(17.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dámy a pánové, otevírám další bod, kterým je bod číslo

 

10.
Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Poslanecká sněmovna rozhodne na návrh předsedy o počtu místopředsedů v jejím 8. volebním období, a proto v souladu s § 26 našeho jednacího řádu... (Hluk v sále.) - Už to začíná.

Vzhledem k tomu, že tady absentuje absolutní dohoda klubů, tak já tedy navrhuji ze své pravomoci, abychom stanovili počet místopředsedů na pět, tak jak bylo avizováno už v předchozí rozpravě.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan předseda Okamura. (Hlas ze sálu.) Návrh je pět. Chce-li někdo navrhovat v rozpravě jiný počet, musí učinit návrh. V případě, že by byl návrh na dva, tak se s tím vypořádáme hlasováním o protinávrhu a návrhu. Kdyby bylo počtů více, museli bychom postupovat podle § 72 odst. 2 a podpůrně hlasovat orientačně.

Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, naše hnutí SPD nepodpoří návrh na pět místopředsedů. My jako SPD říkáme, že jsme proti navyšování placených funkcí v Poslanecké sněmovně. Nebudeme podporovat navyšování dalších placených funkcí v Poslanecké sněmovně a my budeme podporovat pouze variantu čtyři místopředsedy, protože si myslíme, že na základě zkušeností v uplynulém volebním období to byl dostatečný počet na to, aby se zvládlo řízení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo, a vnímám to jako váš protinávrh na čtyři místopředsedy - či nikoliv?

 

Poslanec Tomio Okamura: My nedáváme protinávrh na čtyři místopředsedy, my říkáme, že ten návrh na pět místopředsedů nepodpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl, ať podporujeme logicky. Pokud někdo volá po počtu čtyři, tak mu dejme možnost hlasovat. Dávám protinávrh, aby počet místopředsedů byl čtyři.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem se ptal. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Očekával jsem stejný postup jako pan předseda Stanjura. Zde veřejně říkám, že předsednictvo KDU-ČSL a na klubu jsme přijali usnesení, že budeme podporovat návrh na čtyři místopředsedy, protože jsme přesvědčeni, že ve čtyřech místopředsedech se dá kvalitně řídit Poslanecká sněmovna, protože tu zkušenost z předchozího období máme, že čtyři místopředsedové stačí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím a budeme hlasovat. Musíme se s tím nějak vypořádat.

Byl přednesen protinávrh a já si myslím, jestli není námitka proti mému postupu, tak bychom to zvládli hlasováním prvním o protinávrhu, poté o návrhu.

Takže v tom prvním případě by usnesení znělo: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na čtyři."

Víme, o čem hlasujeme? O čísle 4.

Eviduji žádost o odhlášení, které vyhovím, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami... Zdá se, že se nám počet ustálil.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Hlas: Pro který?) Čtyři. Opakuji - čtyři místopředsedové. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 189, pro 91, proti 79. Tento návrh přijat nebyl.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na pět."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 10. Přihlášeno je 189 poslanců, pro 146, proti 16. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím mohu uzavřít tento bod.

 

Plynule postoupíme do bodu dalšího, kterým je

 

11.
Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poprosím pana předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, je to vaše.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Teď už to bude stručné a krátké, kolegyně, kolegové. My v tuto chvíli nemáme naplněné lhůty, nebyly tedy zatím podány nominace. Velké poděkování kolegům z volební komise. Teď jsme se rychle sešli u klavíru, abychom vás nezdržovali.

Takže volební komise přijala usnesení, kde stanovuje lhůtu na podání návrhů na ty takzvané nominace dnes do 18.30 hodin - opakuji, dnes do 18 hodin 30 minut prosím podat návrhy na místopředsedy Poslanecké sněmovny. Volební komise se sejde dnes v 19 hodin a ty návrhy projedná.

V tuto chvíli víc nemůžeme udělat a já vás, pane předsedající, z tohoto důvodu prosím o přerušení tohoto bodu do doby naplnění zákonných lhůt. K volbě bude možné přistoupit po 24 hodinách, předpokládám tedy v pátek dopoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a tomuto návrhu samozřejmě vyhovím.

Dalším bodem by byl počet ověřovatelů Poslanecké sněmovny. Ověřovatelé samozřejmě mohou ověřovat celou schůzi i zpětně, takže po konzultaci s legislativou navrhuji, abychom tímto bodem skončili. Přerušíme schůzi do pátku - a převažovala vůle v 9 00? Nemá-li tedy proti tomu nikdo z předsedů námitky? (Rozhlíží se.) Tak přerušuji tuto schůzi a budeme pokračovat v pátek v 9 hodin bodem číslo... 12? Ne, tím přerušeným - 11.

Ještě se hlásí pan předseda?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já tedy prosím volební komisi v 19 hodin do místnosti číslo 23. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě chci informovat, že poslanecké průkazy budou vydávány od 9 hodin až do vydání u prezence v předsálí, když jsme se takhle dneska domluvili. (Dotazy mimo mikrofon.) V pátek. V pátek, já jsem to říkal.

Děkuji vám a přeji vám příjemný zbytek večera. A ještě jednou děkuji.

 

(Jednání skončilo v 17.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP