(17.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Navrhuji u této komise stanovit její počet na 10. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan předseda Chvojka v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane předsedo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo. Navrhuji počet 9 členů a zastoupení paritní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tedy návrhy. Já samozřejmě respektuji tyto návrhy, budeme o nich hlasovat. Kdo dál ale v podrobné rozpravě? Nikoho dalšího nevidím. Jenom připomínám - já jsem si to teď ještě ověřoval - § 115 mluví o poměrném zastoupení, nebo o principu většinové volby, ale tím vnímáme tu paritu, jak jsme si tady zvykli říkat. Doufám, že si všichni rozumíme, abychom se potom tady nepřeli o to, jestli jsme použili správnou formulaci podle zákona o jednacím řádu.

Čili pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Nejdříve tedy návrh na 10 a potom budeme hlasovat o návrhu... Pardon... Musíme nejdřív o protinávrhu, takže nejdříve návrh na 9, který přednesl pan předseda Chvojka, potom bychom hlasovali o návrhu na 10, potom bychom hlasovali o způsobu ustavení.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 31. Kdo je pro to, aby komise měla 9 členů? Zahájil jsem hlasování číslo 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 175 pro 67, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o počtu 10 členů, a to v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 175 pro 107, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na většinovou volbu, tedy princip parity.

Rozhodneme v hlasování číslo 33, to byl protinávrh pana kolegy Chvojky. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 175 pro 70, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o principu poměrného zastoupení v hlasování číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 175 pro 106, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat tak, že se zřizuje stálá komise Poslanecké komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací s tím, že počet poslanců bude 10 a zřízení bude podle principu poměrného zastoupení. Tím končím bod číslo 7. Děkuji.

 

A můžeme pokračovat bodem číslo

 

8.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí
údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 11 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán ke kontrole poskytnutí údajů z centrální evidence účtů skládající se z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by měly tedy zaznít návrhy. V sedmém volebním období tato komise nebyla ještě ustavena, protože zákon byl přijat v loňském roce a k ustavení komise nedošlo.

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení, ke kterému povedeme rozpravu: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů skládající se z poslanců, které navrhnete v podrobné rozpravě. A za druhé stanoví, že komise se ustanovuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, ani z místa. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám písemnou přihlášku. Kdo se hlásí z místa? Pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Navrhuji u této komise počet členů 10.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vím, že to je trochu marné, že hlasovací koalice ANO, SPD a komunisti funguje, má 106 přítomných, takže uvidíme 106 pro. Já chci jenom říct, když se odvoláme na výsledky voleb, že díky hlasování této hlasovací koalice hnutí, které dostalo 29,6 % hlasů, bude mít 40 % členů kontrolních komisí. Takhle si někdo představuje poměřitelné. Já jenom abychom věděli - z 29 se vyrobí 40 jednoduchým hlasováním ANO, KSČM a SPD.

Já navrhuji, aby těch členů bylo 9 a abychom komisi obsadili většinovým způsobem, tzn. paritně z každého klubu jeden.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pan předseda Luzar jako místopředseda klubu. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Já možná trošku zneužiji tento proslov, ale řeknu jednu věc. Každý by si měl dopředu rozmyslet, jaký blok reprezentuje a jaký styl hlasování chce navrhovat. Ale ne v polovině dojednávání vystupovat ne jako blok, ale jako jednotlivci. To jen na vysvětlenou, že tady nejde o hlasovací mašinerii, ale čistě o matematiku a vysvětlení kolegovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, budeme rozhodovat o návrzích. Nejdříve o protinávrhu na počet členů, tzn. na 9, potom o způsobu ustavení.

 

Rozhodneme nejdříve o počtu členů 9 v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35, z přítomných 176 pro 65, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o počtu 10 členů stálé komise. Hlasujeme v hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 176 pro 109, proti 55. Návrh byl přijat. Počet členů komise bude 10.

 

Nyní budeme hlasovat o způsobu ustavení, tzn. o principu většinové volby, tedy principu parity, a to v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37, z přítomných 176 pro 65, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o principu poměrného zastoupení v hlasování číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 38, z přítomných 176 pro 108, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, s tím, že komise byla zřízena jako 10členná, ustavena bude podle principu poměrného zastoupení. Bod 8 jsem ukončil.

 

Hlásí se mimo program pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP