(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy s dovolením ukončím bod volba místopředsedy Poslanecké sněmovny a mezi body poprosím svého kolegu pana místopředsedu Filipa, aby zaujal mé místo. Já několik vět k tomu řeknu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dobré odpoledne. S přednostním právem vystoupí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za slovo.

Já bych chtěl požádat všechny svoje kolegy, abychom nevyvolávali a nevytvářeli umělé problémy tam, kde nejsou. To v prvé řadě.

Ta věta je skutečně vytržena z celkové debaty, kdy jsme v rámci debaty řešili pana kolegu Svobodu a řešili jsme také zahraniční tisk, jak se objevují různé informace o České republice. To bylo také podnětem pro můj myšlenkový pochod, proč jsem řekl tuto větu. Ale začtěte se do toho pozorně. Tam nebyla věta, že premiér, tak to je důvod, abychom ho nevydali. To je pouze konstatování, že jestliže se jedná o premiéra, tak o to více pečlivě a o to více důsledně musíme prověřovat veškeré informace a musíme se také tak k tomu chovat. A nebudeme přece zastírat, že je to stejné. Protože i ODS v minulém volebním období např. vyzvala pana Babiše, aby složil svůj mandát, protože to je volební lídr. A my jsme jim na to říkali - ale my jsme přece taky nežádali pana Svobodu, aby složil mandát, má právo se očistit. A oni říkali - to je ale přece úplně něco jiného, to je přece lídr do voleb. No a teď to bude dokonce premiér. Takže my o to více pečlivě musíme vycházet ze zákona a budeme muset vše hodnotit. Ale to neznamená nic na tom, že by se změnil zákon, že by někdo chtěl nectít právní stát. Princip imunity vychází opravdu z ochrany moci zákonné před mocí výkonnou a tak jsem to také myslel.

A rád bych podotkl, že jsem byl v místnosti s panem nezávislým politologem a panem Fialou, a kdyby jim přišlo v tu chvíli, že ten výrok je přes čáru, tak by se určitě ozvali. Takže v celkovém kontextu ten výrok je naprosto v pořádku. A dokonce ten faktor, že se bude jednat o premiéra, taky může... A to my jsem myslel poslance hnutí ANO. Samozřejmě je na každém z vás, aby se rozhodoval podle svého svědomí a vědomí. Pro nás je to nesmírně složitá situace, a že se jedná o premiéra, třeba může být na jazýčku vah takový impuls pro vydání, protože bude lepší vydat. Ale já jsem to bral v kontextu, jak se na nás budou dívat v zahraničí. Obě dvě varianty nesou svoje pro a proti. Ta varianta, že budeme mít trestně stíhaného premiéra, tak má sice právo se očistit, ale co si budeme povídat, za čtyři roky to zřejmě nestihne. A může naopak opozice potom namítat, že přece v době, kdy je premiér a je hlavou výkonné moci, s výjimkou tedy prezidenta, tak jaká je garance nezávislého vyšetřování.

Já už jsem prakticky v akademické debatě uváděl své myšlenky. A důrazně se ohrazuji proti tomu, aby mi někdo vkládal do úst, že když je někdo premiér, tak je nad zákon a má jiné zacházení než poslanec. To zacházení bude stejné, bude tady ve Sněmovně. Ale zkrátka a dobře z hlediska nějaké politiky i třeba marginálně musíme zvažovat, jak to bude působit. To je vše, co jsem o tom chtěl říct. A jsem připraven na jakoukoli objektivní debatu.

Mně se ta debata v televizi celkem líbila, protože jsme se snažili na sebe neútočit a skutečně jsme si vyměňovali argumenty. Na druhou stranu si myslím, že mně jako předsedovi Sněmovny nepřísluší, abych nějak s větší mírou zasahoval do té debaty, a já do ní zasahovat nebudu, ani tady na plénu. To zkrátka budou muset vydiskutovat jiní. Ale doufám, že přijmete mé vysvětlení, že takto to bylo myšleno, že v žádném případě tam není pomlčka: premiér - nevydat, premiér - imunita. To spíš trošku vypovídá o těch, kteří to následně tvrdí, jak oni přemýšlejí. Já tak rozhodně nepřemýšlím. Takže podle sebe měřím tebe. Zkrátka trošku je to na zamyšlení i na druhé straně. Já se nemám za co omlouvat, já jsem diskutoval otevřeně o pro a proti. Je taky pravda, že v tom pořadu nejste schopní říct vše, co máte na srdci, zpravidla vás ten moderátor přeruší.

Jestli chcete k tomu ještě něco, jsem připraven vám tady osobně dát jakékoli vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Jsou tři přihlášení s faktickou poznámkou. S přednostním právem - není rozprava, podotýkám, čili mohou hovořit jenom ti, kteří mají přednostní právo - fakticky pan ministr spravedlnosti a poté pan předseda Bartoš a pan předseda Stanjura. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom poprosit, abychom se v naší rétorice skutečně drželi věcnosti a neútočili na sebe tak, jak jsme to teď právě viděli. Připadá mi podivné vyzývat někoho, aby se omlouval za svoje názory. Proč? Proč by se měl někdo omlouvat za svoje názory? A připadá mi také podivné tvrdit, že institut, který je zakotvený přímo v naší Ústavě a asi tedy tím pádem má nějaký smysl, tak možnost jeho využití, pokud to někdo zmíní, tak je nazývána útokem na právní stát. Přece chci-li něco takového tvrdit, tak musím říct, že ten institut je zneužit, a pak bych měl nejprve tedy také říci, k čemu ten institut má sloužit. K čemu měl sloužit v představách ústavodárce. A já myslím, že to, co řekl pan předseda Vondráček, je zcela legitimní úvaha o tom, k čemu ten institut v jeho dnešní podobě, kdy už to není definitivní zastavení toho trestního stíhání, ale jenom jeho přerušení, tak že to skutečně může být účelem takového institutu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP