(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Omluvy jsem již přečetl, takže přistoupíme ke stanovení pořadu druhé schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Na základě rozhodnutí dnešního grémia vám sděluji, že v souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu schůze zařazen bod 32, což jsou odpovědi na písemné interpelace, ale k dnešnímu dni tento bod nebyl naplněn. Můžete si jej tedy škrtnout.

Dále grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu druhé schůze nové body, a to Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody. Dále bod Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. A dále z grémia přichází návrh, abychom bod 2 návrhu pořadu - Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny - zařadili za bod 4 návrhu pořadu. A dále bod 29 návrhu pořadu - Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 - zařadili za bod 16 návrhu pořadu jednání, což je svolání ustavujících schůzí výborů. To je z grémia a z mé strany vše.

A já se nyní táži, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste se případně k tomuto návrhu vyjádřili nebo ho doplnili o další své návrhy. Jestliže tomu tak není - a nikoho nevidím - tak navrhuji o pořadu schůze hlasovat jedním hlasováním.

Pan místopředseda Hamáček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 6.

Můžeme hlasovat? (Ano.) Dobře, takže je-li tomu tak, tak budeme... Jestli chcete, pane předsedo, upřesnit, které body chcete hlasovat zvlášť - ty dva nové chcete zařadit zvlášť? Budeme hlasovat návrhy z grémia - jsou čtyři změny - jedním hlasováním. Dobře.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrzích z grémia, tak jak jsem je přednesl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 přihlášeno 185, pro 183, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu druhé schůze Poslanecké sněmovny ve znění schváleného návrhu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování číslo 3 přihlášeno 186, pro 186, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Budeme tedy pokračovat bodem

 

1.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne. Vážení členové vlády, pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, po minulém týdnu dnes tedy přistoupíme, tak jak bylo doplněno a jak jsme odhlasovali, k druhé volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny, budeme obsazovat to jedno neobsazené místo. My jsme v souladu s rozhodnutím Sněmovny ve volební komisi v pondělí 27. listopadu na své 4. schůzi projednali předložené návrhy, resp. byl to jeden předložený návrh, byl to návrh Demokratického bloku, resp. poslaneckého klubu ODS, který nominoval pana poslance Petra Fialu na tento neobsazený post místopředsedy Poslanecké sněmovny, a tuto nominaci jsme na komisi schválili usnesením číslo 14.

Pro stenozáznam ještě rychle zopakuji, že dne 24. listopadu byli Poslaneckou sněmovnou zvoleni čtyři místopředsedové, a to Jan Hamáček za sociální demokracii, který bude prvním místopředsedou Sněmovny, dostal 143 hlasů, Vojtěch Filip za KSČM 121 hlasů, Vojtěch Pikal za Piráty 102 hlasů a Tomio Okamura za SPD, který získal také 102 hlasů.

Nyní vás poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na místopředsedu Poslanecké sněmovny, a pro jistotu zopakuji, že o způsobu volby se v tuto chvíli nehlasuje, protože je ze zákona tajná. To znamená, poté co proběhne případná rozprava, tak se odebereme do Státních aktů k provedení prvního kola druhé volby, druhé tajné volby.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, klub hnutí ANO 2011. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo, já si nemůžu odpustit tady neříct pár slov. Po té neúspěšné volbě minulý týden jsem tady z tohoto místa řekl, že budu apelovat na své kolegy na našem klubu, abychom podpořili Petra Fialu na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Vy víte všichni velmi dobře, že v posledních dnech, ale nejenom v posledních dnech, ale vlastně pořád, jsme ze strany médií a ostatních politických subjektů neustále osočováni, že jsme nedemokratičtí, že nejsme velkorysí, že nerespektujeme poměrný systém zastoupení ve Sněmovně. Proto bych tady rád řekl pár slov, co se vlastně doteď odehrálo konkrétně a s čím vším jsme my tedy konkrétně na ta jednání přišli a s čím jsme souhlasili, pokud se týká debaty o obsazování ve Sněmovně.

Tak za prvé, a to si snad pamatujeme všichni z toho minulého týdne, jsme se vzdali nároku podle výsledku voleb na místopředsedy Sněmovny. Na tom se asi shodneme, že podle výsledku voleb bychom asi jako hnutí nárok měli na dva místopředsedy Sněmovny. Ale my jsme řekli, že chceme ve vztahu k tomu počtu subjektů, který je ve Sněmovně, dosáhnout maximálního konsenzu.

Za druhé, a to zatím nebylo naplněno, nicméně budeme to řešit zítra, jsme nabídli dohodu subjektům ve Sněmovně ohledně důležitých výborů. Tady možná se nabízí otázka na kolegu, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Petra Fialu, kolik tedy měli důležitých výborů v tom minulém volebním období. Já mám pocit, že jeden - mandátový. A je pravda, že ODS má lepší volební výsledek než v tom minulém volebním období. Ale také bychom se mohli zeptat kolegů ze sociální demokracie, jak na tom byli mezi lety 2010 a 2013, když měli 22,08 % v zastoupení vedení výborů. No, žádná sláva, přátelé. Žádná sláva to nebyla.

Nicméně náš návrh, o který se snažíme, a já věřím, že má šanci dopadnout, je takový, že vlastně opozice bude mít zahraniční výbor, výbor pro životní prostředí, veřejnou správu a regionální rozvoj, školský výbor, pro obranu, pro bezpečnost, ústavněprávní výbor, hospodářský výbor, výbor pro evropské záležitosti, rozpočtový výbor a mandátový a imunitní výbor. Takže to jsou pouze fakta, ať si to každý přeloží do češtiny, jak chce. Já jenom konstatuji to, k čemu jsme připraveni, co nabízíme. Já věřím tomu, že když si na tato řešení podáme ruku, že to i dopadne.

Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, ale nechci tím vyvolávat zase nějakou hádku a debatu, ale prostě odpusťte mi to, že to tady musím říct, a pokud se podaří udržet emoce na uzdě, tak potom pojďme rychle volit a pokračovat v tom programu, který máme před sebou. Tak my když jsme jednali s ODS o zastoupení ve výborech, tak jsme v podstatě na tom prvním a druhém jednání de facto akceptovali ty požadavky, které byly jasně strukturovány, i včetně personálních požadavků.***
Přihlásit/registrovat se do ISP