(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan předseda Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte jenom stručný dotaz na pana ministra financí s prosbou, zda by mohl být zodpovězen.

Poté, co jsem navrhl naše usnesení, že by vláda přece jenom měla ve svých běžných výdajích couvnout alespoň na úroveň letošního června, to znamená z toho rozpočtu, jehož výdaje jsou plánovány přes 1 bilion 300 miliard, ušetřit aspoň 22,4 miliardy, padlo tady několik slov o tom, že za těch dvacet dní nelze udělat chytré škrty, že je možné udělat pouze odložené výdaje a že by to stejně nebyla efektivní práce. Pokládám tedy za fér dát alespoň jeden návod k té efektivní práci a ten spočívá v následujícím dotazu, který se právě týká onoho tolik diskutovaného počtu státních zaměstnanců.

Již bylo několikrát řečeno, že od doby, kdy skončila pravicová vláda, se zvýšil počet státních zaměstnanců, počítáme-li i predikci pro příští rok, téměř o 40 tisíc. Dramatická čísla jsou zejména léta 2017 a 2018. Pro rok 2017, tedy pro rok, který končí, vláda rozpočtovala a utratí mzdové prostředky pro 22 574 státních zaměstnanců navíc. V roce 2017 máme rozpočtováno o 22 574 státních zaměstnanců víc, než jsme měli v roce 2016.

Moje otázka na pana ministra je jednoduchá. Kolik těch tabulkových systemizovaných míst z těch 22 574 je skutečně fyzicky obsazeno a kolik jich je prázdných, byť rezorty mzdové prostředky na ně rozpočtované spotřebovávají?

A ta samá otázka se týká i rozpočtu na rok 2018. Přestože velká část - a to přesné číslo bych chtěl slyšet od vás, pane ministře, protože Ministerstvo financí odpovídá za systemizaci - takže přestože velká část z těch 22 574 míst není obsazena, přesto vláda chce v příštím roce po Poslanecké sněmovně peníze na dalších 8 503 zaměstnanců! Kolik jich bude obsazeno? A vezmu-li jenom tyto dva roky, tak se bavíme o 30 tisících státních zaměstnanců, kde možná jenom polovina, nebo 60 %, nebo 70 %, nevím, to je otázka, má být fyzicky obsazeno. Ale na ta prázdná místa budou správci kapitol čerpat mzdové prostředky a budou je utrácet. Opravdu to chcete? Kolegové, Poslanecká sněmovna uvolňuje vládě tyhle peníze. Opravdu jí chcete uvolnit peníze na místa, která nejsou fyzicky obsazena?

A podobných takzvaně chytrých škrtů, kde se nejedná o odloženou spotřebu, bych mohl navrhnout ještě deset, ale nechci zdržovat a chci tady udělat jeden tenhle příklad.

Pane ministře, jste odpovědný za systemizaci. Prosím, odpovězte nám, kolik z těch 22 574 míst je fyzicky obsazeno a kolik podle vašeho názoru na konci roku z těch 30 tisíc nárůstu pro léta 2017 a 2018 bude fyzicky obsazeno. Pravděpodobně 100 procent, protože chcete na 100 procent těchto míst mzdové prostředky a chcete je uvolnit z rozpočtu, a tak ten rozpočet navrhujete. Ale všichni víme, že to pravda není. Teď je otázka, jestli to Poslanecká sněmovna chce té vládě dát, anebo nechce, tedy jestli chce vykonávat své povinnosti suveréna a strážce veřejných prostředků, anebo nechce, nebo to prostě odmává, ať si s těmi penězi dělají, co chtějí. No tak tam ti lidé nejsou! Tak to utratí, dají to někomu jinému. To je naše pozice, to je naše ústavní odpovědnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Pilný.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nebudu příliš zdržovat, přesné číslo samozřejmě nevím, ale vím, že třeba na rezortu Ministerstva vnitra je to přes 1 800 zaměstnanců a na ostatních ministerstvech je také určitý počet neobsazených míst. Musím jenom říct, že jsme se chovali velmi zodpovědně, protože i na návrh předsedy vlády jsme nespotřebované výdaje z minulých let, které se týkají i mzdových nároků u jednotlivých ministerstev, zkrátili o 50 % a dali jsme je do státního rozpočtu, abychom tedy udrželi ten deficit 50 %. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Vím, že je běžná praxe to, že prostě neobsazená místa, ty mzdové náklady se prostě na ministerstvech rozpouštějí, tak aby vytvořili určitou diferenciaci mezi těmi pracovníky, která podle služebního zákona není dost dobře možná. Já neříkám, že to je dobrá praxe, ale prostě to tak je.

Spekulovat o tom, kolik neobsazených míst bude v roce 2018, je čistá spekulace. Je to pravděpodobné podle toho, jak vypadá situace na pracovním trhu. Vytváří to velký prostor pro možná rozpočtová opatření na jednotlivých ministerstvech, protože ta rezerva tam bude, a nespotřebované výdaje na ministerstvech jsou i z jiných rozpočtových kapitol, takže je tam rezerva, se kterou se dá v průběhu roku pracovat. Ale zodpovědný ministr financí nemůže do státního rozpočtu zařazovat spekulace, které vyžadují změnu chování a které také spekulují o tom, jak se bude případně vyvíjet trh práce. Tuhle úlohu jsme při sestavování... nebo já jsem ji při sestavování státního rozpočtu řešil, stejně tak že jsem zásadně oponoval jakémukoliv nárůstu pracovních míst, který nebyl dán legislativou nebo nějakými kvazimandatorními výdaji, a které přinášely nové pracovníky do státní a veřejné správy, a je to na tom rozpočtu vidět. Já už jsem ta čísla tady citoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte, pane ministře, ale slovo rezerva zná zákon pouze u položky vládní rozpočtová rezerva, jejíž výše je povinně 0,33 % výdajů ze státního rozpočtu. Jakékoliv jiné číslo rezerva je podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, zapovězeno, a jestli si tvoříte rezervu na prázdných tabulkách personální systemizace nebo na dluhové službě nebo kdekoliv jinde, tak se pohybujete mimo zákon, protože zákon něco takového nepřipouští. Vy jste před chviličkou řekl, že tady je nějaká rezerva. Tady prostě nemůže být rezerva. Tady vám Poslanecká sněmovna ty peníze dát nemůže. Proto náš návrh o 22,4 miliardy. Anebo může, potom Poslanecká sněmovna rezignuje na to, že chce hlídat zákon o rozpočtových pravidlech a chce exekutivu hlídat v jejím šetrném postupu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Kovářová. (Ne.) Ne, takže protože ji tu nevidím, tak pan poslanec Luzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych připomněl možná ještě jedny rezervy. Ony existují ještě státní hmotné rezervy, které tento stát má, aby fungoval v době krize a v době různých rizik. Tady bych připomněl, jak jsem se měl možnost podívat na první kapitolu, kterou mám zpravodajovat v hospodářském výboru, že tento rozpočet je v deficitu. Státní hmotné rezervy jsou v deficitu a je třeba je také řešit a v rozpočtu se s tím nepočítá. Jsem zvědav, jak mi to bude v hospodářském výboru vysvětleno.

Chtěl bych ale tady poukázat na pár drobností, které tady zazněly. Pan ministr zcela oprávněně říkal, že je okopáván zprava, zleva. Já bych tady řekl, že on si možná někdy trošku naběhne na to okopávání, a jenom mu připomenu jeho slova, kdy tady hovořil k tomu, že "já jsem s tím projednáváním nesouhlasil, proto jsem odešel, oni to odhlasovali a já to jenom musím plnit". To od ministra české vlády nepovažuji za správný postup. Buď si tedy stojí za tím a je tam a hlasuje proti, ale nenechává to na kolezích, aby tu zodpovědnost potom nesli oni a on zpovzdálí řekne "já nic, já jsem tam vlastně nebyl".***
Přihlásit/registrovat se do ISP