(14.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Luzara. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 175 poslanců, pro 70, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych chtěl sdělit, že my na základě tohoto hlasování se pokusíme vyvolat na toto téma mimořádnou schůzi. Pro to potřebujeme 40 hlasů poslanců. A protože toto téma je tak závažné - a my se podíváme na sjetinu hlasování, kdo z vás hlasoval pro, kdo byl proti, kdo se zdržel. Tady je vidět jasně, kdo hájí zájmy občanů České republiky a kdo ne. My, jak jsem říkal, se pokusíme svolat na to téma mimořádnou schůzi, protože toto téma může skutečně zcela nenávratně ovlivnit budoucnost životů v České republice a může dojít ke změně vůbec České republiky, jak jsme ji doposud znali.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane místopředsedo. Nyní budeme hlasovat o pořadu. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Myslím, že je dobré uvést tuto problematiku do souvislostí. Zítra bude zasedat výbor pro evropské záležitosti, kde bude hlasovat o mandátu pro jednání premiéra. Je to operativní jednání, které se uskuteční zítra. Jak mám informace od předsedy výboru pro evropské záležitosti pana Benešíka, tak výbor k tomu zaujal zamítavé stanovisko v předchozím období. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že stanovisko výboru je dobře, ale podle mě je špatně, že o tom nemluvíme na plénu. Je to škoda. Pokud důvodem bylo jenom načasování zařazení toho bodu, já nevím, proč ti, kteří to nepodpořili, jestli jim vadilo, že to má být dneska jako první bod, tak zkuste případně navrhnout jiný řádný termín. Jinak se tu skutečně sejdeme a nakonec se o tom mluvit bude. Vždyť to víte z minulého volebního období, stejně nemáte šanci zabránit tomu, aby se o důležitých věcech zahraniční politiky mluvilo na plénu Poslanecké sněmovny. A kde jinde než tady?

A pokud se shodneme, že je to špatně, tak já chci jen připomenout, že je to nachystané tak, že až se to schválí, tak o tom nebudeme debatovat. To už bude hotovo. Už bude pozdě. A pak zase můžeme chodit před kamery a říkat, jak je to špatně. Teď je ještě čas něco udělat. Většina z vás to udělat nechce. Říkám, pokud byl důvod ten, že to má být dnes jako první bod, tak si řekněme, že to bude dnes jako poslední bod, nebo předposlední bod, ale je to věc naprosto důležitá. Je to den před nástupem nové vlády, a vládní strana je proti. Tomu vůbec nerozumím. Vůbec tomu nerozumím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, mě to také překvapilo, co tady bylo řečeno. Já si myslím, že plénum Poslanecké sněmovny je dostatečně suverénní, abychom tu diskusi mohli provést otevřeně a tady a před občany České republiky. Nevím, proč to téma je třeba schovávat na výboru. To jsem opravdu vůbec nepochopil. Takže já si myslím, že je to tak závažné téma, že bychom ho měli projednat tady v Poslanecké sněmovně na plénu.

Teď si nejsem jistý, jestli můžu ještě dát návrh na hlasování? Už nemůžu. Tak samozřejmě na příštím začátku schůze navrhneme - a já říkám předem, že jestli se tady vládní představitelé - ale to už bude jiná vláda - na to připraví, tak to nebude nic útočného, protože víme, že vláda je nová, byť tedy hnutí ANO v té stávající vládě bylo, ale my bychom rádi věcně projednali, abychom si mohli ze všech stran probrat ty návrhy a říci, co čeká občany České republiky v případě přijetí návrhů a co proti tomu můžeme udělat. Nic víc, nic míň.

Vůbec není třeba se tady rozčilovat ani na mě, ani na nikoho jiného, ani na navrhovatele z jiné politické strany. Chtěli jsme jen diskutovat, není žádný problém. A myslím, že je to závažné téma. Nic víc, nic míň. A myslím, že by si to zasluhovalo diskusi v plénu Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek, poté pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Dvě věci. Za KDU-ČSL můžu říci, že jsme podpořili, aby tento bod byl zařazen, protože považujeme za důležité, aby to bylo diskutováno na plénu Poslanecké sněmovny, stejně tak, aby tím mandátem byl vybaven budoucí premiér a věděl, jak o tom přemýšlí Poslanecká sněmovna. Ale zcela odmítám to, že se jedná o schovávání tohoto tématu do výboru pro evropské záležitosti, protože se jedná o standardní projednávání evropské agendy na tomto výboru. Tento výbor má zcela mimořádné postavení a usnesení tohoto výboru je stejně tak platné jako usnesení celé Poslanecké sněmovny. Stejně tak jako to bylo v předchozím období jednání Poslanecké sněmovny, že řada agendy se projednávala pouze na půdě tohoto výboru. To znamená, že se nejedná o žádné schovávání, ale jedná se o zcela standardní proces v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický, poté pan místopředseda vlády Bělobrádek.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se také přimlouval za to, co tady zaznělo od mého bezprostředního předřečníka. Není to žádné vyhýbání, prosím. To, že někdo hlasoval proti přednostnímu zařazení na dnešní program, přece vůbec neznamená, že tu problematiku podceňuje nebo že se jí nevěnuje nebo že ji nějakým způsobem zanedbává.

Stejně tak bych se zastal i projednání v příslušném výboru. Pokud budeme shazovat jednání ve výborech, tak nevím, potom zrušme výbory a řešme všechno na plénu. Já si nemyslím, že to je moudré.

To, co se týká teď toho summitu, tak právě proto jsme i my jako hnutí se snažili o to, aby vláda byla jmenována tak, aby tam mohl jet pan premiér Babiš. Věřte mi, že se na to připravuje velmi pečlivě. Také proto je zítra ten výbor. My rozhodně nebudeme slepě naskakovat do nějakých vlaků, které by nás vezly, kam nechceme. Bude to i předmětem programového prohlášení. Ale tento summit neřeší tuto otázku jako prioritní. Ta má být předmětem diskuse při pracovní večeři ve čtvrtek večer bez toho, aniž by se přijímal nějaký materiál. Poté, co to bude o jeden krok dál - a to je v kategorii týdnů - tak já se velmi přimlouvám, abychom tady tu debatu vedli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já myslím, že je potřeba, aby si v SPD uvědomili, jak funguje evropský výbor. Pokud by evropský výbor všechno, co projednává - a v podstatě to má platnost usnesení Sněmovny - tak kdyby to sem všechno posílali, tak nás úplně zahltí. To je první věc a je třeba si to uvědomit.

Můžete si také ověřit, jak to ve výboru proběhlo. Já tady v podstatě tlumočím slova pana předsedy evropského výboru, který nemá přednostní právo, a tam to skutečně projednáváno je a teď to bude projednáváno samozřejmě i s premiérem tak, aby měl jasnou pozici.

A můžeme to - a KDU-ČSL hlasovalo v drtivé většině pro to, aby to tady zařazeno bylo, nicméně to neznamená, že je to nezbytně nutné.

A pokud se týká pana Orbána nebo Kurze a dalších, kteří jsou tady zmiňováni, tak já s nimi ve čtvrtek budu jednat, jednám s nimi osobně několikrát do roka na našich politických jednáních a oni vědí, jaký je postoj České republiky.

Já myslím, že je to zcela jasné. Od toho ten evropský výbor je, protože jestli všechno budeme tahat sem, tak nebudeme dělat nic jiného, protože když se podíváte, kolik oni měli zasedání, kolik probrali právních předpisů, tak to bychom skutečně nedělali nic jiného.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP