(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom formálně, aby to v rozpravě zaznělo, vzhledem k tomu, že jsme provedli volbu posledního místopředsedy, je potřeba do usnesení do výboru organizačního doplnit jméno pana místopředsedy Fialy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Já bych se na vás chtěla obrátit ve věci bezpečnostní výboru. Já vím, že je tady pravidlo poměrného zastoupení. Já i mí kolegové ho samozřejmě respektujeme. Ale musím říct, že jsem velmi znepokojená, že se hovoří o nominaci pana kolegy Radka Kotena.

Já bych se na vás chtěla, pane kolego Kotene prostřednictvím pana předsedajícího, obrátit, abyste požádal o bezpečnostní prověrku, tak aby mohly být případně rozptýleny informace, které okolo vaší osobnosti jsou. Musím říci, že proruská propaganda nám tady dlouhodobě velmi destruktivně rozkládá důvěru v demokracii, důvěru ve vládu, důvěru v Evropu. Já musím říct, že vzhledem k tomu, že již minulý týden zde zaznívaly fake news přímo ze strany ústavních činitelů, myslím si, že by bylo zcela namístě, abychom rozptýlili obavy, že vy sám jste bezpečnostním rizikem, chtěla bych vás takto prostřednictvím pana předsedajícího požádat, abyste požádal o bezpečnostní prověrku na úrovni přísně tajné, na úrovni, se kterou se poslanci v bezpečnostním výboru seznamují. Myslím si, že by bylo i s ohledem na zprávy Bezpečnostní informační služby zcela namístě, abychom začali hovořit i o úpravě, která by hovořila o tom, že ti poslanci, kteří mají přístup k tajným informacím, tyto prověrky budou mít obecně. Myslím si, že je to v zájmu nás všech, kterým záleží na tom, aby naše země směřovala nadále tím prozápadním směrem a neobrátila se na východ.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já na to samozřejmě musím reagovat, protože nechápu, jak můžeme soudit člověka podle nějakých facebookových článků, nebo facebookových věcí, nebo vůbec věcí ze sociálních sítí, které nemají žádnou vypovídací hodnotu. To, že nás někdo přidal do nějaké skupiny, já jsem se o sobě dozvěděl, že jsem taky v různých skupinách, naštěstí ne ani proruských, ani prozápadních, ale v nějakých, o kterých vůbec nevím. Musel jsem se začít pídit po tom, abych zakázal svému facebookovému profilu, aby tam někdo nějaké skupiny vůbec přidával. To doporučuji vám všem, jinak budete čelit podobným argumentům, že nejste vhodní pro to a pro to. Myslím si, že je to naprosto zbytečné.

Na druhou stranu ale musím říct, že chápu to, že předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu by měl nějakým způsobem prokázat, že není žádným bezpečnostním rizikem, ať už je ze strany SPD, nebo ať už je ze strany TOP 09. Já myslím, že bychom se možná mohli divit, kdo by byl nějakým skutečným rizikem. Na to chci říct, že my panu Kotenovi budeme doporučovat, aby si nechal udělat prověrku, aby osvědčil to, že není žádným bezpečnostním rizikem. Lži a argumenty tady slyšíme už od začátku, možná už měsíc, na to, jaký je, a dost bych se divil, aby když ráno vstane, se mohl vůbec podívat do zrcadla a vůbec se poznal po tom, co všechno bylo o něm napsáno, a že bude dobrým předsedou bezpečnostního výboru a nebude žádným bezpečnostním rizikem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Není-li tomu tak, rozpravu končím a znovu předám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud nejsou žádné příspěvky do rozpravy a ani nikdo z vás nenavrhl, abychom hlasovali jiným způsobem než tak, jak jsem navrhl já, prosím teď o sérii hlasování o jednotlivých výborech. Prosím vás i o případnou kontrolu.

První hlasování by bylo o petičním výboru. Pokud, kolegyně a kolegové, souhlasíte, pro urychlení času nebudu všechna jména číst pro stenozáznam, protože jsou obsahem usnesení, ale právě u petičního výboru, jak už jsem říkal, bude 17členný. Obsahem tohoto usnesení je zatím návrh na 16 poslanců a poslankyň a konstatuji, že 17. místo zatím zůstává neobsazené za poslance Hlavatého, tedy bude to místo, které je pro hnutí ANO.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji tedy hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené složení petičního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 4 přihlášeno 190, pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že petiční výbor jsme ustavili.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Druhým výborem je výbor rozpočtový. O tom Sněmovna rozhodla, že bude mít 24 členů. Tady k žádnému nedoplnění nedochází, to znamená, v usnesení máme navrženo 24 poslanců a poslankyň.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením rozpočtového výboru. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 5 přihlášeno 190 poslanců, pro 181, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme rozpočtový výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí v pořadí je kontrolní výbor - 17 členů. I tady vidíte v usnesení pouze 16 návrhů, 17. místo je za paní poslankyni Pokornou Jermanovou, která se vzdala mandátu. Je to místo, které tedy obsadí a doplní hnutí ANO.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením kontrolního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 6. Přihlášeno je 190, pro 181, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že kontrolní výbor jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Čtvrtý je organizační výbor. Ten zaslouží trochu širší vysvětlení. Je obsazen tak, že má 18 členů. Těmi prvními šesti je automaticky ze zákona vedení Sněmovny, to znamená předseda a místopředsedové, plus potom dvanáct zástupců poslaneckých klubů. Při přípravě usnesení jsme vycházeli z toho, že ODS navrhla pana poslance Petra Fialu jako člena tohoto výboru. Pan kolega se před malou chvílí stal místopředsedou, takže tady proti usnesení dojde ke změně, jedno místo zůstane - tím, že jste teď, pane kolego, automaticky členem organizačního výboru - neobsazené a opět tedy bude mít v rámci změn v orgánech nárok obsadit ho ODS, respektive Demokratický blok.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já také konstatuji, že doplnění je ze zákona dle jednacího řádu, tudíž o něm nemusíme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením organizačního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 7. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 182, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že organizační výbor jsme ustavili. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pátý je volební výbor. Ten byl navržen jako 18členný. Tady je malinko jiná situace, Demokratický blok má nárok na to jedno místo, zatím není obsazeno. Zatím kandidát nebyl navržen. Takže opět konstatuji, že místo zatím zůstává prázdné. Pokud přijde kdykoliv od kolegů nominace, na kterou podle poměrného zastoupení má nárok Demokratický blok, bude komisí přijata a projednána. Takže zatím v tuto chvíli 17 a jedno místo pro Demokratický blok - zatím neobsazené.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 8. Přihlášeno 190, pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme volební výbor ustavili. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP