Digitální knihovna | NS RČS 1964-1968

 

Zákon č. 143/1968 Sb. "Ústavní zákon ze dne 27. 10. 1968 o československé federaci"

K ústavnímu zákonu o československé federaci se vztahují tyto tisky:

Tisk č. 185

Návrh výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky (důvodová zpráva) - ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. 6. 1968

 

Tisk č. 206

Usnesení České národní rady ze dne 4. října 1968, kterým Česká národní rada předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky iniciativní návrh ústavního zákona o československé federaci
      + Menšinová zpráva podle § 12 odst. 3 jednacího a pracovního řádu ČNR, obsahující alternativní návrh znění "třetí hlavy" iniciativního návrhu ČNR na vydání ústavního zákona o československé federaci

 

Tisk č. 207

Návrh Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o československé federaci
      + Stanovisko SNR k návrhu ústavního zákona o československé federaci vypracovanému odbornou vládní komisí (příloha k usnesení SNR ze dne 4. 10. 1968) (dostupné pouze v Archivu PS)
      + Rozdíly v českém a slovenském textu (dostupné pouze v Archivu PS)

Tímto tiskem byl současně vyřízen i Tisk č. 204 "Návrh poslanců .... na vydání ústavního zákona o doplnění čl. 91 Ústavy"

 

Tisk č. 209

Vládní návrh ústavního zákona o postavení národností v Československé federativní socialistické republice (dostupné pouze v Archivu PS)
      + důvodová zpráva (dostupné pouze v Archivu PS)
      + Návrh odborné vládní komise (dostupné pouze v Archivu PS)

Tento tisk byl vládou odvolán - viz Tisk č. 211

 

Tisk č. 210

Společná zpráva výborů Národního shromáždění k návrhu ústavního zákona o československé federaci
      + Usnesení NS o ústavním zákonu o československé federaci (dostupné pouze v Archivu PS)
      + Usnesení NS k návrhu ČNR, SNR a vlády na vydání ústavního zákona o československé federaci (dostupné pouze v Archivu PS)

 

Tisk č. 211

Vládní návrh ústavního zákona o postavení národností v Československé socialistické republice (ústavní zákon č. 144/1968 Sb.)
      + důvodová zprávaPřihlásit/registrovat se do ISP