(14.10 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi zařadit nebo navrhnout na zařazení nový bod této schůze, a to jako první bod dnešního dne pod názvem Informace vlády k revizi nařízení Dublinu. (V sále je hluk.) Revize nařízení Dublinu, tzv. Dublin IV.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím opravdu o klid v sále, protože mám problém rozumět panu poslanci název bodu.

 

Poslanec Leo Luzar: Já to ještě jednou zopakuji: Informace vlády k revizi nařízení Dublin, tzv. Dublin IV.

Možná to zaniklo ve všeobecném ruchu povolebních vyjednávání, ale Evropský parlament se zachoval docela macešsky k návrhům České republiky s kategorickým "ne přerozdělování" a vůbec tyto návrhy nezapracoval. Prostě stojíme před tím, že jako malá země Evropské unie jsme pomíjení. Probíhá jednání Rady ministrů a já nevím jako poslanec České republiky, jaké je stanovisko naší vlády k těmto krokům, jak dalece je naše vláda připravená, s jakým mandátem jede vyjednávat podporu mezi státy Evropské unie pro naše požadavky, a mám trošku obavu z toho, že tento mandát momentálně ani neexistuje. Proto bych se rád zeptal vlády, jak připravuje a jaké kroky plánuje v rámci této revize nařízení Dublinu.

Chci upozornit, že existuje tzv. shrnutí pozice České republiky, v kterém se jasně píše: Pokud jde o jasné negativní stanovisko k navrhovanému automatickému nápravnému mechanismu v podobě automatického relokování žadatelů o mezinárodní ochranu napříč členskými státy, Evropský parlament na to nereflektoval. Jinými slovy tím, čím jsme v minulém období vyzývali vládu a říkali, že tak bychom si to představovali, nebylo přijato. Nyní nás čeká hledání partnera. A v tom stanovisku se píše dále: Je třeba zdůraznit, že v současné době neexistuje mandát, který by opravňoval příslušné orgány v České republice k vedení jakýchkoliv jednání o případných kompromisních variantách.

Chci tady upozornit, že podle informací kolegů z europarlamentu jsme promeškali dobu takzvané žluté karty. Opět jsme promeškali dobu žluté karty. A chci tady upozornit, že se řítíme do stejného problému jako tzv. zbraňová vyhláška nebo zbraňové restrikce, které byly dlouhodobě diskutovány a mediálně publikovány jako varovný příklad, jak bychom neměli v rámci Evropské unie jednat. Vláda dle mého názoru v této věci přistoupila trošku opožděně k těmto problémům, proto bych rád znal to stanovisko a jasné kroky vlády, jak bude postupovat, abychom se nedostali do stejných problémů a stejného vleku událostí jako zbraňovou vyhláškou nebo novelizací v rámci Evropské unie.

Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Já za klub SPD se k tomuto návrhu musím připojit, protože Dublin IV je opravdu pro Českou republiku velmi velký problém. Nevím, jestli si to dostatečně všichni uvědomujeme, ale většina z politických stran v této Poslanecké sněmovně má ve svých programech, které slibovaly před volbami voličům, vlastní imigrační a azylovou politiku. Samozřejmě tím Dublinem IV by nic z toho neplatilo. Já si myslím, že máme jednu z posledních možností tomu zabránit, zabránit projektu Evropské unie, aby na území České republiky přesídlovala libovolné množství imigrantů podle toho, jak rozhodne Evropská unie, a nikoliv parlament suverénní země. Já si myslím, že to by byl konec suverenity národních států, národních zemí.

Už jsme tady slyšeli, že o tom v Bruselu nikdo nevyjednával. Ve středu probíhá - pokud mám dobré informace - i výbor pro evropské záležitosti a já bych chtěl poprosit tento výbor pro evropské záležitosti, aby se k tomu vyjádřil, aby navrhl usnesení, kde Česká republika dává veto na projednávání protokolu Dublin IV v Bruselu. Je to jedna z našich posledních možností.

Takže závěrem mohu říct, že my jako klub SPD rozhodně podpoříme tento návrh, aby se nám k tomu současná vláda vyjádřila. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. S faktickou poznámkou tady mám přihlášku pana poslance Martinů. Ptám se, jestli to byla skutečně přihláška, nebo jenom omyl. Je to omyl, takže já vás odmažu.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Pan místopředseda Okamura s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych taky vystoupit na podporu návrhu, abychom zařadili tento bod na program schůze Poslanecké sněmovny. Je to plně v souladu s programem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jenom bych chtěl upozornit, co by vlastně přinesly nebo přinesou úpravy tzv. Dublinské úmluvy.

V návrhu změn mimo jiné stojí:

1. Zrušení pravidla, že za žadatele o azyl je odpovědná první bezpečná země, jejíž hranice dosáhnou.

2. V úvahu bude vzata preference azylantů, ve které zemi chtějí žít, kdy jim budou nabídnuty čtyři země, které v dané době přijaly žadatelů o azyl nejméně. To bych chtěl zdůraznit - bod 2.

3. Rychlejší spojování rodin migrantů.

4. Žadatelé budou mít možnost se registrovat jako skupina až do 30 lidí.

5. Všechny členské státy Evropské unie se musí zapojit a nést za žadatele o azyl odpovědnost.

6. Státy, které odmítnou, nebudou mít přístup k eurofondům.

To znamená - mimochodem bych rád řekl, že se k tomuto návrhu už samozřejmě mimo naše hnutí SPD, které ho kritizujeme dlouhodobě a od samého počátku, vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán, který řekl - cituji: V budoucí Evropě bude zaveden stálý a povinný mechanismus přesídlení migrantů s neomezeným limitem v počtech. Je pravda, že ač se po pás brodíme v boji ochránit tento kousek naší národní suverenity, ale zatím jsme byli úspěšní, protože doteď jsme to byli my, kdo rozhodoval, kdo může žít v Maďarsku a kdo ne, ale útok na naši suverenitu, který nyní Evropský parlament podnikl, je zuřivější než všechny předtím.

To znamená, samozřejmě je to velký problém a my rozhodně budeme hlasovat pro zařazení, abychom tu Dublinskou úmluvu tady ve Sněmovně projednali. Děkuji. A prosím vás pochopitelné také o podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo.

Dovolte mi přečíst dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Kaňkovský z dnešního dne od 14 do 15.45 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se pan místopředseda Fiala od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia. Já navrhuji, abychom o návrhu, tak jak jsem ho tady postupně přednesl na ty tři dny, hlasovali jedním hlasováním.

Jestliže proti tomu není námitky, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen a jak bylo navrženo grémiem. Je někdo proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno je 180 poslanců, pro je 170, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Leo Luzara, který jsem si tady ve stručnosti poznačil jako Informace vlády o jednání k Dublinu IV, jestli je to takhle akceptovatelné. Jako první bod dnešního jednání.

Vidím žádost o odhlášení, takže vyhovím. Požádám vás o opětovné přihlášení. (Po chvilce čekání.) Počet přihlášených se nám přibližně ustálil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP