(18.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství skládající se ze 7 poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nikoho nevidím. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo o slovo? Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Já se všem omlouvám, mě také nebaví sem furt chodit, ale opět navrhuji volbu většinovým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tedy rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o návrzích.

 

Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy o tom, aby komise byla ustanovena většinovým systémem.

Zahajuji hlasování číslo 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 43 bylo 59 pro, 97 proti (ze 175 přihlášených). Návrh byl tedy zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, tedy o tom, že komise bude zřízena jako stálá se sedmi poslanci a že bude ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji hlasování číslo 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že pro bylo 104 poslanců, proti 53 poslanci (ze 175 přihlášených), návrh byl tedy přijat. Děkuji. Končím projednávání bodu číslo 11.

 

Otevírám projednávání bodu číslo

 

12.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 31b odst. 1 a 2 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění zákona č. 166/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Jen poznámka. V sedmém volebním období byla tato komise ustanovena podle zásady poměrného zastoupení, což se týká i následujících komisí.

Předkládám tedy tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu skládající se ze sedmi poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Otevírám tímto všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do všeobecné rozpravy ze sálu. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu. O slovo se hlásí pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Omlouvám se, aspoň si zahlasujeme. Opět navrhuji volbu většinovým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké další návrhy v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o přednesených návrzích.

 

Nejdříve o protinávrhu, tedy aby komise byla ustanovena podle zásady většinového zastoupení.

Zahajuji o tom hlasování číslo 45. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování končím. Pro bylo 63 poslanců, proti 98 z přítomných (177) poslanců. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, tedy že komise bude zřízena tak, jak má být, tedy se sedmi poslanci, a že bude ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji v této věci hlasování číslo 46. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 poslanců bylo pro 108, proti 57. Usnesení bylo přijato, komise byla zřízena. Děkuji. Končím bod číslo 12.

 

Otevírám bod číslo

 

13.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 24a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, tedy zákona o kybernetické bezpečnosti, ve znění zákona č. 205/2017 Sb., zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu skládající se ze sedmi poslanců.

(Předsedající je upozorňován, že se zmýlil.)

Já se omlouvám, je tady chyba v materiálech. Budu načítat znovu. Jsme stále v bodě 13.

Podle § 24a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, zákon o kybernetické bezpečnosti, ve znění zákona č. 205/2017 Sb., zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten se skládá ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

V sedmém volebním období tato komise nebyla ustanovena, protože byla zřízena až v průběhu volebního období.

Předkládám tedy tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost skládající se ze sedmi poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Otevírám všeobecnou rozpravu k této věci. Nemám žádné písemné přihlášky. Nemám žádné přihlášky ze sálu, takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan ministr Chvojka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP