Čtvrtek 29. května 1975

Zápis

o volbě prezidenta Československé socialistické republiky

dne 29. května 1975

Komise poslanců Sněmovny lidu ve složení Anna Blisková, Josef Černý, Josef Kryll, Augustin Kvasnica, Rudolf Rejhon, Josef Škula, prom. práv., zvolená na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. května 1975 k volbě prezidenta Československé socialistické republiky, sděluje, že poslancům Sněmovny lidu bylo vydáno 195 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 195 poslanců
- hlasování se zdrželo - poslanců
- odevzdáno bylo celkem 195 platných hlasovacích lístků
- neplatné hlasovací lístky nebyly.

Pro navrženého kandidáta

s. Gustáva Husáka

generálního tajemníka ÚV KSČ

bylo odevzdáno 195 hlasů.

Proti nebyl žádný hlas.

Volební komise zjistila, že navržený kandidát na funkci prezidenta republiky byl zvolen všemi přítomnými poslanci Sněmovny lidu, tj. více než třípětinovou většinou všech poslanců Sněmovny lidu.

V Praze dne 29. května 1975

Členové komise:

Kryll v. r., Blisková v. r., Černý v. r.,

Kvasnica v. r., Rejhon v. r., Škula v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP