Digitální knihovna

Česká národní rada
1986 - 1990


Tisky

1   2   3

č. 201 Návrh poslanců České národní rady MUDr. Jaroslavy Moserové, Dr.Sc., MUDr. Josefa Domase, JUDr. Jana Kalvody, JUDr. Stanislava Křečka, MUDr. Petra Loma, CSc., JUDr. Marie Marvanové, Heleny Němcové, JUDr, Jiřího Nováka, JUDr. Ivo Palkosky a JUDr. Anny Röschové na vydání zákona České národní rady o advokacii
č. 201aÚplné znění návrhu poslanců České národní rady MUDr. Jaroslavy Moserové, Dr.Sc., MUDr. Josefa Domase, JUDr. Jana Kalvody, JUDr. Stanislava Křečka, MUDr. Petra Loma, CSc., JUDr. Marie Marvanové, Heleny Němcové, JUDr, Jiřího Nováka, JUDr. Ivo Palkosky a JUDr. Anny Röschové na vydání zákona České národní rady o advokacii
č. 202 Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu zákonů
č. 203 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 204 Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. do 28. března
č. 205 Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro národní výboru a národnosti, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví, výboru České národní rady pro zemědělství a výživu, výboru České národní rady pro obchodu, služby a dopravu, zdravotního a sociálního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro školství a vědu, výboru České národní rady pro kulturu a východu a výboru České národní rady pro životní prostředí k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 190).
č. 206 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o hospodaření s nebytovými prostory (tisk 195)
č. 207 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (tisk 196)
č. 208 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě (tisk 197)
č. 209 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o individuálním podnikání fyzických osob (tisk 198)
č. 210 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky (tisk 196)
č. 211 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státních občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb. (tisk 200)
č. 212 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 213 Návrh Sdružení společenských organizací České republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České republiky.
č. 214 Návrh Sdružení společenských organizací ČR České národní radě na zproštění z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky
č. 215 Návrh Sdružení společenských organizací České republiky na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky.
č. 216 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o advokacii (tisk 201) ve znění úplného znění návrhu zákona ČNR o advokacii (tisk 201a)
č. 217 Zpráva o činnosti předsednictva české národní rady za dobu od 30. března do 25. dubna 1990
č. 218 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky (tisk 199)
č. 219 Návrh poslanců České národní rady Josefa Lesáka a JUDr. Stanislava Křečka na vydání zákona České národní rady o podnikových právnících a právních službách jimi poskytovaných
č. 220Interpelace poslance ČNR Josefa Prudíka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Milana Adama, ve věci přešetření postgraduálního studia učitelů a rekvalifikačního studia pro učitelství 5. - 12. postupného ročníku.
č. 221 Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu zákonů
č. 222 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
č. 223 Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě daně z příjmů obyvatelstva
č. 224 Vládní návrh zákona České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
č. 225 Zásady zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky
č. 226 Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálního zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
č. 227 Vládní návrh zákona České národní rady a změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
č. 228Vládní návrh zákona České národní rady o přestupcích
č. 229 Zpráva o činnosti předsednictva české národní rady za dobu od 26. dubna do 17. května 1990
č. 230 Společný návrh Sdružení společenských organizací České republiky a ministerstva spravedlnosti české republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům české republiky
č. 231 Společný návrh Sdružení společenských organizaci české republiky a Nejvyššího soudu České republiky na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu české republiky
č. 232 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 233 Návrh skupiny poslanců České národní rady JUDr. Čestmíra Adama, Marie Halamové, Jaroslava Karbaše, Petra Krátkého, Františka Přibyla a Aleše Slavíka na vydání zákona o zřízení Českého sněmovního ústavu.
č. 234 Návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
č. 235 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců ČNR Josefa Lesáka a JUDr. Stanislava Křečka na vydáni zákona České národní rady o podnikových právnících a právních službách jimi poskytovaných (tisk 219)
č. 236 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
č. 237Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 224)
č. 238 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (tisk 226)
č. 239 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky (tisk 227)
č. 240 Společná zpráva výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o přestupcích (tisk 228)
č. 241 Návrh výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví na zákonodárnou iniciativa České národní rady ve věci úpravy zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
č. 242 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
č. 243 Návrh poslanců České národní rady prof. JUDr. Pavla Pešky, DrSc., prof. JUDr. Josefa Mečla, CSc. a JUDr. Jana Kalvody na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
č. 244 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

1   2   3


Přihlásit/registrovat se do ISP