Interpelovaný Ing. Dan ok26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

Datum losování interpelací 24. 1. 2019

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
4. Ing. Stanislav BlahaIng. Dan okve věci situace na českých železnicích
7. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Problematiky elektromobility, národního polygonu a autonomního řízení (N)
22. Ing. Pavel Jelínek, PhD.Ing. Dan okve věci Elektronická dálniční známka (N)
25. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Zvýšena úmrtnost na silnicích v roce 2018 (N)
35. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí.

Datum losování interpelací 31. 1. 2019

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
3. JUDr. Dominik FeriIng. Dan okve věci Tra Moldava-Holzhau
6. Radek KotenIng. Dan okve věci D1
10. Mgr. Ivan AdamecIng. Dan okve věci přerušení stavby D11 Hradec Králové - Smiřice
16. Ing. Stanislav BlahaIng. Dan okve věci situace na českých železnicích
22. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí.
25. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Ejpovický tunel.
30. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Bodovací systém.
31. JUDr. Dominik FeriIng. Dan okve věci Billboardy
35. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Situace na D11.
38. Ing. Věra KovářováIng. Dan okve věci Dostavíme dálnice?

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)