(15.20 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Šestý je výbor pro evropské záležitosti, 18 členů, a je plně naplněn.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro evropské záležitosti? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh jsme přijali a konstatuji, že výbor pro evropské záležitosti jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Sedmý je hospodářský výbor, jeden z těch větších, má 24 členů, tady v usnesení vidíme 23 nominací. Je to z toho důvodu, že Demokratický blok, resp. hnutí Starostové a nezávislí navrhlo pana Petra Pávka, ale v době, kdy to bylo projednáváno, ještě neměl mandát poslance, takže jsme nemohli tu nominaci přijmout, tzn. v tuto chvíli 23 členů a pro stenozáznam jedno místo, to 24., je v tuto chvíli připravené, až v rámci změn dojde k nominaci od Starostů a nezávislých, bude doplněna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením hospodářského výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsme zhruba v polovině. Ústavněprávní výbor 22 členů, v usnesení máme 21 nominací. Pro stenozáznam - ta 22., neobsazená, patří do kvora sociální demokracie. Předpokládám, že je připravena, až dojde ke změnám, k výměně na vládních postech. Takže v tuto chvíli 21 nominací, 22. místo pro sociální demokracii.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením ústavněprávního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh byla přijat. Konstatuji, že jsme ústavněprávní výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Výbor pro obranu, 18 členů, v usnesení 17. V návrhu 18. místo zatím neobsazené, má na něj nárok Demokratický blok.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro obranu. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 12. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že výbor pro obranu jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Desátý je výbor pro bezpečnost, který byl v rozpravě diskutován, bude mít 18 členů. Tady se situace opakuje, 18. místo zatím neobsadila sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro bezpečnost? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 181, proti jeden. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že výbor pro bezpečnost jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další z těch výborů je výbor pro sociální politiku, 24 členů, v návrhu 23 poslanců a poslankyň. Poslední, 24. místo pro sociální demokracii zatím zůstává neobsazeno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro sociální politiku ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále výbor pro zdravotnictví, 24 členů, v usnesení je 23 nominací. Analogická situace, ta 24. je z kvora Demokratického bloku, je to tedy pan poslanec Petr Pávek, který dnes složil slib a v rámci změn bude doplněn.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro zdravotnictví? Je někdo proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 185, proti nikdo a já mohu konstatovat, že výbor pro zdravotnictví jsme ustavili. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bude mít také 24 členů a tento výbor v tuto chvíli je naplněn beze zbytku, máme tedy 24 návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavili. Můžete pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj má mít 24 členů, tady vidíte dvě neobsazená místa. Jedno je za paní poslankyni Pokornou Jermanovou, doplní ANO, druhé místo zatím neobsazené a doplní sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přihlášeno je 190, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsem rád, že nám takhle hladce a plynule jde ta hlasovací série. Patnáctý výbor je výbor pro životní prostředí, má navrženo 18 členů, v usnesení opět vidíte dvě neobsazená místa. Jedno je za bývalého kolegu Hlavatého, který se vzdal mandátu, tedy doplní ANO, a to 18. místo sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro životní prostředí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 18, do kterého bylo přihlášeno 190 poslanců, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro životní prostředí ustavili. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zbývá ustavit ještě dva výbory. Nejdříve zahraniční, navržen jako 18členný, v usnesení máme 17 nominací. Jedno neobsazené místo doplní sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením zahraničního výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zahraniční výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední výbor k ustavení je výbor zemědělský, ten je navržen jako 18členný a v tuto chvíli je navržen k naplnění také beze zbytku, tedy v počtu 18 členů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením zemědělského výboru. Je někdo proti?

Hlasování číslo 20. Přihlášeno 190 poslanců, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zemědělský výbor ustavili.

 

Pan předseda chce ještě něco říct.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ustavili jsme tedy všechny výbory a ještě prosím doplnění pro předsedy klubů a tajemníky. Ten bod, o kterém jsem hovořil, tedy změny v orgánech Poslanecké sněmovny, je zařazen na tuto schůzi. Pokud se nám ho povede otevřít nebo projednat teď, během tohoto odpoledne, tak jsme připraveni na komisi vyhlásit lhůtu dnes do 19 hodin, opakuji, dnes do sedmi do večera, do 19.00. Komise by ty změny projednala zítra ráno tak, aby ve čtvrtek ty změny byly připraveny k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP