(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.45 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dovolte mi, abych nejprve přečetl omluvu pana ministra Havlíčka, který se omlouvá z pracovních důvodů od 15.00 hodin. Dále bych rád na záznam dodatečně přečetl omluvu pana poslance Vondráka, který byl již předem omluven do 14.30 hodin, ale omluva nezazněla na mikrofon.

A už vidím pana předsedu volební komise. Předávám slovo panu předsedovi Martinu Kolovratníkovi, aby nás informoval o výsledku tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Všechny vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech a umožnili průběh dnešní schůze. Platí to i na vás, pane kolego. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Předseda volební komise vždy připraven i s knírkem značky Movember. Kolegyně a kolegové, rád bych vám oznámil, že této volby se zúčastnilo 186 poslanců a poslankyň, bylo tedy vydáno 186 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení kandidáta tudíž bylo 94. V té volbě bylo odevzdáno 183 hlasovacích lístků, to znamená, tři lístky nebyly ve volbě odevzdány.

Stručně přednesu informaci o tom, že Petr Fiala získal 116 našich hlasů, byl tudíž v prvním kole zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny a já mu blahopřeji. (Hlasitý potlesk napříč sálem. Poslanec Kolovratník gratuluje osobně poslanci Fialovi.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem vám chtěl s dovolením poblahopřát, takže také blahopřeji ke zvolení místopředsedou Poslanecké sněmovny. A poprosím, aby se ujal slova, o které se přihlásil, a poté aby zaujal místo - předpokládám, že po mé pravici.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, nebojte se, nebudu se vracet k událostem posledních dnů ani k vystoupení pana předsedy Faltýnka. Důvod, proč jsem se přihlásil, je pouze, abych poděkoval těm, kteří mě volili. Některým musím poděkovat i třikrát, protože mě volili třikrát a to je privilegium, které žádný z kolegů ve vedení Poslanecké sněmovny nemá. A je to určitě velmi pevný mandát.

Současně chci konstatovat, že jsem schopen i na základě svých zkušeností z jiných politických a veřejných funkcí dobře rozlišovat mezi pozicí předsedy Občanské demokratické strany a procesní a nadstranickou funkcí místopředsedy Poslanecké sněmovny, a podle toho se zde budu chovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane místopředsedo. (Potlesk.) Úspěšnou volbou jsme vyčerpali bod. A než ho ukončím, v případě nepřítomnosti s přednostním právem paní místopředsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěla z tohoto místa pogratulovat ke zvolení panu místopředsedovi Petru Fialovi. Děkuji za to, že to konečně ve třetím kole dopadlo tímto způsobem, i když si myslím, že to tak mělo dopadnout hned v té volbě první.

Nicméně dovolte, abych jako zastupující našeho pana předsedy Kalouska, který je řádně omluven, se ještě vyjádřila k jedné věci. Když už teď máme kompletní vedení této Sněmovny, tak si myslím, že se hodí připomenout věc, která se stala o tomto víkendu, a výroky, které byly proneseny naším panem předsedou, panem Vondráčkem. Myslím si, že všichni jste to zaznamenali v médiích, že jste všichni s tím asi obeznámeni, ale přece jenom pro připomenutí pro ty, kteří by nevěděli, tak v pořadu Otázky Václava Moravce odpovídal na dotaz, který se týkal vydání pana předsedy Babiše a pana Jaroslava Faltýnka. A musím říci, že ty výroky, které tam zazněly, byly opravdu z úst takto vysoce postaveného ústavního činitele poměrně překvapující až skandální. Já je přečtu, abyste věděli, o čem je řeč.

Šlo tedy o dotaz, zda rozhodování o vydání mandátového a imunitního výboru a této Sněmovny bude nějakým způsobem ovlivněno tím, že pan Babiš by měl být tím, který bude premiérem této země. A na to - cituji - pan Vondráček řekl: "To bude zase úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co bude lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu." A následně, když byl na tyto výroky dotazován ještě jinými médii, tak aby měl šanci je třeba dovysvětlit, abychom měli šanci je pochopit opravdu v kontextu, tak řekl pro rozhlas 27. listopadu: "Jelikož Andrej Babiš bude premiérem, policejní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo by se mohlo o čtyři roky odložit."

Pan Vondráček tímto popírá základní principy právního státu, to znamená, že jeden člověk by měl být tady v tomto případě nad zákony. Zákony však mají platit bez rozdílu pro všechny.

Já vás tedy žádám, pane předsedo Vondráčku, abyste tyto své výroky buďto vysvětlil, protože si myslím, že i ostatní kolegy z ostatních klubů bude zajímat vaše vysvětlení, a abyste je, pokud je nevysvětlíte dostatečně, také odvolal a omluvil se za ně, protože vy v tuto chvíli děláte z poslanců, kteří jsou tady přítomni, vlastně de facto nadlidi, a zejména pak pana Babiše, který má být budoucím premiérem. A já si myslím, že to tak není a že imunita, kterou máme a požíváme, by v tomto směru určitě neměla být využita a on opravdu bude posuzován jako poslanec, nikoliv jenom jako premiér. Pokud tedy jsme stále ještě v právním státě, a já doufám, že Česká republika jím opravdu je i nadále, tak si myslím, že by vaše omluva a vysvětlení těch výroků byly namístě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP