Čtvrtek 29. května 1975

Zápis

o volbě prezidenta Československé socialistické republiky

dne 29. května 1975

Komise poslanců Sněmovny národů ve složení Ing. Zoltán Černák, Monika Felcmanová, Zuzana Jungerová, doc. PhDr. Gejza Šlapka, Ferdinand Tomášik, Ing. Juraj Turošík, kterou zvolila Sněmovna národů ke sčítání hlasů poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice k volbě prezidenta republiky, sděluje, že poslancům bylo vydáno 73 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 73 poslanců
- hlasování se zdrželo - poslanců
- odevzdáno bylo celkem 73 platných hlasovacích lístků
- neplatné hlasovací lístky nebyly.

Pro navrženého kandidáta

s. Gustáva Husáka

generálního tajemníka ÚV KSČ

bylo odevzdáno 73 hlasů.

Proti nebyl žádný hlas.

Volební komise zjistila, že počet odevzdaných hlasů pro kandidáta převýšil třípětinovou většinu všech poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice.

V Praze dne 29. května 1975

Členové komise:

doc. PhDr. Šlapka v. r., Jungerová v. r., Ing. Černák v. r.,

Tomášik v. r., Felcmanová v. r., Ing. Turošík v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP