(18.30 hodin)
(pokračuje Ludvík)

V dnešní době vám k tomu ten pacient dá souhlas, a pokud vám pacient dá souhlas a své přihlašovací údaje, tak se na to ten lékař může dívat. Ale pokud vám ho nedá, tak se na to dívat nemůže. A vy budete rozhodovat skutečně o tom, nakolik je možno, aby se do toho ti lékaři dívali. To je z mého pohledu klíčová otázka. A já jsem dokonce nechtěl, aby to rozhodovala stará Sněmovna. Tohle musí rozhodnout opravdu nová Sněmovna, která k tomu má politický pouvoir, takže tento důvod, proč dnes každý lékař se může dívat na všechny recepty, které předepsal on. Každá lékárna se dnes může dívat na všechny recepty, které vydala ona, a každý pacient se může dívat na své recepty. Ale zatím není nikdo, kdo by se mohl dívat na všechno. Je to ten velký bratr. A skutečně budu hrozně rád, a předpokládám, že kolega Vojtěch to předloží, že o tomhle bude rozhodovat nová Sněmovna, jestli tady ta možnost je. Jestli bude seznam pacientů, kteří to odmítají, to bude jakýsi registr. Jako dneska máme seznam pacientů odmítajících transplantace, podobně můžeme mít seznam pacientů, kteří odmítají to, aby se každý lékař díval do jeho záznamů. Protože lékař, který mu předepisuje, ten to uvidí automaticky.

Ještě se dívám, co tady bylo za poznámky, ale v podstatě... Víte, ve veřejném prostoru běhá neuvěřitelné množství mýtů kolem elektronického receptu. Já jsem skoro až překvapen, a to tedy zdravotnictví za celých 30 let praxe znám poměrně dobře a zevnitř, já jsem strašně překvapen, jakým způsobem se vždycky zvedne ta vlna odporu, a přesně o tom mluvil pan kolega Vyzula. V roce 2014 se ta šílená vlna odporu zvedla. Dobře, odložilo se to o tři roky. Upřímně řečeno, tenkrát byl problém s centrálním úložištěm, byly tam nějaké problémy, které měl SÚKL s tím odsoutěžením, ale za tuto dobu to běhá. Tím systémem už proběhlo několik milionů receptů. Znovu opakuji, dnes už 47 300 lékařů vynaložilo nemalé úsilí a náklady, aby tento recept používali. Takže jaksi oni dodržují zákon. My když to posuneme, tak si svým způsobem zase řekneme v České republice: No tak zákon asi platí jenom do té doby, dokud se někdo nerozhodne, že se zase posune. Takže v této chvíli si myslím, že ti lidé mají legitimní očekávání, že to nějakým způsobem bude, ten systém splňuje nějaké parametry. Samozřejmě, značka ideál by od začátku byla, kdyby se šlo od elektronické identity. První by byla elektronická identita, na to by se nabalovalo všechno. Bohužel u nás to vzniklo tímhle způsobem a nějak to jede. Já jsem opravdu ten systém podědil. Já jsem do toho vlaku nastoupil někdy na začátku letošního roku. Ale z mého pohledu je to prostě v tom stavu.

A já si myslím a znovu opakuji, ten systém dramaticky zvýší transparentnost. Ten systém má ušetřit peníze a to je pro mě jako pro dosluhujícího ministra zdravotnictví i pro zdravotníka poměrně klíčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Majerovou. Dvě minuty, prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezký dobrý večer. Vážené kolegyně a kolegové, chtěla jsem reagovat už několikrát, takže vlastně ani nevím, na koho všechno v tomto tématu teď budu reagovat, ale vrátím se tady k tomu poslednímu.

Takže vy říkáte, že 47 300 lékařů se již nahlásilo. No co jim také jiného zbylo? A já mnohé z nich znám a ani jednomu, a nahlásili se v termínu registrace, doteď nepřišla žádná odpověď. Takže pokud by něco mělo fungovat, tak oni už by teď dávno měli být srozuměni s tím, jak to má být nastaveno. To je jedna věc, ke které se chci vyjádřit, protože to číslo není vypovídající. Jim nic jiného nezbývalo.

A další věc, kterou bych chtěla říct, a tím jste otevřel další Pandořinu skříňku celého tohoto zákona, a to se týká té květnové změny toho, že by každý lékař mohl nahlížet do evidence a všech léků. Jakým právem si tady v tomto domě osobujeme, že o tomto budeme rozhodovat? O tomto si má každý člověk a každý pacient rozhodovat sám. To mi přijde naprosto absurdní se stavět do této pozice.

Ještě budu reagovat na jednoho kolegu, který mluvil o tom, že by o těchto věcech měli rozhodovat, a to je úplně totéž, ti, kteří tomu rozumějí. Já si naopak myslím, že co se lékařů týče, tak že by měli rozhodovat ti, kterých se to týká. My jsme možná někdy papežštější než papež. Takže to je to, co bych k tomu chtěla říct.

A tu neúctu k pacientům, jak tady měl jeden mladý kolega, já mu říkám osobně Ken, tak ta neúcta (upozornění na čas), já to vnímám jako neúctu k pacientům, ano, že jste za čtyři roky nebyli schopni to zpracovat tak, aby to bylo použitelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Svobodu s faktickou poznámkou. Opět dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Budu velmi faktický a budu mluvit k panu ministrovi.

Pane ministře, váš projev mě přesvědčil o tom, že ten recept je nepřipravený. To, co jste vyjmenoval, to množství faktů, které dořešíme do května, je pro mě natolik alarmující, že jsem přesvědčen o tom, že nic z toho, co se slibovalo, nachystáno není. Budeme psát elektronické recepty, budeme moci napsat jenom dva na jeden, nevím proč, čitelnost je vyřešena, poplatky za recepty byly zrušeny, na elektronice jich můžu napsat třeba deset. Je tam taková řada nedořešených věcí, opiátové recepty, jedno za druhým. A my si řekneme, že to všechno vyřešíme do května. Je to stejné, jako to bylo před těmi třemi lety. Čekalo se, SÚKL nic neudělal, ministerstvo zaspalo. Zaspalo a neudělalo to, co mělo. Tečka. Když mi tady říkáte, co všechno je uděláno, a my lékaři o tom nevíme, tak prostě ministerstvo zaspalo, třeba jenom v té informatice, že má něco uděláno, a nikdo to neví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli tady nemám další faktické poznámky, nevím, jestli se někdo... Aha, vidím. Pan poslanec Běhounek. Prosím ty dvě minuty dodržet.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Už zas. Kolega Faltýnek na mě pokřikuje: Už zas. Ano, už zas. Kolegyně a kolegové, mé poslední vystoupení k této záležitosti. Ano, pacienta se to vůbec nedotkne. Pokud se týká emergency cart, to znamená záležitosti, které se týkají vašeho ohrožení života, tak to byla otázka nahlížení do dokumentace. Nikdo se vám v dokumentaci nehrabe. Prosím vás pěkně, mluvte věcně a nesměšujte záležitosti, které spolu nesouvisí! Samozřejmě chápu, že je to politická záležitost, já samozřejmě chápu, že ODS si to dala jako jeden z cílů, rozumím tomu, je to prostě politický boj, ale neříkejme nepravdy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám další faktické poznámky, nemám nikoho písemně do obecné rozpravy a ani nevidím, že by se mi někdo hlásil ze sálu, takže si dovolím ukončit obecnou rozpravu a případně poprosím o závěrečná slova navrhovatele.

Nejdřív probereme přestávku, takže bych poprosil pány Faltýnka a Michálka, poslance, aby se domluvili, kolik tedy dáme.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Po dohodě tedy 20 minut. Poprosil bych, až pan předsedající vyhlásí přestávku, naše lidi do Státních aktů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud nikdo není proti, což vypadá, že není, tak bych vyhlásil přestávku do 19.00 hodin. Takže přestávka, schůze se přerušuje.

 

(Jednání přerušeno v 18.39 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP