Čtvrtek 29. května 1975

Zápis

o volbě prezidenta Československé socialistické republiky

dne 29. května 1975

Komise poslanců ve složení Marie Čermáková, JUDr. Vojtěch Erban, Karel Holub, Rudolf Chlad, Bedřich Kačírek, Miloslav Karban, kterou zvolila Sněmovna národů ke sčítání hlasů poslanců zvolených v České socialistické republice k volbě prezidenta republiky, sděluje, že poslancům bylo vydáno 75 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 75 poslanců
- hlasování se zdrželo - poslanců
- odevzdáno bylo celkem 75 platných hlasovacích lístků
- neplatné hlasovací lístky nebyly.

Pro navrženého kandidáta

s. Gustáva Husáka

generálního tajemníka ÚV KSČ

bylo odevzdáno 75 hlasů.

Proti nebyl žádný hlas.

Volební komise zjistila, že počet odevzdaných hlasů pro kandidáta převýšil třípětinovou většinu všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice.

V Praze dne 29. května 1975

Členové komise:

Kačírek v. r., Holub v. r., Čermáková v. r.,

Chlad v. r., JUDr. Erban v. r., Karban v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP