků ČR vůči NATO

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.JUDr. Pavel Rychetskýve věci nečinnosti vyšetřov. org. ve věci star. Libochovic
2. Mgr. Bohuslav ZárubaIng. Zdeněk Škromachve věci slovenských důchodů pro české občany
3. Ing. Martin ŘímanRNDr. Libor Ambrozekve věci veřejného zájmu
4. Miroslava NěmcováJUDr. Stanislav Grossve věci změn v přestupkovém řízení po zrušení Okú
5. MUDr. Mgr. Ivan LangerJUDr. Petra Buzkováve věci cvičení psů na hledání drog ve školách
6. JUDr. Eva DundáčkováJUDr. Stanislav Grossve věci nedostatku policistů v Příbrami
7. Ing. Miroslav BenešJUDr. Pavel Němecve věci vybavení služebních bytů
8. MUDr. Milan CabrnochJUDr. Pavel Rychetskýve věci zákonnosti vyhl. ministerstva zdrav. č. 532/02 Sb.
9. Jiří BílýJUDr. Stanislav Grossve věci organizovaných nelegálních přechodů hranic
10. RNDr. Václav Exner, CSc.JUDr. Stanislav Grossve věci informace o vyšetřování činitelů 1. DZ Ostrava
11. Ing. Alena PáralováIng. Zdeněk Škromachve věci znevýhodňování lidí se ZPS ve funkcích
12. Mgr. Hynek FajmonJUDr. Petra Buzkováve věci výstavby ZŠ Milovice
13. PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBAJUDr. Petra Buzkováve věci neplnění povinnosti podle zákona o ochr.úst.vých.
14. Ing. Jaroslav Gongol, CSc.Ing. Jiří Rusnokve věci výstavby průmyslových zón
15. Ing. Kateřina KonečnáJUDr. Cyril Svobodave věci oficiálního postoje ČR k válce v Iráku
16. Ing. Martin ŘímanRNDr. Libor Ambrozekve věci odborných stanovisek
17. Ing. Miroslav BenešRNDr. Libor Ambrozekve věci kontrolního závěru NKÚ 2/25- Stát. fond ŽP
18. MUDr. Milan CabrnochMgr. Bohuslav Sobotkave věci nepravdiv.inf. občanů o roli vlády ČR v zdrav.poj. (N)
19. Miroslava NěmcováPavel Dostálve věci ochranného svazu autorského
20. Jiří BílýIng. Zdeněk Škromachve věci Ústavu mentálně postižených v Bystřici u Nýrska
21. RNDr. Václav Exner, CSc.JUDr. Cyril Svobodave věci efektivnosti české účasti na KEDO
22. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.JUDr. Pavel Rychetskýve věci průtahů ve věci konkurzu v Železárnách Chomutov
23. MUDr. Mgr. Ivan LangerVladimír Mlynářve věci stěhování Úřadu na ochranu osob. údajů
24. JUDr. Eva DundáčkováIng. Jaroslav Tvrdíkve věci kasáren v Rožmitále pod Třemešínem
25. Mgr. Hynek FajmonIng. Jaroslav Tvrdíkve věci závazků ČR vůči NATO
26. Ing. Alena PáralováIng. Zdeněk Škromachve věci výkladu novely zákona č. 100/88Sb.
27. Ing. Miroslav BenešIng. Jaroslav Palasve věci pronájmu honitby CITAIL-Bělá
28. MUDr. Milan CabrnochMUDr. Marie Součkováve věci využ.zdrav.zařízení Min. zdr. v předvol.kamp.ČSSD
29. Ing. Martin ŘímanMgr. Bohuslav Sobotkave věci hraničních přechodů
30. Jiří BílýJUDr. Stanislav Grossve věci zprávy o sit. v obl.veř. poř. a vnitř. bezp. na ú.ČR
31. Miroslava NěmcováPavel Dostálve věci církevních restitucí
32. MUDr. Mgr. Ivan LangerMUDr. Marie Součkováve věci obměny radioterapeutických zařízení
33. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.JUDr. Petra Buzkováve věci havárie školy v Jiříkově
34. Mgr. Hynek FajmonIng. Zdeněk Škromachve věci výstavby DD Mšeno
35. MUDr. Milan CabrnochMUDr. Marie Součkováve věci bezdův.prodl.utrp.7let. chlapce z dův.nejas. roz.MZ
36. Jiří BílýJUDr. Pavel Rychetskýve věci povolování telef. odposlechů soudci
37. Ing. Miroslav BenešJUDr. Stanislav Grossve věci výsledků kontrolní akce NKÚ 1/08 z roku 2001
38. Ing. Martin ŘímanRNDr. Libor Ambrozekve věci rozhodování ministrů
39. Miroslava NěmcováIng. Milan Šimonovskýve věci smlouvy o nákupu státních poznávacích značek
40. MUDr. Mgr. Ivan LangerMgr. Bohuslav Sobotkave věci cvičení psů na hledání drog ve školách
41. Jiří BílýIng. Jaroslav Tvrdíkvev věci rušení vojenské posádky Janovice
42. Ing. Martin ŘímanIng. Milan Šimonovskýve věci státních zakázek
43. Miroslava NěmcováJUDr. Stanislav Grossve věci připravované změny krajských hranic
44. Ing. Miroslav BenešJUDr. Pavel Němecve věci dotace do povodňových fondů obcí
45. Ing. Martin ŘímanRNDr. Libor Ambrozekve věci ochrany přírody a krajiny

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)