(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 4. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 4. schůze... okamžik... Budeme pokračovat. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 4. schůze dne 30. listopadu 2017. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 1. prosince t. r. (Neklid v sále.)

Já vás teď poprosím, abyste se všichni už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan kolega Rais bude hlasovat s náhradní kartou číslo 2, pan poslanec Juchelka s kartou číslo 3, pan poslanec Kolovratník s kartou číslo 4, pan místopředseda Hamáček s kartou číslo 1. Ještě se mi tu hlásil někdo s kartou číslo 5... tak dodatečně nadiktuji do stenozáznamu.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ještě jednou vás poprosím o klid v sále, abyste se už usadili na svých místech. Děkuji.

 

Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jaroslava Holíka. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze.

Jestliže tomu tak není, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno 150 poslanců, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 4. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jaroslava Holíka.

 

Nyní sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Milan Brázdil - osobní důvody, Tereza Hyťhová - osobní důvody, Věra Kovářová od 14.30 do 17.00 bez udání důvodu, Radka Maxová - zdravotní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody, Lucie Šafránková - zdravotní důvody, Petr Třešňák do 18.30 - pracovní důvody, František Vácha - zdravotní důvody, Vlastimil Válek - pracovní důvody, Rostislav Vyzula - zahraniční cesta, Jan Zahradník - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá předseda vlády Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Jiří Havlíček z pracovních důvodů, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Michaela Marksová od 16 hodin - pracovní důvody, Stanislav Štech - pracovní důvody, Dan Ťok do 15 hodin - pracovní důvody, ale pana ministra tady vidím, takže omluva se ruší. To je pro tuto chvíli vše, co se týče omluv.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Já vás nejprve seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Ještě jednou vás poprosím o klid, protože těch změn je tam vícero. Tak.

Nejdříve - škrtněte si prosím bod číslo 2 návrhu pořadu, sněmovní tisk 5, léčiva, který byl již projednán na 3. schůzi Poslanecké sněmovny, a je tudíž neprojednatelný - o tomto se nehlasuje.

Dále vás poprosím vyřadit bod 21 z návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 1 - státní závěrečný účet.

Grémium dále navrhuje zařadit nové body do pořadu 4. schůze: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2018, sněmovní tisk 14; Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, sněmovní dokument 46; Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny; Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací; Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018, sněmovní tisk 25; Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 26.

A navrhuje se tento postup: Dnes, v úterý 12. prosince, jako první body projednat volební body 10 až 20 návrhu pořadu. Dále projednat body z bloku zprávy, návrhy a další v pořadí: 22, 23, 24, 25, sněmovní tisky 4, 6, 7 a 10, a nový bod: sněmovní tisk 14 - přelety a průjezdy. Poté projednat bod 3, což je sněmovní tisk 12 - podnikání v cestovních ruchu, zákon 1. čtení, bod č. 4, sněmovní tisk 11 - změny Rotterdamské úmluvy, smlouva 1. čtení, a nový bod - sněmovní dokument 46 - zřízení vyšetřovací komise OKD.

V pátek 15. prosince bychom jako první tři body jednání projednali volební bod 9, což je Návrh na změny ve složení orgánů PS, a nové volební body: Návrh na volbu předsedů stálých komisí PS, Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Jako čtvrtý bod projednat bod 1 návrhu pořadu, sněmovní tisk 2 - státní rozpočet, 2. čtení.

V úterý 19. prosince bychom jako první bod jednání projednali bod 5 návrhu pořadu, sněmovní tisk 2 - státní rozpočet, 3. čtení, a dále bychom projednali body, které souvisí s projednáním státního rozpočtu. Jsou to body 6, 7, 8, sněmovní tisky 3, 8 a 9, a nové body - Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018, sněmovní tisk 25, Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 26.

To je z mé strany vše, co se týče návrhu z grémia. Všichni jste si to pozorně vyslechli a nyní se ptám, zda má někdo zájem se k navrženému programu vyjádřit, případně navrhnout některé body. Já v tuto chvilku registruji přihlášku pana poslance Leo Luzara, kterému tímto dávám slovo k návrhu pořadu schůze.

Pan poslanec Mašek hlasuje s náhradní kartou číslo 6. Nevím, jestli jsem říkal.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP