(18.50 hodin)

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji. Tak prozatím naposledy, navrhuji opět zřízení komise tím většinovým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tedy končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrzích.

 

Nejdříve o protinávrhu, tedy aby komise byla zřízena většinovým způsobem.

Zahajuji v této věci hlasování číslo 47. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro bylo 62 poslanců, proti 99. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, tedy aby komise byla zřízena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji v této věci hlasování číslo 48. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro bylo 104 poslanců, proti 57. Komise tedy byla ustavena a bude zřízena podle zásad poměrného zastoupení.

 

Končím bod číslo 13 a nyní se s přednostním právem hlásil pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu rád, abychom si i přesto, že je pozdní večer, uvědomili, co se stalo. My jsme hlasovali o tom, jak ustavíme komise, které kontrolují bezpečnostní aparát této země. Mluvím o těch komisích, které jsou ustanoveny zákonem na počet sedm zejména, a já jsem očekával, že ze strany formující se vlády tady bude ochota umožnit demokratickou kontrolu opozičním stranám. Rozumím tomu, že pokud zákon říká sedm, tak to musí být sedm a nemůže to být devět, nicméně i na počtu sedm je možné najít tu matici, kam se vejde co nejvíce kontrolorů. Já rozumím tomu a rozumím hnutí ANO, proč chce poměrné zastoupení - protože nejlepší kontrola je přátelská kontrola.

Rozumím a chci poděkovat Demokratickému bloku, protože jim je to víceméně jedno, v obou těch formátech mají dva, a přesto podporovali větší zastoupení opozice.

Komu nerozumím, je KSČM. Nerozumím tomu, jak strana, která se deklaruje jako strana opoziční, se dobrovolně vzdává kontrolní pravomoci v těchto klíčových orgánech. To, kolegové, budete muset vysvětlit svým voličům a věřte, že my se na to budeme ptát.

Každopádně závěr toho dnešního večera je ten, že opoziční strany, které možná neuspěly tak, jak si představovaly, tak nemohou být zastoupeny v těchto komisích. Věřte, sociální demokracii to vadí. KSČM je evidentně spokojená.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se s přednostním právem pan místopředseda Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Ač si velice vážím kolegy předřečníka, já si myslím, že KSČM si je vědoma, co dělá, jak hlasuje. KSČM taky byla ta, která říkala, že je to nespravedlivé, že je jenom sedm ze zákona a že budeme požadovat zvýšení tohoto počtu, aby byli zastoupeni všichni. Až k tomu přijde, a to se opravdu, jak tady bylo řečeno, slíbilo a vláda, stávající vláda, vláda ještě ne v demisi, jestli už ji teď náhodou nepodala, nevím, ale předpokládám, že tato vláda tak učiní. Tak to slíbila, tak to zaznělo. A jsem zvědav, jak kolega Hamáček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady v únoru, v březnu, až tento návrh zákona projde, bude říkat, když se zvedne ten počet členů třeba na deset, bude zachováno poměrné zastoupení, co bude říkat voličům, ale svým, prosím vás, ne našim, že tam komunisté budou a budou mít to zastoupení. My prostě ctíme to, co tady dlouhodobě říkáme, poměrné zastoupení. Ano, momentálně díky volebnímu výsledku je pro nás nevýhodné, to přiznáváme, ale také činíme všechny zákonné kroky k tomu, aby se to změnilo. A to je správný postup. My tu nehrajeme nějaké divadlo, že požadujeme okamžitě řešení. My si na něj prostě chviličku počkáme. Možná to bude měsíc, možná to budou dva měsíce, ale my se toho dočkáme, protože takový slib tady zazněl.

A tvrdit, že tady sedí zástupci, kteří už a priori tím, že byli zvoleni, tady chtějí nějak jako že nekontrolovat nebo naznačovat to, že když tam nebude konkrétní opozice, tak že se ten orgán stane jakoby nadržující nějakému zlu nebo podobně jenom proto, že tam zrovna teď nikdo není, to je také docela vážná insinuance k tomu, jak postupovat. Prostě my jako KSČM říkáme a ctíme poměrné zastoupení. Zaznělo zcela zřejmě, že bude jednáno a vláda rozhodne o změně zákona, který určuje striktně sedm, a my prostě s tím počítáme. A jestli to vláda neučiní, jak tady zaznělo, dočasně nebo podobně, že to vláda neučiní, tak potom samozřejmě budeme vládu vyzývat k odpovědnosti vůči kontrolním orgánům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Hamáček s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já to nechci prodlužovat, ale já mám asi trošku jiné vnímání opoziční politiky, jakkoli jsme teď byli vládní poslanci. Já jako opoziční poslanec mám za to, že je potřeba tu kontrolu nastavit a vykonávat od toho nejbližšího možného momentu. To znamená ten argument "já chci kontrolovat naprosto tvrdě, ale až na to přijde čas" moc nechápu. Já si myslím, že jakmile ustavíme ty kontrolní orgány, ty služby fungují a potřebují parlamentní kontrolu a očekával bych od opozičního zákonodárce, že bude stát o to, aby věděl, co se tam děje, aby mohl kontrolovat, a ne že bude říkat "no počkáme, možná výhledově to nějak dopadne". Ad a).

Ad b). Tak to řekněme, jak to je celé. My jsme dneska ráno na grémiu Poslanecké sněmovny diskutovali možnost návrhu zákona, který by to upravil. Já jsem, protože jsem byl pověřen v rámci té porady, o tom informoval pana předsedu vlády a pan předseda vlády řekl ano, vláda je připravena přijít velmi rychle s nějakou novelou za předpokladu, že předseda Poslanecké sněmovny odešle dopis na premiéra s tím, že ho požádá o to, aby to vláda začala řešit. Já jsem tuto informaci předal panu předsedovi a bylo mi řečeno, že do 18.57 hodin podle toho, co vím, žádný takovýto dopis neodešel. A vláda jedná zítra a potom ještě možná 6. prosince. Potom už to bude jiná vláda a ta možná nějaký návrh zákona přijme, ale rozhodně to nebude zítra a nebude to ani v horizontu týdne či dvou. Takže jenom chci upozornit na to, že žádný konkrétní příslib, že tato vláda něco učiní, nepadl bez toho, aby tady byla iniciativa ze strany předsedy Poslanecké sněmovny. Ale to se utápíme v technikáliích.

Já znovu opakuji, co jsem řekl na začátku. Já nechápu, jaká je motivace opozičního poslance počkat s kontrolou, až na to bude lepší atmosféra. Za sociální demokracii říkám, že my jsme měli ambici kontrolovat bezpečnostní složky hned teď. Pokud někdo jiný chce počkat do prosince, do ledna, do února nebo do června, je to jeho právo, ale pak se budeme ptát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu místopředsedovi a hlásil se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je 19 hodin, tak trošku matematiky pro kolegy z komunistické strany, kteří tak ctí ten poměrný systém. Mají 7 %, dva předsedy výborů. Aby to bylo poměrné, tak bychom těch výborů museli mít 29, aby to matematicky vycházelo pro komunisty v poměrném systému, dva předsedy výborů. Takže oni to ctí, a když dostanou navíc, tak to ctí taky a vezmou si, co mají navíc. Jediný, kdo vybočuje, když mluvíme o poměrném systému u předsedů výborů, tak jsou komunisté. Tak se pak nedivme, že hlasují, co pro ně reálně výhodné není. Oni už zaplaceno dostali. Mají dva předsedy výborů s patnácti poslanci. To je jeden předseda výboru na sedm a půl poslance. Kdybychom drželi tento poměrný princip, tak dobře víme, že oni mají pouze jeden. Když to takhle vzývají, tak je jednoduché nechat si zaplatit a pak říkat "já ten princip podporuji i jinde", protože oni budou mít víc funkcí než členů, než poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP