Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1976 - 1981


Sněmovna lidu - Usnesení


Technická poznámka: číselná řada není úplná - zdigitalizována jsou jen usnesení, která byla obsažena v tištěné těsnopisecké zprávě. Zbývající usnesení (jen formální text o schválení zákona dle tisku) jsou dostupná v Archivu PS u originálů zápisů ze schůzí.

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 26
č. 30
č. 31
č. 32
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 49
č. 58
č. 61
č. 62
č. 63
č. 64
č. 65
č. 66
č. 74
č. 85
č. 86
č. 87
č. 97
č. 101
č. 102
č. 104
č. 110
č. 111
č. 112
č. 113
č. 119
č. 133
č. 134
č. 135
č. 136
č. 146
č. 149
č. 150
č. 152
č. 154
č. 155
č. 156
č. 157
č. 158
č. 167
č. 180


Přihlásit/registrovat se do ISP