(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni, vážení přítomní členové vlády, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze a všechny vás tu vítám.

Na úvod vás poprosím, abyste se pokud možno usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčastí na jednání požádali tito poslanci: Patrik Nacher do 10 hodin z pracovních důvodů, Lucie Šafránková do 10.30 z rodinných důvodů.

Z členů vlády se omlouvá: Bohuslav Sobota z důvodu zahraniční cesty, Pavel Bělobrádek do 10.00 z pracovních důvodů, Jiří Havlíček z důvodu zahraniční cesty, Daniel Herman z pracovních důvodů, Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, Michaela Marksová z pracovních důvodů a Ivan Pilný z pracovních důvodů.

Připomínám, že podepsané poslanecké průkazy si můžeme během dnešního jednacího dne vyzvedávat u prezence v předsálí, kdo tak ještě neučinil.

 

A my začneme bodem 11, který byl přerušen 22. 11. 2017 a který se nazývá

 

11.
Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednání tohoto bodu jsme přerušili poté, kdy byla předsedou volební komise vyhlášena lhůta na podávání návrhů na místopředsedy Poslanecké sněmovny. K tomu bodu vám bylo na lavice rozdáno usnesení volební komise č. 11 dne 22. listopadu 2017.

Já ještě nevím, jak sedíte... (Rozhlíží se). A, pana předsedu vidím. Poprosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, je to vaše.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já za slovo děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, přeji vám všem dobré dopoledne. Já vás vítám při páteční části této schůze, tedy úvodní schůze Poslanecké sněmovny.

Za volební komisi mohu konstatovat, že k volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny je v tuto chvíli vše připraveno. My jsme ve středu 22. prosince (myšleno listopadu) večer na své 3. schůzi projednali předložené návrhy poslaneckých klubů na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny. Přijali jsme svoje usnesení č. 11, které jsme ještě v tu středu večer rozeslali předsedům poslaneckých klubů, a máte ho také před sebou na svých stolech.

Připomínám, že také ve středu 22. listopadu Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 7 stanovila počet místopředsedů Poslanecké sněmovny na číslo pět. A snad trochu s odlehčením mohu konstatovat, že k žádnému překvapení nedošlo, tak jak bylo zástupci politických frakcí avizováno, tak jsme také obdrželi ty návrhy. Já vám je rychle i pro stenozáznam představím v abecedním pořadí.

S číslem jedna je nominován Petr Fiala, navržen Demokratickým blokem za ODS, s číslem dvě Vojtěch Filip za KSČM, dále Jan Hamáček za sociální demokracii, Tomio Okamura navržen SPD a konečně Vojtěch Pikal navržen Piráty. Tak jak jsem ty kandidáty přečetl v pořadí podle abecedy a s pořadovým číslem, tak budou uvedeni také na vašich hlasovacích lístcích, které použijete pro volbu.

Musím zopakovat také to, že podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny se místopředsedové volí většinovým způsobem a tajným hlasováním podle § 75 odst. 1. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Ta volba proběhne, kolegyně a kolegové, za malou chvíli stejným způsobem, jako proběhla ve středu volba předsedy Poslanecké sněmovny, a to ve Státních aktech. Tak to bude vždy stejné při těch tajných volbách. To znamená, ti z vás, kteří mají příjmení od písmene A do písmene K, půjdou doleva, od písmene L do písmene Z doprava si vyzvednout svůj hlasovací lístek.

Teď vás chci znovu upozornit, vás nováčky, abyste neudělali zbytečnou chybu, aby váš hlasovací lístek nebyl neplatný. Na tom lístku, jak jsem řekl, bude pět jmen a vaším úkolem je označit ty kandidáty. Přesněji řečeno označit čísla před jmény těch kandidátů. Pokud byste nehlasovali pro všechny, pokud byste se rozhodli podpořit pouze jednoho, dva nebo tři kandidáty, učiníte kroužek na to číslo před jejich jménem. Ale, a to je ten důležitý moment, kdy se často chybuje, musíte učinit také křížek na čísla u kandidátů, které nevolíte. Jinými slovy, pokud by nebyla takto označena všechna čísla, budeme muset váš hlasovací lístek považovat za neplatný. Tak si na to prosím dejte velký pozor. Připomenu - vzory těch lístků jsou k dispozici jak u vydávání, tak pak u těch plent.

Co se týká výsledku volby. V prvním kole budou místopředsedou Sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných hlasujících poslanců. Nebudu číst další ustanovení, pokud by jich bylo více, protože to se nestane, vzhledem k tomu, že je pět návrhů na pět míst. Pokud bychom v tom prvním kole nevybrali, nebyla by obsazena všechna místa, to znamená, někteří z kandidátů by nezískali nadpoloviční většinu hlasů, tak postupují do kola druhého. A to se bude opakovat. Asi bychom se museli dohodnout s panem předsedajícím a s předsedy klubů.

Já bych měl ambice, aby se to druhé kolo opakovalo ještě dnes, abychom obě dvě kola té volby stihli během dnešního dne. Teoreticky, pokud by ani v tom druhém kole nebyla obsazena všechna místa, volba by v tu chvíli končila. Museli bychom vyhlásil úplně novou volbu a ta by se konala už s novými návrhy, předpokládám, během příštího týdne.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k návrhům kandidátů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Pikal. (Vy uplatňujete přednostní? K poslanci hlásícímu se z pléna.) Ne. Tak prosím, pan poslanec Pikal, poté pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Vojtěch Pikal: Dobrý den. Já jsem tedy pochopil, že není běžné, aby kandidáti na funkci mluvili, ale my jsme sem přišli trošku pozvednout politickou kulturu. Takže dobré ráno všem.

Chtěl bych se představit jako kandidát. Mé jméno je Vojtěch Pikal. Je mi 30 let, nemám ženu, děti, kočku ani psa a kandiduji na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že mám pro tu funkci nějaké předpoklady tím, že vlastně předsedáním se v politice zabývám už asi šest let, což mi přijde docela dlouhá doba, ať už se jedná vlastně o celostátní fórum Pirátů, kdy se předsedá nějakým čtyřem stům až dvěma stům lidem naživo nebo na internetu, nebo jsem předsedal mezinárodním schůzím Pirátské internacionály nebo Evropské pirátské strany, kdy účastníci hovoří v angličtině, přičemž pro nikoho to není mateřský jazyk. Jednací řád psali Němci a je přeložený do angličtiny, a podobné zajímavé věci tam jsou. Takže mám zkušenosti.

Chtěl bych tu funkci vykonávat tak, že si myslím, že diskuse, která tady probíhá, by měla umožnit promluvit všem. A rozhodnutí, která činíme, by vždycky měla probíhat podle pravidel, která jsou dána. Ta mi přijdou závazná. Ta pravidla jsou nástrojem pro diskusi, tak aby proběhla demokraticky a aby byla otevřena všem. I když se nakonec neshodneme a i když nakonec prostě nějaká hlasující většina převálcuje nějaké jiné názory, tak ty názory by měly mít právo zaznít, protože jak jsem pochopil, tak tady do těch mikrofonů se nemluví k sálu, ale mluví se tady vůči kamerám. A myslím si, že tady každý by měl právo sdělit svůj názor národu.

To je asi všechno ode mě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Omlouvám se, pane předsedo (Kalousku), mám tu faktickou poznámku pana poslance Hamáčka. Ne, ruší ji. Tak prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP