(17.00 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Ze všech těchto důvodů samozřejmě my nebudeme hlasovat pro tento rozpočet. Při druhém čtení přijdeme určitě s celou řadou pozměňujících návrhů. Jenom vysvětlím, proč ho nevracíme k přepracování. Já jsem o tom velmi přemýšlel. Já se tolik nebojím rozpočtového provizoria, pokud by rozpočtové provizorium platilo, resp. stát by podle něj hospodařil jen nějakou krátkou dobu, v řádu dní či týdnů. Samozřejmě se musíme vyvarovat rozpočtového provizoria, které by trvalo měsíce a destabilizovalo by hospodaření České republiky. Ale v okamžiku, kdy by trvalo týden, dva, tři, nějaký takovýto časový rámec, tak si myslím, že pokud by byla šance na přepracování státního rozpočtu a šance na to, že bychom dostali státní rozpočet v daleko lepší podobě, tak si myslím, že by to za rozpočtové provizorium stálo. Nicméně pokud bychom to dnes prohlasovali, tak ten rozpočet vracíme stejnému ministrovi zatím, stejným lidem, kteří ho připravovali. A já se obávám, když vidím návrh státního rozpočtu, že hrozí riziko, že po tom přepracování bychom dostali ještě rozpočet možná horší, než který dnes máme.

Kdybych měl ukončit své vystoupení, tak jenom doporučuji panu ministrovi, aby se dnes vyhýbal čertovi s Mikulášem, protože za takovýto rozpočet žádnou sladkost nedostane. Spíš bych se obával, že dostane uhlí nebo ho ten čert dokonce vezme do pekla. Ten rozpočet určitě dobrý není a prosím budoucí vládu, aby k tomu přistupovala mnohem odpovědněji a aby začala dělat strukturální změny na straně výdajů a nevezla se pouze na ekonomickém cyklu, tak jako vláda předchozí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pěkné odpoledne. Pokračujeme v obecné rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Pilný.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím říct, že jako ministr financí jsem opravdu dneska neočekával nějaký dárek od Mikuláše nebo něco takového. Očekával jsem okopávačky zprava, zleva, to se naplnilo, ale to už je holt úděl ministra financí. Jenom rád bych, protože zřejmě pan poslanec Skopeček příliš neposlouchal, znovu zopakoval, že probíráme státní rozpočet roku 2018. A já jsem tady už dvakrát citoval, kde narůstají státní zaměstnanci - jak v policii, tak v regionálním školství atd. Takže nebudu znovu opakovat, kde ten nárůst je. Všechny další nárůsty ve všech resortech včetně financí byly seškrtány na kost.

Pokud se týká kapitálových výdajů, opět, znovu opakuji, již počtvrté, že kapitálové výdaje ze státního rozpočtu, byť nepatrně, ale přece jenom stoupají. Klesají, protože nečerpáme peníze z Evropské unie, z evropských dotací. Pokud tomu tak bude, tak kapitálové výdaje porostou.

Dál bych chtěl říct, že mandatorní výdaje bohužel stoupají i v době ekonomického růstu, protože populace stárne bez ohledu na ekonomický růst. Já nevím, jestli je to bohudík, nebo bohužel, ale je tomu tak. Takže nárůst mandatorních výdajů bude pokračovat i v období ekonomického růstu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vezmu pana ministra za slovo. Vím, že už jste dvakrát říkal, že počty zaměstnanců jsou ve školství, především. Ale to přece nejsou všechno učitelé. Neříkejte, že to je 6 000 učitelů. Tak zkuste nám to číslo rozklíčovat, kolik je učitelů a kolik je těch ostatních. To za prvé.

A za druhé, ano, je pravda, že kapitálové výdaje nepatrně rostou. No ale celkové výdaje bez výdajů krytých z rozpočtu EU jsou 1,3 bil. korun neboli 1 300 mld., přibližně, asi o 6 mld. méně. A z toho kapitálové výdaje, jak tak rostou, jsou 55 mld. No a to je poměrně tristní, ne? Padesát pět z 1 300. To není ani pět procent. A to má být proinvestiční rozpočet? Ani ne pět procent celkových výdajů bez těch výdajů krytých z EU. Já tedy nevím, my tomu říkáme úplně jinak. Ano, to je to kouzlo těch statistik. Máte pravdu, že je to o něco lepší než v roce 2017. Ale rok 2017 byl úplně mizerný. Tak teď je to jenom mizerné, když ne úplně mizerné. Padesát pět miliard v době ekonomického růstu z českých národních zdrojů do investic opravdu není velké číslo. Vidím tady zrovna dva hejtmany, tak spočítejte kapitálové výdaje na 14 krajích a určitě dostanete vyšší číslo než 55 mld., aniž bych studoval ty rozpočty, to si dovolím takhle tipnout. Že 14 krajských rozpočtů má investiční číslo větší než 55 mld., které máme ve státním rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktickou poznámku nevidím. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Aulická.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Chci se také vyjádřit k projednávání státního rozpočtu pro rok 2018 a konkrétně k sociální oblasti, tedy ke kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. Zde bude Komunistická strana Čech a Moravy předkládat minimálně dva pozměňující návrhy, které vidíme v této oblasti jako zásadní. Jedná se o oblast sociálních služeb, kde budeme požadovat, a víme všichni, že pro KSČM je to každý rok prioritou, navýšení financí pro sociální služby z 11,6 mld. na částku 14,9 mld., které vyplývají z přijatých usnesení vlády v roce 2017, a především v oblasti navýšení mzdových prostředků. Důvod pro schválené vládní usnesení byly především eskalující situace v sociálních službách a především zastavení hromadných odchodů zaměstnanců a stabilizace personálního stavu v této oblasti.

Po značném úsilí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Asociace krajů, ale především také díky dlouhodobé snaze a argumentacím a apelací na výboru pro sociální politiku i na půdě Poslanecké sněmovny bylo vládou schváleno navýšení růstu platů až o 23 %. Původně však Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s návrhem na zvýšení o pouhých 13,5 %, což následně převálcoval svým výrokem tehdejší ministr financí pan Babiš, že najde ve svém resortu peníze na zvýšení o těch 23 %. Bohužel se tato uvedená skutečnost neodráží v předloženém návrhu státního rozpočtu, což považujeme za neprofesionální a možná opět záměrné zatížení rozpočtů krajů a obcí, které již nyní z velké části musejí dotovat sociální služby ze svých prostředků.

Také komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální věci žádá vládu České republiky o zajištění dostatečného financování sociálních služeb v roce 2018 v souvislosti s navýšením mezd a platů od listopadu 2017. Zde musíme podotknout, že opravdu nerozumíme přístupu při sestavování rozpočtu, protože se vůbec nebralo v potaz nutné navýšení financí z důvodu vládního rozhodnutí. Současná vláda v demisi tímto návrhem dává jasně najevo, že sice udělala rozhodnutí ve prospěch občanů, ale zároveň říká, že se od jejich finančního krytí distancuje. Prostředky Ministerstvo financí našlo asi pouze na jeden rok. A pak se tedy kraje a města starejte, nás už to nezajímá.

Druhou prioritou v této sociální oblasti je pro nás navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, kterou dostávají obce s rozšířenou působností. V roce 2017 byla poskytnuta dotace v celkové výši 1,3 mld. korun a pro rok 2018 je to pouze ve výši 1,089 mld. Jedná se o resort, který se prioritně zabývá péčí o ohrožené děti, které jsou týrané, zneužívané a ohrožené na výchově. Nastavení nových, vyšších standardů pro výkon této činnosti s sebou přineslo i potřebný navýšený počet zaměstnanců, kteří jsou v přímé praxi nejpotřebnější. Ústecký nebo Moravskoslezský kraj by vám mohl vyprávět. Proto budeme apelovat při projednávání státního rozpočtu na ponechání výše dotace, jako je v roce 2017.

Já vám děkuji za pozornost. A možná bych jenom dodala, že mě docela překvapil postoj KDU a ČSSD, protože jedním slovem říkají, že rozpočet je v pořádku, na druhou stranu předkládají pozměňující návrhy právě v sociální oblasti na sociální služby a navýšení ve stejné míře, jako navrhujeme my. Pak si tedy říkám, nezlobte se na mě, ale jak jste tedy sestavovali nebo připravovali rozpočet, když víte, že jsou tam tak velké nedostatky a chyby. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP