(17.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám návrh k proceduře. Jestli bychom mohli hlasováním rozhodnout o těch dvou protinávrzích, nějak, většinově, a na základě toho bychom pak hlasovali o výsledku jako celku. Já to úplně zjednoduším. Nám se ten souboj nechce pískat, nám je jedno, jak to dopadne, nějaký zasedací pořádek ovšem potřebujeme. Když nedošlo k dohodě, tak se musí rozhodnout hlasováním. Takže bychom v prvním kroku rozhodli, kdo obsadí tento blok, když to řeknu zjednodušeně, jestli SPD, nebo Piráti, to je jedním hlasováním, a pak bychom hlasovali o celku, když budeme akceptovat to první hlasování. Myslím, že to procedurálně možné je, a pokud by proti tomu nikdo neprotestoval, tak to bude pro mnohé z nás, kteří vědí, kde budou sedět, jednodušší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, za výraznou pomoc, protože já jsem právě chtěl navrhnout proceduru, ve které takto rozhodneme. Jsou to dva návrhy, které se neliší číslem, liší se jenom tím umístěním, tedy per analogiam podle jednacího řádu nechám variantně hlasovat o tom, co má větší podporu, a to, co bude mít větší podporu, to znamená, v orientačním hlasování nejprve nechám hlasovat, která varianta má větší podporu, a tu bych v hlasování třetím nechal rozhodnout Poslaneckou sněmovnu - tu, která bude mít větší podporu, bych nechal rozhodnout hlasováním samotným, kde by se tedy hlasovalo i proti. V tomto ohledu se ptám, jestli někdo namítá něco proti postupu předsedajícího. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nenamítám, ale protože sedíme takhle podle abecedy, tak avizuji, že náš klub se v tom orientačním hlasování dvakrát zdrží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Myslel jsem, že to bude pomoc úplná, dobře, i to je pomoc, že víme stanovisko klubu ODS. Děkuji.

Nyní tedy v prvém hlasování budeme hlasovat o tom, kdo orientačně podporuje variantu - beru to podle abecedy - tedy České pirátské strany, ty varianty jsou stejné, a variantu SPD. To znamená, teď se hlasuje jenom pro. Myslím si, že už i noví poslanci znají, co to je orientační hlasování, tam se nehlasuje proti, ani k tomu nebudu vyzývat. To znamená, která varianta bude mít větší podporu.

 

Orientační hlasování číslo 22. Kdo je pro variantu Česká pirátská strana. Zahájil jsem hlasování číslo 22 a ptám se, kdo je pro.

Pardon, odhlásil jsem vás všechny, prosím o novou registraci, ono to bude i lepší, abychom zjistili přesnou přítomnost poslanců. Zahájím hlasování číslo 22, jakmile se ustálí počet přihlášených... Myslím, že už je to dobré.

Ptám se, kdo je pro v hlasování číslo 22. (Hlas v sále: Já ještě nejsem přihlášený!) S tím já nic nenadělám, to musí být vaše aktivita. Já tedy hlasování číslo 22 prohlašuji za zmatečné, přestože je orientační, a počkám, až budou všichni přihlášeni. Já chápu, že někteří... Tak dobře, už vás nebudu odhlašovat, ale myslím si, že hlasování číslo 22 bylo prohlášeno za zmatečné. Pan Bohuslav Svoboda se hlásí? Není tomu tak, odmazávám. Tak, a máme tady přihlášených 176 poslanců.

 

hlasování číslo 23, které je orientační, se ptám, kdo je pro variantu Česká pirátská strana. Děkuji vám.

V hlasování číslo 23, orientačním, pro 45.

 

hlasování číslo 24 budeme hlasovat o variantě SPD.

Zahájil jsem hlasování číslo 24. Ptám se, kdo je pro. Pořád je to orientační hlasování, jenom o tom, která varianta bude hlasována jako první. Děkuji vám.

V hlasování číslo 24 z přítomných 177 pro 93.

 

Je to více než v tom hlasování předtím, o variantě SPD budeme tedy hlasovat jako o variantě číslo 1. Pokud neprojde, budeme muset hlasovat o variantě číslo 2 a tentokrát i s tím, kdo je proti.

Rozhodneme v hlasování číslo 25, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro variantu zasedacího pořádku podle SPD. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 179 pro 101, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Zasedací pořádek byl schválen ve variantě, která vám byla připravena jako varianta Strany přímé demokracie. Tím jsme vyčerpali bod číslo 4. Děkuji a končím tento bod.

 

Pokračujeme bodem číslo 5 a to je

 

5.
Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny,
stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

V minulém volebním období zřídila Poslanecká sněmovna stálé komise... (Hluk v sále.) Prosím o pozornost, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Pokud jste ještě nevstřebali hlasování, chvilku počkám, až bude klid v sále.

V minulém volebním období zřídila Poslanecká sněmovna stálé komise: stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. A poznamenávám, že jednací řád, tedy zákon o jednacím řádu stanoví, že Poslanecká sněmovna může zřídit stálé nebo dočasné komise podle § 47 a dále Sněmovna rozhodne, které komise se ustaví podle zásady poměrného zastoupení a které se volí většinovým způsobem podle § 115 odst. 3.

V souladu s § 47 jednacího řádu navrhuji Poslanecké sněmovně, aby i v tomto volebním období zřídila stálé komise, a to stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, a stanovit počet jejích členů na 15. V podrobné rozpravě by měly zaznít vaše návrhy. A navrhuji, abychom tuto komisi ustavili podle zásady poměrného zastoupení, protože se to týká vnitřních poměrů Sněmovny. Za druhé, stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, a stanovit počet jejích členů také na 15. Očekávám v podrobné rozpravě vaše návrhy a také navrhuji, abychom tuto komisi ustavili podle zásady poměrného zastoupení.

Slyšeli jste návrhy na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny. Ptám se zástupců poslaneckých klubů, zda chtějí vystoupit s pozměňovacími či jinými návrhy. Prosím pana předsedu Faltýnka z klubu hnutí ANO, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Po nějaké debatě předsedů klubů bych navrhl změnit počet u těchto dvou komisí, ať už pro práci Kanceláře, či pro rodinu, rovné příležitosti atd., na 18 členů. Je to na základě dohody v té debatě, která proběhla v přestávce, kdy jednal rozpočtový výbor. A jinak tedy navrhuji, aby komise byly ustaveny podle zásady poměrného zastoupení, ale to už tady zaznělo, čili jenom podporuji návrh pana místopředsedy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál? Pan předseda klubu ODS a potom pan předseda Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já navrhuji, abychom poměrným způsobem obsadili i komisi pro práci Poslanecké sněmovny a komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Souhlasíme s tím počtem 18. U těch ostatních komisí navrhuji v souladu s jednacím řádem, abychom je obsadili většinovým způsobem. To znamená všechny, jak ty, které zákonem mají určený počet 7 členů, tak ty, kde počet členů určuje Poslanecká sněmovna. Mluvím o těch kontrolních komisích pro bezpečnostní složky, tajné služby, centrální registr účtů apod. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP