Digitální knihovna | FS ČSSR 1971-1976

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1971-1976

Předsednictvo

Tisky


1-P Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění od říjnových schůzí sněmoven
2-P Návrh volebního řádu k tajné volbě orgánů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění
3-P Návrh volebního řádu k tajné volbě orgánů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění
4-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
5-P Zpráva podle § 58 odst 3 jednacího řádu Federálního shromáždění o činnosti předsednictva Federálního shromáždění od počátku volebního období
6-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února
7-P Návrh opatření předsednictva Federálního o propůjčení Řádu Vítězného února prezidentu republiky armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi
8-P Vládní návrh zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům (netištěno)
9-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS
10-P Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění trestního zákona za dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č.120 Sb. zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb., zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb. a zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb.
11-P Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 17. června 1965 č. 57 Sb., zákonem ze dne 5. června 1969 č. 58 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 149 Sb. a zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 48 Sb. a dále z úprav provedených zákony ze dne 20. prosince 1968 č. 173 Sb., ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb., ze dne 17. prosince 1969 č. 156 Sb. a ústavním zákonem ze dne 17. prosince 1969 č. 155 Sb.
12-P Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4.prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb. a zákonem ze dne 26. dubna 1973 č. 49 Sb.
13-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti
14-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
15-P Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákoníku práce ze dne 16. června 1965 č. 65 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 153 Sb., z úprav provedených zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., a ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb.
16-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o kanceláři prezidenta Československé socialistické republiky
17-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstvech a zákon o branné výchově
18-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č 19/1966 Sb., o vysokých školách, v znění zákona č. 163/1966 Sb.
Přihlásit/registrovat se do ISP