(14.20 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Nám to připadlo logické, de facto jsme si to odsouhlasili. Byl to požadavek na školský, bezpečnostní nebo obranný a ústavněprávní výbor. No a pak ale pro účely voleb vznikl vlastně - a já to budu nazývat blokem, protože dneska na grémiu jsme se tak dohodli, že to nebudu nazývat nějak jinak, ale blokem - a ten tu situaci zkomplikoval. Nicméně si myslím, že jsme schopni se vrátit zpátky k té dohodě i s respektováním tohoto bloku a že nakonec to má šanci dopadnout stejně.

Takže ODS nás neuznává jako demokratickou stranu, neustále o nás mluví jako o straně jednoho muže, o tom, že jsme podvodníci, ohrožení demokracie. Říkám to proto, že dneska ten náš klub - já už jsem to říkal i na televizní kamery - byl velmi bouřlivý. A já jsem za sebe za ty čtyři roky ještě nikdy nic takového nezažil. Kdy jsme přesvědčovali naše kolegy, aby dali hlas Petru Fialovi i přesto, že je do nás neustále kopáno, a že máme zájem pracovat, odblokovat tu situaci a posunout se dopředu. Zítra jsou před námi výbory a další věci, komise. Takže z tohoto titulu si myslím, že jsme dosáhli výrazné většiny a že - nechci říct kolik, je to tajná volba, to neumím odhadnout - ale že prostě velká většina našich kolegů prostě Petra Fialu podpoří.

Na závěr úplně poslední věc, poslední poznámku. Já jsem nereagoval na ta vystoupení, která tady zněla a vytvářela nějakou reminiscenci z dob minulých, kdy to bylo běžné, zejména v ODS, a to je to líbání prstenu. Já jsem na to nereagoval schválně, protože jsme měli možnost diskutovat se všemi subjekty ve Sněmovně, kteří měli zájem nominovat a kandidovat na vedoucí funkce ve Sněmovně, na místopředsedy Sněmovny. A je pravda, že - teď abych to nezkreslil, ale pan předseda Michálek nám všem předsedům klubů rozdal životopis pana Pikala s žádostí o jeho podporu při volbě. Já jsem to rozdal všem našim kolegům. Stejně tak přišel na kafe Radim Fiala s žádostí o podporu Tomia Okamury a stejně tak Pavel Kováčik, pokud se týkalo Vojtěcha Filipa. Takže já jsem to nebral jako nějaké políbení prstenu, ale prostě jako normální přátelskou debatu o vzájemné podpoře při volbě orgánů Sněmovny.

Takže tolik jenom z mé strany. A prosím nechci tímto vyvolat nějaké emoce. Pokud to bude jenom trošku možné, pojďme volit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho nevidím. Takže rozpravu končím. Přípravné závěrečné slovo, pane předsedo? (Obrací se na poslance Kolovratníka.) Nebo vás rovnou poprosím, abyste...

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tak já v tom závěrečném slově pouze stanovím lhůtu na vydávání lístků a poté na sečtení hlasů. Domluvme se. Na vydávání lístků stačí volební komisi dvanáct minut. Takže prosím do 14.35 a poté budeme deset minut sčítat. Budeme rychlí, takže budeme schopni ve 14.45 vyhlásit výsledek volby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Takže hlasování lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat dvanáct minut. Poté necháme volební komisi na zpracování výsledků patnáct minut. V jednacím sále se sejdeme ve 14.45. Přerušuji jednání pro konání tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 14.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP