(18.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ten pozměňovací návrh nemusí projít. Pravděpodobně navrhneme tu delší dobu právě proto, aby to bylo dostatečně daleko, abychom mezitím mohli debatovat, jak racionálně změnit tento zákon. Ale pod tímto časovým tlakem nejsme schopni připravit a schválit do 1. ledna nějaké pozměňovací návrhy, které by ten systém zprůchodnily, zlepšily, zatraktivnily. Proto říkáme, pojďme jednoduše odložit účinnost a nový ministr zdravotnictví může přijít po nějakém čase s návrhem zákona, který to lépe připraví. Protože ten nástroj není špatný. V tom se vůbec nepřeme, jestli je dobře, nebo špatně. Ale pokud samotní lékaři a praktičtí lékaři říkají, že v této chvíli to podle jejich názoru nic nepřináší ani pro pacienty, ani pro ně, tak je to přece důvod, aby se každý ministr zdravotnictví zamyslel. A říct, já si myslím, že to je skvělý projekt... (Řečník se odmlčel a vyčkává. Přímo před řečnickým pultem hlasitě baví několik poslanců.)

Přece každý ministr zdravotnictví by se nad tím měl zamyslet. Ministr stávající i budoucí jsou přesvědčeni, že to je dobrý projekt. Proč ti lékaři to nechtějí? V čem je problém? Proč to nepochopili? Tohle je přece správná otázka. A ti lékaři mluví se svými pacienty a ti pacienti stojí za nimi. To je úplně logické, protože já taky věřím svému praktickému lékaři, který mě taky prosil o to, abych se tady pokusil to odložit. Ne že by byl proti principu. Ale myslí si, že to je špatně připravené, bojí se toho.

A už to tady slyším podruhé nebo potřetí z úst ministrů této odcházející vlády: já dám příkaz, aby sankce nebyly. Ale to není možné. Zákon buď platí, nebo neplatí. Ne, to není na libovůli úředníka, jestli tu sankci uloží, nebo neuloží. Lékaři mají oprávněnou obavu, že ty sankce budou platit. A je úplně jedno, co říkáte. Zítra už nebudete ministr, pane ministře. A co si na vás vezmou, když dostanou sankci v lednu, v únoru, v březnu, anebo za rok s tím, že to v lednu neměli? Zkušenosti z jiných oborů přece máme. Tak si s tím vůbec nehrajme.

Takže já vás ještě dneska nepřesvědčím o tom, abyste podpořili nějaký pozměňovací návrh. Tu debatu o receptech už nezastavíme. Vetovali jsme. Takže už to dneska neschválíme v prvním čtení, pane ministře. Pozměňovací návrhy alespoň náš klub určitě připraví. My to chceme udělat tak, proto jsme navrhli tak enormní zkrácení lhůty, abychom neohrozili transpozici. Na druhé straně to patří do toho zákona. Recepty patří do zákona o léčivech. To není žádný přílepek.

A ta salámová metoda, když nám bude tvrdit kterýkoli ministr: pozor, pozor, já měním odstavec číslo 5, a kdo mi to chce pokazit, si dovolí měnit odstavec číslo 8 toho zákona, tak to tedy ne. Jsme přesně v tom zákoně. Ano, už jsme podali speciální návrh zákona, novelu zákona o léčivech, která řeší podobnou věc, ale tohle je rychlejší cesta. Tady nejde o to, aby to byl návrh, který jsme podali my, ale jde o to, abychom pokud možno našli většinový názor.

Nevím, jestli víte, že Senát řeší něco podobného. Taky klopotně, protože oni to myslím mají před závěrečným hlasování na plénu Senátu. Ale když to schválí Senát, přijde to k nám, lhůty 10 dnů atd. Tohle máme šanci vyřešit zhruba do 18. nebo 20. prosince. To, pane ministře současný i budoucí, musíte uznat, že transpoziční lhůta tím nebude nijakým způsobem ohrožena. A taky se může stát, že Poslanecká sněmovna se většinově vysloví proti jakémukoli odkladu a ten zákon bude nakonec schválen ve vládním znění. My bychom z toho radost neměli. Budeme navrhovat odklad. Jsme připraveni debatovat o tom, co je racionální doba, abychom se my, kteří navrhujeme různou dobu, vzájemně nevykřížili, abychom našli většinové stanovisko. Když ne pět, tak dva roky mi přijdou bezpečné. A pokud do roka a do dne bude změna zákona, která to udělá více atraktivní a více motivační, tak proč ne? Pak se k tomu můžeme vrátit. Ale v této chvíli nemáme čas ten zákon vylepšovat. Teď můžeme pouze odložit účinnost. To je všechno.

A já vás prosím jménem našeho klubu, abyste tu lhůtu zkrátili, abychom neohrozili transpozici, a současně do příštího týdne, abychom si probrali ve svých klubech a pak vzájemně debatovali a našli řešení, které bude vyhovovat většině v Poslanecké sněmovně. My jsme na takovou debatu připraveni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále jsou do rozpravy přihlášeni jak pan zpravodaj, tak pan ministr. Přednost má faktická poznámka pana poslance Volného. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Opravdu jenom velice krátce. Já nejsem lékárník, neznám tu problematiku. Máme plný klub lékařů, kteří se za chvilku na pět minut sejdou a udělají nějaký závěr. Já jsem jenom chtěl reagovat na pana kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím.

Jsem trochu alergický na to, oni to hodně často používají, na slova všichni lékaři. Mám spoustu kamarádů, známých, přátel, kteří jsou lékaři, kteří jsou na to připraveni a kteří elektronický recept vítají. Věřím tomu, že nemusejí být většinou. Ale neříkejme všichni lékaři. Prostě někteří ano, někteří ne. Ať právě ti lidé, kteří tomu rozumějí, rozhodnou. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi. Já nejsem z Prahy, takže to nevidíme všechno jenom z Prahy. A já tedy musím popsat, jak to funguje. Jediný problém je, abyste se skutečně validovali u SÚKLu, dostali k tomu certifikát, který vás elektronicky přihlásí. Jinak úplně stejným způsobem jako dosud všichni napíší recept do počítačového systému, ten se odešle a zpátky vrátí, vy ho odklepnete a vytisknete úplně stejným způsobem jako dosud, takže pacient odchází (s důrazem:) s papírovým receptem. Takové ty řeči, že možná si to pošle na esemesku nebo QR kódem, budou asi možné. Ale je to úplně stejný systém jako dosud. Jenom to, co tady řekl pan ministr. Nechceme transparenci a mít naprostý přehled. To je celý problém!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem nebo řádně přihlášený pan zpravodaj poslanec Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Trochu mě mrzí, že jsme sklouzli od tématu. Ale dalo se to očekávat, protože byla otevřena Pandořina skříňka s eRecepty. A víme dobře, jaká mediální masáž zde probíhala poslední týdny. Mrzí mě to, že prostě nemůžeme urychlit právě tu problematiku transfuzních derivátů, která je předmětem této novely, protože pokud se týká eReceptů, tak nějak prostě ti, co jsme v praxi, víme, že to úplně tak nefunguje, jak říká pan poslanec Běhounek prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně naprosto jednoduchým způsobem není nutno žádat žádný odklad, poněvadž ten odklad už tady jednou byl, proboha. Vždyť ta historie elektronického receptu není od roku 2011. 2007, 2008 se o tom diskutovalo a potom to konečně navrhla ODS v roce 2011 a pak to celé zkrachovalo.

Když jsme odhlasovávali ten odklad před třemi lety, tak tři roky se na tom mělo pracovat. Jako zdravotní výbor máme z minulého období x usnesení, kterými tlačil na ministerstvo a na SÚKL, aby realizace byla provedena k tomuto datu, k 1. 1. 2018. Je to tak, jak to je. Ale ten jednoduchý způsob, jak to neodkládat, umožnit celý proces, který už je rozjetý hodně daleko, jak tady bylo řečeno, řada lékařů už do toho investovala peníze, nemá cenu to dále odkládat, tak je jenom v tom, a to je bohužel chyba Ministerstva zdravotnictví, a to je jenom v té prováděcí vyhlášce.

Viděl ji někdo z nás? Máme ji k dispozici? Probíral ji zdravotní výbor? Neprobíral! Prostě potřebujeme tu prováděcí vyhlášku okamžitě, tak jak bylo řečeno na posledním zdravotním výboru v říjnu, aby do konce října byla k dispozici členům zdravotního výboru. Nepřišla. Je to pouze chyba Ministerstva zdravotnictví. Kdybychom všichni znali ty podmínky, o kterých se tady mluví, že všechno bude povoleno, že bude možno provádět jakýmkoli způsobem elektronický recept... Ale já to nevím, jaké jsou tam podmínky. Opravdu to nevím. A opravdu bych to rád viděl, než budu dále rozhodovat. A je to jednoduchá věc, která se dá během 14 dnů do Vánoc zvládnout s tím, že elektronický recept může fungovat od 1. 1. 2018 pro ty, kteří to budou chtít provádět. A pro ty, kteří to nebudou moci z nějakého důvodu provádět, tak prostě tam bude výjimka. A těch výjimek tam bude celá řada. Ale už to poběží! To je důležité. Poběží to v reálném čase. Poněvadž dokud to nespustíme, tak nebudeme vědět, jaké to má chyby. Poněvadž my neznáme v tuto dobu ani tu prováděcí vyhlášku. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP