Stenografický zápis 59. schůze, 19. června 2009


(Jednání začalo 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Klas
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Bratský


235. Situace firmy Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec František Bublan
Poslanec Milan Bičík
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Milan Bičík
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Milan Bičík
Poslanec František Bublan
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Cyril Svoboda


231. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták


236. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


233. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš


159. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 571/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr


160. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 572/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr


126. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, podepsaná dne 16. června 2008 v Lucemburku /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Miloslav Soušek


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008 /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež
Poslanec František Dědič


165. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Bohatec


229. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež


163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - třetí čtení

Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Pavel Severa
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


155. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Libý


156. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - třetí čtení

Poslanec Petr Rafaj


170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 515/ - třetí čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Husák
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Rafaj


179. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Petr Tluchoř


180. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ladislav Skopal


227. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 765/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Robin Böhnisch


234. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007 /sněmovní tisk 812/ - druhé čtení

Poslanec Jan Schwippel


124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 16. září 2008 v Kyjevě /sněmovní tisk 681/ - druhé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Řím, 31. říjen 2008) /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


130. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. března 1991 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 797/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Soušek


134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 813/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


135. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009 /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Poslanec David Šeich


136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


138. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci, podepsaná dne 27. listopadu 2008 v Bruselu /sněmovní tisk 700/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Václav Exner


128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Miloslav Soušek


139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 27. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Jacques
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila v 13.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP