Digitální knihovna

Česká národní rada
1986 - 1990


Tisky

1   2   3

č. 101 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady a ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (tisk 100)
č. 102 Návrh poslanců České národní rady Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Zdeňka Krče, Oldřicha Burského, Josefa Kani a Josefa Mečla na přijetí zákona České národní rady o poslancích České národní rady
č. 103 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu zákona České národní rady o poslancích České národní rady (tisk 102)
č. 104 Návrh poslanců České národní rady Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Zdeňka Krče, Oldřicha Burského, Josefa Kani a Josefa Mečla na přijetí zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady.Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
č. 105 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady (tisk 104)
č. 106 Návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 17. února 1989 o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
č. 107 Zpráva předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
č. 108 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 109 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 110 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 111 Vládní návrh zásad zákona České národní rady o přestupcích
č. 112 Vládní návrh zásad zákona České národní rady o hospodaření s odpady a druhotnými surovinami
č. 113 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
č. 114 Návrh zásad právní úpravy o ochraně ovzduší
č. 115 Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady Karla Urbánka, Josefa Klímy, Karly Pochové a Josefa Prudíka
č. 116 Návrh poslanců České národní rady Čestmíra Adama, Evy Hálkové; Otakara Novotného, Květoslava Pazderníka a Vladislava Třešky na volbu členů výborů České národní rady
č. 117 Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1988
č. 118 Zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1988
č. 119 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 120 Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. března do 22. června 1989
č. 121 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 122 Vládní návrh zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)
č. 123 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
č. 124 Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti, výboru České národní rady pro školství a vědu a výboru České národní rady pro kulturu a výchovu k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) - tisk 123
č. 125 Vládní návrh zákona České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
č. 126 Interpelace na předsedu vlády České socialistické republiky s. Františka Pitru ve věci zřízení ústředního pomníku bojovníkům a obětem padlým a zavražděným v protinacistickém odboji českého národa.
č. 127 Interpelace na předsedu vlády České socialistické republiky s. Františka Pitru ve věci opuštění republiky Lubošem Kubíkem.
č. 128 Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1990 ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR.
č. 129 Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně České národní rady Marcely Manhartové
č. 130 Návrh poslanců České národní rady Věry Fišerové, Františka Hofmana, Františka Kubáta, Květoslava Pazderníka, Jaromíra Plívy, Bohumíra Rosického a Miroslava Šloufa na volbu poslankyně do výboru České národní rady
č. 131 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 132 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.
č. 133 Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. června do 31. října 1989
č. 134 Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví, výboru České národní rady pro zemědělství a výživu, výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu, zdravotního a sociálního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro školství a vědu a výbor České národní rady pro kulturu a výchovu k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky (tisk FS 185)
č. 135 Zásady zákona České národní rady o působnosti orgánů státní správy České socialistické republiky na úseku matrik, jména a příjmení a ověřování opisů a podpisů
č. 136 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla)
č. 137 Společná zpráva ústavně právního výboru české národní rady, výboru české národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví, výboru české národní rady pro zemědělství a výživu, výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu, zdravotního a sociálního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro školství a vědu a výboru České národní rady pro kulturu a výchovu k vládnímu návrhu zákona České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů (tisk 125)
č. 138 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (tisk 113)
č. 139 Vládní návrh zákona České národní rady o vydávání a šíření neperiodických publikací (vydavatelský zákon)
č. 140 Číslo tisku neobsazeno
č. 141 Vládní návrh zákona České národní rady o přestupcích
č. 142 Číslo tisku neobsazeno
č. 143 Zásady zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění vyhlášeném pod č. 49/1984 Sb.
č. 145 Číslo tisku nesobsazeno
č. 146 Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
č. 147 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky (tisk 146)
č. 148 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 149 Interpelace na ministra vnitra a životního prostředí České socialistické republiky s. Václava Jirečka ve věci nepřiměřeného zákroku příslušníků veřejné bezpečnosti proti studentům dne 17. listopadu 1989.
č. 150 Číslo tisku neobsazeno
č. 151 Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
č. 152 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 153 Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. října do 18. prosince 1989
