(19.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A jenom historický paradox - a to jde na vrub vítěze těchto voleb. Díval jsem se na výsledky všech voleb v samostatné České republice a na to, jaké bylo uspořádání Poslanecké sněmovny, ať už ODS vládla, nebo byla v opozici. A je pravda, že velmi často jsme komunistům nedali místa podle poměrného systému. My se k tomu hlásíme, my se za to nestydíme. Ale ten výsledek je jednoduchý. Letos měli komunisté suverénně nejhorší výsledek, a dostanou suverénně nejvíce funkcí. To je taková nepřímá úměra. Tak možná příště, až nebudou mít pět procent, tak to platit nebude. Tentokrát to platí. Čím horší výsledek, tím více funkcí v Poslanecké sněmovně. A říkají tomu poměrné zastoupení a oni to ctí. Ale já tomu rozumím, že berou všechno, co jim vítěz hodí. Tak nás ale prosím vás nepoučujte prostřednictvím pana předsedajícího o tom, jak vy ctíte poměrný systém. Anebo pokud ho ctíte, tak se vzdejte vedení jednoho z těch dvou výborů, protože ten patří podle poměrného systému našemu bloku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se mi hlásil pan místopředseda Luzar první. (K řečnického pultu se chystá místopředseda Filip.) Nevím, jestli místopředseda Filip chce předbíhat?

 

Poslanec Leo Luzar: Já si dovolím samozřejmě reagovat. Protože to, co tady zaznělo, je určitá výtka. Chápu. Ale celou dobu, kterou tady od voleb řešíme, je, jak vlastně má tato Sněmovna začít pracovat. A teď, když se pomalinku rozjíždíme a plní se ty úkoly Sněmovny, tak jsme ve stavu určitých kompenzací, pane kolego, kdy jednání vedení klubů probíhá o tom, jak vyvážit to fungování. To jsou ty kompenzace, které probíhají a o kterých debatíme. A ještě asi budeme dlouho debatit v rámci složení těch orgánů, které jsou před námi. Čili si myslím, že žádná ze stran nezůstane v tomto pohledu osamocená, jak se nám stávalo mnohdy v minulosti, když jsme byli úplně odstrčeni bokem a kdy vítěz bral vše. S tím počítáme a ty kompenzace jistě v rámci složení nastanou.

Co se týče těch bezpečnostních výborů. Bylo to strašně hezké, co tady zaznělo ze strany sociální demokracie, že oni jako ta opozice chtějí kontrolovat. Ale zapomínají, že tam je jenom sedm členů. Čili oni by chtěli kontrolovat, ale komunisté asi ne. Protože by tam nemohli být, protože zákon hovoří o sedmi. Čili oni hovoří pouze o tom, že by oni chtěli být v těchto kontrolních orgánech. A to je to, k čemu jsem mířil. Že kdyby to bylo sedm a bylo tam to zastoupení, jak navrhovali, tak bychom se museli dohodnout. Kdo kde bude, jak bude, a dopadlo by to možná stejně jako tady to hlasování, které tady zaznělo.

Já si myslím, že ctění poměrného zastoupení, které tady dlouhá léta prosazujeme, je pro nás to důležité, a vím, a ministr této vlády to dneska řekl, že ten zákon se prostě připraví (nesroz.) už v běhu, že už je napsán a že bude. A já ho beru za slovo. A komu jiném uvěřit než ministru této vlády? Že si z úst nedělá kalendář, jak tady skoro bylo naznačeno, ale že to opravdu bude. A já mu věřím a jeho slovo ctím. Když tak nebude, samozřejmě se podle toho zařídíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já bych se málem rozbrečel. Opravdu bych se rozbrečel, kdybych nevěděl, co tady ODS předváděla. Prosím vás, nechte toho. Nechte toho. Samozřejmě každý máme právo na nějaký názor. Já mám určitý názor na ustavení těchto kontrolních orgánů, také jsem ho vyjádřil hlasováním. A nezlobte se na mě, vy jste to byli, kteří do roku 2002 nikdy nepřipustili princip poměrného zastoupení! Vy jste tady vždycky prosazovali princip vítěz bere vše.

Když se to v roce 2002 změnilo, tak to šlo jenom postupně. Vždycky, když jste mohli - a jestli chcete, tak já vám to spočtu třeba na počtech členů kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, kolik tam máte lidí. A jsou tam do svých 65 let. Tak toho prosím nechte. A byli jste vládní stranou od roku 2006 do roku 2013. Přesto jste si je tam nacpali, do toho Nejvyššího kontrolního úřadu!

To je jedna realita. Druhá realita je v tom, že když tady takhle brečíte, tak samozřejmě jste mohli jednat jinak. To přece byla vaše věc. Vždyť my jsme to zažili. Vždyť co jste mohli zkazit vůči KSČM, to jste taky zhroutili! A nejedná se jenom o obsazení výborů. Jedná se o další věci. Tak prosím, ano, vyčítejte nám to. To je v pořádku. Jestli se vám to nelíbí, vyčítejte nám to nahlas. To já proti tomu nemám nic. To je každého právo na jeho názor. Já jenom podotýkám, já jsem přesvědčen, že měla být naplněna dohoda z dnešního rána, že jsme se o tom měli dohodnout, a mohlo se pokračovat u zřízení těch komisí nějakým způsobem. Tomu já rozumím. Tomu já rozumím. A tam, kde je sedm, jsme přece měli jasně říct ano, tohle je dočasné, zřizuje se to tak a tak. A měl tady jasně na mikrofon zaznít názor, že to je do té a do té doby a je to zřízeno tímto způsobem a v určitém období, jakmile bude přijat zákon. A my jsme připraveni hlasovat o zákonu podle § 90 odst. 2, když se změní počet členů toho kontrolního orgánu. A také ho můžeme naplnit jinak. To je přece vůle Sněmovny.

Ale nezlobte se na mě. Vy, kteří nejste ochotni si sednout s námi za jeden stůl, neustále tady říkáte, jakým způsobem jednáme. Tak dobře, tak já chci vědět - vedle sebe postavíme jednání poslaneckých klubů od STAN až po hnutí ANO a uvidíme, kdo jedná fér a kdo nejedná fér. Od vás jsme se tedy, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, toho férového jednání dočkali vždycky nejmíň. Protože vás by urazilo, kdybyste nás o něco požádali a sedli si s námi za jeden stůl s tím, že je potřeba dojednat nějakou konkrétní věc. Naposledy toto férové jednání bylo vedeno, promiňte mi, v důchodové komisi, která tady byla před rokem 2009. To bylo naposledy, kdy to bylo férové jednání i ze strany ODS. Až jsem se tenkrát divil. Až jsem se divil. Ale pravda je, že tato komise také na základě rozhodnutí tehdejšího předsedy poslaneckého klubu - později jste ho myslím vyloučili, nebo co jste s ním udělali - Vlastimila Tlustého - jste výsledek té komise zhroutili. Protože jste měli jiný zájem.

Tak já to tady říkám nahlas. Když vy říkáte, že to tady musíte říct nahlas, jak se tady hlasovalo, tak já říkám nahlas, jak to tady bylo. A nezlobte se na mě. Vy jste symbol korupce! Sami jste si to řekli na svém kongresu. Tak prosím nepoučujte! Nepoučujte tady ostatní poslance. Já respektuji, že má každý právo na svůj názor. A nikoho neodsuzuji, ani neříkám: jak je to vůbec možné, že má někdo jiný názor?

Slyšel jsem v neděli v televizním pořadu ve veřejnoprávní televizi katastrofální slova o tom, že demokrat je jenom ten, který souhlasí s názorem někoho jiného, který to považuje za správné. Já si myslím, že demokrat je ten - a opakuji slova, která jsem řekl dneska na tiskové konferenci -, který je schopen říkat, že s vaším názorem nesouhlasí, ale bude všechno dělat pro to, abyste ho mohl říkat znovu. A toho já se držím!

Takže se na mě nezlobte, ale ta poučení, jak se má chovat komunistická strana, si nechte pro své členy a nás nechte jako suverénní politickou stranu rozhodovat podle nás! (Potlesk od poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji panu místopředsedovi. Než se posuneme dál, mám tady dvě omluvenky. Omlouvá se mi kolega poslanec Lukáš Bartoň z rodinných důvodů a paní poslankyně Radka Maxová z osobních důvodů. Nebudou přítomni po 19. hodině.

Nyní se podívám, jestli se ještě někdo hlásí mimo body. A pokud tomu tak není, tak bych si teď vzal pět minut na poradu s předsedy klubů, protože přetahujeme původní čas. (Místopředsedové diskutují mimo mikrofon.)

Tak prý jedeme dál. Tak vtom případě otvírám návrh na stanovení počtu poslanců. Pokud tedy nemá nikdo námitku proti tomu, že pokračujeme dál, ještě se zeptám pro jistotu. (Poslanci diskutují mimo mikrofon.) Tak ano, otvírám bod číslo

 

14.
Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi i v těchto meziparlamentních organizacích: za prvé v Meziparlamentní unii; za druhé v Parlamentním shromáždění NATO; za třetí v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; za čtvrté v Parlamentním shromáždění Rady Evropy; za páté ve Středoevropské iniciativě. Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu.

Poslanecká sněmovna musí stanovit počty poslanců v jednotlivých stálých delegacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP