(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní jenom konstatuji, že zde mám přihlášeny tři pány poslance a paní poslankyni k faktickým poznámkám. Pan poslanec Třešňák, Svoboda, paní poslankyně Adámková, pan poslanec Kaňkovský před přednostním právem pana ministra. Takže prosím pana poslance Třešňáka. (V sále je hluk a neklid.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. V krátké faktické zareaguji na pana Běhounka prostřednictvím pana předsedajícího. To je skutečně nepochopení předřečníků. Připomínky k praktickému nasazování eReceptů nemají nic společného s prosazováním netransparentnosti, protože Piráti by byli poslední, kdo by nechtěli šetřit a stavěli by se proti transparentnosti. To je skutečně o technických aspektech, kterými je právě složitý kvalifikovaný podpis. Teď, aniž bych chtěl nějakým způsobem podceňovat právě tyto technické znalosti lékařů, aby se pan Běhounek nedivil, když některému lékaři prodá například ajťák, kterému svěřil takovýto kvalifikovaný podpis, jeho nemovitost nebo ordinaci. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To byla faktická poznámka pana poslance Třešňáka. Nyní faktická poznámka pana poslance Svobody. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezký dobrý podvečer. Já bych chtěl nejprve předeslat, že jsem taky lékař. Recepty také píšu, elektronický recept jsem si vybavil pro nemocnici, pro privátní ordinaci, nevím pro co ještě. Není to záležitost levná, nemocnice na to má zařízený celý odbor, který nám radí, a my sami musíme svým starým lékařům poradit, aby to ve svých ordinacích dokázali. Ale věc je určitě dobrá, dobře. To, co namítám, je to, že za roky od té doby, co to ODS připravila, jak tady správně řekl pan ministr, SÚKL všechno zaspal. Je do toho vloženo peněz, nechtějte ani vědět kolik, a za ty peníze tam není nic, co by měl splňovat. Jestliže mám něco dělat elektronicky a výsledek je stejný, jako když jsem to napsal na papír, pak to pro mě nemá žádnou cenu a je to nesmysl. Doba se musí využít k tomu, pokud nějaká bude, aby se to dopracovalo. Protože už jsme jednou měli dva roky a co se stalo? Nic. Jsme ve stejné situaci jako předtím a teď si říkáme: rychle to dopracujeme. Ne, to skutečně v medicíně není možné dělat. Tam musí být jasná pravidla, lékař musí naprosto jasně vědět, jak to píše a ordinuje, nic jiného možné není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Prosím, máte slovo. (V sále je stále velký neklid.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady ještě nezazněla jedna věc. To, co vyčítáme eReceptu, není to, že by to lékaři nezvládli. Jestliže jim svěříte svůj život, své zdraví, tak věřte tomu, že zvládnou i ten počítač. To je úplně jinak dáno. Ale my tam dodneška nemáme to, co to mělo umět. To znamená všechny léky, které pacient bere, abychom mohli řádně posoudit, co mu dáváme nebo nedáváme. A to se domnívám, že je základní problém. Jinak samozřejmě lékaři umějí pracovat s počítačem, nepodsouvejme, že nikoliv. Já tedy vidím velký deficit ministerstva, tím nemyslím přímo pana ministra, protože to dostal v poslední chvíli a v cílové rovince, ale Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To musí být jasně dáno a software musí začít fungovat. On nebyl ještě nikde, upozorňuji, ani minutu pilotně spuštěn! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý podvečer. Milé dámy, vážení pánové, ještě krátká poznámka k problematice elektronického receptu. Měli bychom si ujasnit, o čem tady hovoříme. Pokud v tuto chvíli vnímáme, že část zdravotnické veřejnosti má obavy ze zavedení povinného elektronického receptu od 1. 1. 2018, tak to neznamená, že bouráme koncepci elektronického receptu. Jenom říkáme, že část zdravotnické veřejnosti z toho má obavy nebo na to ještě není připravena. Také vnímáme to, že skutečně prováděcí vyhláška do dnešního dne není veřejná, to znamená, neměla se s ní možnost zdravotnická veřejnost seznámit. A pokud chceme - a já podporuji zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na tři dny -, abychom mohli o pozměňovacím návrhu jednat a odklad v rozumné době odsouhlasit, tak říkáme jenom to, že od 1. 1. 2018 by nepovinný recept dále fungoval, protože on už funguje teď. Věřím tomu, že ta zdravotnická zařízení, která na to jsou nachystaná, se do toho zapojí v mnohem větší míře, protože celá řada nemocnic už na to je opravdu nachystaná, i řada privátních lékařů, a postupně k tomu můžeme motivačním způsobem dovést i zbylá zdravotnická zařízení. Takže neříkejme tady, že bouráme koncepci elektronického receptu. Tak to není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K další faktické poznámce je přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych s dovolením využil této faktické poznámky k procedurálnímu návrhu, protože je avizována přestávka v trvání 30 minut ze strany Pirátů. My jsme chtěli 10, možná bychom se domluvili na nějakém kompromisu, třeba 20, aby si zejména naši lékaři ujasnili názor na tuto věc. Ale vzhledem k tomu, že jednáme do 19 hodin, dávám návrh, abychom procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině, abychom tento bod doprojednali dneska, abychom nemuseli pokračovat zítra, protože zítra jsou celý den výbory. Chtěl bych vás poprosit o podporu tohoto mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh na to, abychom jednali a hlasovali i po 19. hodině. Já o tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 7, přítomno 177 poslanců, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme jednat a hlasovat po 19. hodině.

 

Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan ministr Ludvík. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem povinen tady asi zveřejnit fakta! Takže v této chvíli, a mám absolutně nejnovější údaje, 47 300 lékařů požádalo, to znamená 47 300 z cca 53 000 lékařů a stomatologů již požádalo SÚKL a vyřizuje se jejich žádost. To znamená problémy, které avizoval kolega pirát, se žádáním už mají za sebou, požádalo 47 300. Od 1. ledna skončí v celém státě 21 praktických lékařů pro dospělé a 27 praktických lékařů pro děti. Jak to vím? Velmi jednoduše. Ze zákona každý praktik, který chce skončit se svou praxí, musí toto dva měsíce předem oznámit krajskému úřadu. Krajskému úřadu oznámilo celkem 48 praktických lékařů, že končí. Dá se předpokládat, protože je to méně, než bylo k 1. lednu 2017, méně než bylo k 1. lednu 2016, že to bude normální stav, kdy lidé odcházejí do důchodu, končí s praxí a podobně.

Další dotaz zněl na motivaci. V úhradové vyhlášce je, že za každý předepsaný elektronický recept dostane každý lékař 1,70 koruny. Máme 70 mil. receptů, které se v této zemi předepíší ročně, bude to stát cca 110 mil. Je na to pamatováno, braly se průměrné náklady, náklady na to, aby si zavedly elektronický recept, by se měly praxím vrátit za dva až tři roky.

Dále ta prožluklá vyhláška. Upozorňuji, že má patnáct paragrafů. Je na dvou listech A4. Když počítám ještě úvod a závěr, na třech, teď to vidím. (Poslanec Brázdil ukazuje vyhlášku z lavice.) Nemáte to oboustranně, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Z toho v podstatě dva paragrafy, které jsou důležité, řeší třináct důvodů, pro které není nutno předepisovat recept elektronicky, nebo kdy je možno ho předepisovat papírově.

Ještě to, co říkala paní poslankyně Adámková. To je jedna z věcí, kdy jsem totiž právě záměrně ponechal na nové Sněmovně, aby sama rozhodla, jestli každý lékař může mít právo se dívat na lékové záznamy každého pacienta. To totiž budete muset rozhodnout vy. To je totiž velmi, ale velmi klíčový zásah do soukromí lidí. Vy jako nová Poslanecká sněmovna, a je to vaše výsostné politické právo, budete mít právo rozhodnout o tom, a je to připraveno, v podstatě byste to měli dostat na stůl někdy v květnu, jestli každý lékař má právo koukat každému pacientovi do záznamů. Včetně citlivých dat typu psychiatrie a spousta dalších. Prostě to musíte rozhodnout vy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP