(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady už zaznělo od mých předřečníků i od pana Vondráčka, jak jemné nuance můžou být v interpretaci nějakého vyřčeného názoru. Já jsem viděl ta vystoupení pana předsedy Vondráčka a chtěl bych připomenout věc, kterou jsme tady vlastně před týdnem i my všichni slyšeli prostřednictvím pana předsedy v jeho vystoupení. Protože slovo dělá muže, slovo dělá i ženu, a tady u toho pultu zazněla taková vzpomínka nebo inspirace pozicí spíkra, který v dané chvíli odhazuje tu stranickou legitimaci.

Chtěl bych nejen pana Vondráčka, ale třeba i pana Kolovratníka požádat, pokud vystupují v médiích z pozice své funkce, a on v té debatě byl z pozice funkce předsedy Poslanecké sněmovny, tudíž hovořil za Poslaneckou sněmovnu, aby byl velmi opatrný v těchto vyjádřeních, protože to, že bychom nějakým způsobem relativizovali vážnost jednání nejen mandátového a imunitního výboru a i budoucího hlasování Poslanecké sněmovny ve věci vydání pana Andreje Babiše a pana Faltýnka, to rozhodně není názor této Poslanecké sněmovny. A jistě jste si všimli, že i u té debaty vždycky vyskočí, z jaké pozice ten člověk mluví. A já si myslím, že skutečně v případě, kdy pan Vondráček vystupuje z pozice předsedy Poslanecké sněmovny, by měl být velmi opatrný, jak tuto závažnou situaci komentuje.

Děkuji. A děkuji i panu předsedovi, že zde vystoupil s vysvětlením. Přesto upozorňuji, že právě ty nuance dělají politický obraz o tom, jak tady ve Sněmovně jednáme. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Věřte mi, že zvažuji a že budu ještě opatrnější.

Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já zastávám názor, že když někdo rány rozdává, tak musí nějakou ránu unést. Bohužel někteří naši kolegové chtějí rány jenom rozdávat a nechtějí je unést. Ale to je spíš obecná poznámka.

Já jsem vystoupil k tomu, v čem se pan předseda Vondráček hluboce mýlil. A když někdo chce interpretovat pozice ODS a může nám dělat tiskového mluvčího, tak bych ho prosil, aby byl přesný.

Ano, my jsme v září, na konci srpna loňského roku vyzvali Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, aby se vzdali poslaneckého mandátu - ne proto, že jsou volební lídři, o tom jsme vůbec nemluvili, ale proto, aby nezatěžovali poslední týdny Poslanecké sněmovny svým případem. Považovali jsme za velmi pravděpodobné, že budou zvoleni. V té době jsme věděli, jaké mají preference, že jsou lídři svých kandidátek ve svých volebních krajích a že se k tomu určitě vrátí nová Sněmovna. V okamžiku, kdy řekli, že ne, tak jsme přestali. Vůbec jsme, pane předsedo - teď nevím, čím prostřednictvím se mám na vás obrátit... (Můžete napřímo.) Takže přímo, pane předsedo, tak to prostě není pravda. Pokud máme být korektní a přesní a chcete interpretovat či citovat postoje jiných politických stran, tak prosím přesně. Ten důvod byl to, že bylo pět nebo šest týdnů do konce volebního období a nechtěli jsme, abychom tím zatěžovali jednání Poslanecké sněmovny. Když pánové řekli, že ne, tak jsme se k tomu už nevraceli s tím, že se k tomu určitě vrátí nová Poslanecká sněmovna.

Já jsem naopak rád, že to pan předseda Vondráček řekl. To prostě dokresluje jeho způsob myšlení. Já to nebudu interpretovat za něj, to je jeho věc. Zase jenom fakta - my už jsme o tom jednou hlasovali a pan předseda Vondráček se tomu hlasování vyhnul. Říkám to správně, pane předsedo, přímo. To je taky postoj - legitimní - že se poslanec neúčastní hlasování v Poslanecké sněmovně.

A na pana předsedu Bartoše, vaším prostřednictvím. Myslím, že se to v zásadě nedá. Když jste v televizi, tak se řeší politické otázky a vždycky je tam i ta strana, za kterou hovoříte. Vy tam můžete být příště jako předseda výboru pro veřejnou správu, ale vždycky tam bude napsáno předseda Pirátů. To tak prostě je. A jde o to jenom, jestli ten člověk, který vystupuje, pozná, kdy mluví za Sněmovnu. Ale myslím, že pan Vondráček mluvil za sebe, případně za hnutí ANO. Já jsem to nepochopil, že celá Poslanecká sněmovna má stejný názor jako pan předseda Vondráček. Já mám názor úplně jiný. Ale až to budeme projednávat na plénu, tak pak budeme znovu konfrontovat to, co jsme k té otázce už někdy řekli, protože jak už jsem říkal, ty stenozáznamy jsou velmi dobrá, ale současně i nebezpečná věc. Vše, co řeknete tady do toho mikrofonu, může a bude použito proti vám v nějakých dalších debatách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Budu pokračovat. Otevírám bod

 

2.
Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

K tomuto bodu vám bylo dnes na lavice rozdáno usnesení volební komise č. 15 ze dne 25. listopadu 2017. Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a pustím se do návrhu na ustavení všech výborů Poslanecké sněmovny. Na volební komisi jsme v uvozovkách odbavili tento návrh jedním hlasováním, jedním usnesením, ale avizuji, že teď za malou chvíli po rozpravě k výborům, pokud o ni budete mít zájem, poprosím pana předsedajícího, abychom hlasovali o každém jednotlivém výboru jednotlivě.

I když bych neměl, tak si dovolím teď ten moment, že mohu hovořit, přeci jen krátkou reakci na pana Bartoše, protože já nemohl jindy. To je ta nevýhoda přednostních práv. Ono je to opravdu těžké, když jste do médií pozváni jako předseda volební komise, a v tu chvíli dostanu otázku politickou, tak nemohu mlčet, musím nějak reagovat. Ale jsem si vědom toho, že je potřeba citlivě reagovat, anebo dát jasně najevo, za koho v tu chvíli člověk mluví nebo vystupuje.

A teď, kolegyně a kolegové, k těm výborům. Předložené návrhy poslaneckých klubů jsme projednali v pondělí 27. listopadu na své 4. schůzi. Chci poděkovat i vám, resp. předsedům politických klubů a frakcí tady ve Sněmovně, že nakonec došlo k dohodě, že jsme nebyli ve volební komisi vystaveni tomu složitému přepočtu polovin mandátu a podobně, že opravdu došlo k dohodě tak, aby všechny výbory byly naplněny beze zbytku, bez matematického zbytku. Za komisi mohu konstatovat nebo shrnout, že nedošlo k žádnému rozporu. To znamená, že zaprvé všechny kluby podaly svoje návrhy v souladu s tím, jaké mají přidělené kvorum, nebo jaké mají množství zástupců v jednotlivých výborech podle dodržení toho poměrného zastoupení, a zároveň nedošlo k žádným chybám v tom smyslu, že by některý z poslanců byl nominován například do více než dvou výborů a podobně.

Zároveň ke kandidátce organizačního výboru podotýkám, a to ještě znovu vysvětlím, že Poslanecká sněmovna přijala 24. listopadu usnesení č. 13, podle kterého má organizační výbor 18 členů, a to včetně předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru automaticky, resp. ze zákona.

A teď pokud jste se dívali do usnesení, které máte na stole, už několik z vás se mě dotazovalo, že občas tam ta čísla nesedí, že třeba výbor v usnesení není v tuto chvíli naplněn. Jak jsem řekl, já to vždy u každého jednotlivého výboru vysvětlím. K tomu rozdílu došlo tím, že někteří poslanci právě v pátek uvolnili, nebo se vzdali svého mandátu a jejich náhradníci, nástupci složili svůj slib teprve dnes. Takže my jsme technicky nebyli schopni ta místa, ty pozice obsadit, protože ještě nebyli ti noví poslanci jmenováni. Zároveň se tam pracuje i s tím, že někteří ze členů ještě současné vlády, která tady bude za malou chvíli, nebo za několik dnů, vládou v demisi, ale stále ještě bude vládou, tak ti ministři zatím stále nemůžou být členy výborů, byť třeba jejich poslanecké kluby s nimi počítají.

Vypadá to tady potom tak, například hned na první stránce u petičního výboru, že je navržen jako 17členný, ale vidíte tam 16 nominací. Jak jsem řekl, u každého výboru tohle vždycky vysvětlím i pro stenozáznam, aby vše bylo v pořádku. Tak například právě u petičního výboru to 17. místo by byl býval pan poslanec Hlavatý, který se ale v pátek vzdal mandátu, a to znamená my jako volební komise i Sněmovna budeme počítat s tím, že toto místo v tuto chvíli zatím není obsazené. Pro stenozáznam - má na něj nárok, bude ho moci obsadit hnutí ANO, a dojde k tomu, to je pro vás, pro nováčky, v bodu, který se jmenuje změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a jestli jste viděli, ten jsme si dnes odhlasovali, že je do této schůze zařazen. Takže my jako komise počítáme s tím, že ty změny, to doplnění by právě proběhlo, předpokládám tedy, ve čtvrtek na této schůzi. Takže to je vysvětlení, abych předešel případně vašim otázkám v rozpravě.

Nyní tedy ode mě úvodní slovo a prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k naplnění výborů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu. V tuto chvíli se první přihlásil pan místopředseda Hamáček, pak paní poslankyně Langšádlová. Jinak jsem nikoho neviděl. Takže pan místopředseda. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP