Vylosované pořadí ústních interpelací64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 5.11.2009 v 11:13.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Václav ŠlajsIng. Jan Fischer, CSc.ve věci snížení platů funkcionářů veřej. sektoru
2. Ing. Petr BratskýIng. Jan Fischer, CSc.ve věci strategického zásobování plynem před zimním obdobím
3. Ing. Antonín SeďaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci financování sociálních služeb
4. Ing. Miroslav VáňaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci dědictví vlády ODS
5. Ing. Jiří PetrůIng. Jan Fischer, CSc.ve věci monitorovacího systému čerpání fondů EU
6. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci rozdělení financí pro kraje
7. Ing. Miroslav KrajíčekIng. Jan Fischer, CSc.ve věci jednání vlády o rozpočtu SFDI pro rok 2010
8. Ing. Petr KrillIng. Jan Fischer, CSc.ve věci zrušení celního úřadu v Jeseníku
9. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Ing. Jan Fischer, CSc.ve věci šikanování českých občanů německou policií
10. Věra JakubkováIng. Jan Fischer, CSc.ve věci důvěra veřejnosti
11. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci financování dopravních staveb

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Petr BratskýIng. Gustav Slamečka, MBAve věci diferenciace mýtného pro kamiony o víkendech
2. Mgr. Václav Snopek, CSc.PhDr. Jan Kohoutve věci hospodaření MZV (N)
3. Ing. Petr KrillIng. Jakub Šebestave věci zodpovězení interp. z 10.9. neodpovězené písemně ve věci lesů ČR
4. RNDr. Vladimír KoníčekMUDr. Martin Bartákve věci rekonstrukce památníku Ploština (N)
5. Mgr. Ladislava ZelenkováPhDr. Miroslava Kopicováve věci platů ve školství (N)
6. Ing. Miroslav VáňaRNDr. Ladislav Miko, Ph.D.ve věci povolení MŽP k výstavbě spalovny nebezp. odpadu (N)
7. Věra JakubkováIng. Gustav Slamečka, MBAve věci D 47 - úsek Bělotín - Hladké Životice - kontrola kvality stavby, hospodárnost vydaných prostředků z fondu SFDI a termín ukončení stavby
8. Ladislav VelebnýIng. Jakub Šebestave věci stávající legislativy o prodeji pozemků
9. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci sběru dat a centrálního úložiště elektr. receptů SÚKL (N)
10. Ing. František NovosadMUDr. Martin Bartákve věci výzbroje české armády
11. Věra JakubkováIng. Eduard Janotave věci státní rozpočet a investice v dopravní infrastruktuře (N)
12. Ing. Petr BratskýJUDr. Daniela Kovářováve věci fungování systému datových schránek v rezortu spravedlnosti
13. Ing. Petr BratskýMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci situace kolem prodeje léků s pseudoefedrinem (N)

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)