č. 154 Návrh poslanců České národní rady Václava Anděla, Josefa Kani, Jana Kotvalda, Michala Krause, Josefa Mečla, Jaroslava Šafaříka, Jana Škody a Jana Uřičáře na vydání zákona České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
č. 155 Návrh poslanců České národní rady Václava Anděla, Josefa Kani, Jana Kotvalda, Michala Krause, Josefa Mečla, Jaroslava Šafaříka, Jana Škody a Jana Uřičáře na vydání usnesení České národní rady, kterým se zrušuje usnesení české národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
č. 156 Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh zákona České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
č. 157 Návrh poslanců České národní rady Václava Anděla, Josefa Kani, Jana Kotvalda, Michala Krause, Josefa Mečla, Jaroslava Šafaříka, Jana Škody a Jana Uřičáře na vydání usnesení České národní rady a vrácení vládního návrhu zákona ČNR o vydávání a šíření neperiodických publikací (vydavatelský zákon) a návrhu zákona ČNR o přestupcích k dopracování vládě České socialistické republiky
č. 158 Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 12. ledna 1990 o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
č. 159 Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona české národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády Českké socialistické republiky
č. 160 Zpráva ústavně právního výboru České národní rady k návrhu skupiny poslanců České národní rady na vydaní zákona České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku (tisk 154)
č. 161 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na přijetí usnesení České národní rady k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk FS 224)
č. 162 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na přijetí usnesení České národní rady k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk FS 227)
č. 163 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na přijetí usnesení České národní rady k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk FS 228)
č. 164 Zpráva o činnosti předsednictva české národní rady za dobu od 28. prosince do 6. února 1990
č. 165 Návrh mandátového a imunitního výboru české národní rady na usnesení České národní rady k volbě poslanců České národní rady
č. 166 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění soudce z povolání soudcovské funkce
č. 167 Návrh skupiny poslanců na usnesení ČNR k volbě členů výborů ČNR
č. 168Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu zákonů
č. 169 Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 6. února do 13. února 1990
č. 170 Návrh plánu hlavních úkolů České národní rady na 1. pololetí 1990
č. 171 Návrh zákona České národní rady o volbách do České národní rady
č. 172 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o volbách do České národní rady (tisk 171)
č. 172a Dodatek ke společné zprávě výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o volbách do České národní rady (tisk 171)
č. 173 Návrh poslanců České národní rady (Jiří Fleyberk, ing. Josef Kaňa, Hana Lagová, akademik Bohumír Rosický) na vydání ústavního zákona České národní rady o státním znaku, státní vlajce a státní pečeti České republiky
č. 174Číslo tisku neobsazeno
č. 175 Návrh na usnesení České národní rady o změnách ve složení výborů České národní rady
č. 176 Návrh poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o změně názvu České socialistické republiky
č. 177 Návrh poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona o počtu poslanců České národní rady
č. 178 Návrh poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona o státních symbolech České republiky
č. 179 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o státních symbolech České republiky (tisk 178)
č. 180 Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu zákonů
č. 181 Návrh poslance Čestmíra Adama na vydání ústavního zákona o změně názvu České socialistické republiky na Česká republika a o určení jejího státního znaku
č. 182 Zpráva o činnosti předsednictva české národní rady za dobu od 22. února do 5. března 1990
č. 183 Návrh poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona o volebním období České národní rady
č. 184 Návrh poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
č. 185 Návrh poslanců České národní rady na vydání zákona o používání státního znaku a státní vlajky České republiky
č. 186 Zpráva ústavně právního výboru České národní rady
č. 187 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty České republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České republiky.
č. 188 Návrh usnesení České národní rady k návrhu předsednictva České národní rady, aby Česká národní rada navrhla vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců
č. 189 Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 6. do 13. března 1990
č. 190 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 191 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o používání státního znaku a státní vlajky České republiky (tisk 185)
č. 192 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona Česko národní rady a slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky (tisk 181)
č. 193 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o počtu poslanců České národní rady (tisk 177).
č. 194 Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o volebním období České národní rady (tisk 183)
č. 195 Vládní návrh zákona o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o hospodaření s nebytovými prostory
č. 196 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 197 Vládní návrh zákona o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
č. 198 Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o individuálním podnikání fyzických osob
č. 199 Vládní návrh zákona o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
č. 200 Vládní návrh zákona České národní rady ze dne 1996, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství české socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.

1   2   3


Přihlásit/registrovat se do ISP