(15.10 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, ta se obsazuje v počtu tří členů a dvou náhradníků. Tady kratičký komentář. V usnesení vidíte mezi členy pouze dva návrhy v tuto chvíli, tím třetím, chybějícím, bude za sociální demokracii, tu nominaci jsme už obdrželi, pan - v tuto chvíli ještě premiér - Bohuslav Sobotka. Ve chvíli, kdy pan premiér ukončí své angažmá ve vládě, počítáme s tím, že v rámci změn v orgánech Poslanecké sněmovny bude donominován tento pátek, takže v tuto chvíli za volební komisi prosím o přijetí usnesení k návrhu na obsazení stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, tak jak vám bylo předloženo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh předložená panem předsedou volební komise, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21. Přihlášeno 181 poslanců, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi podbody tohoto bodu a já tento bod končím a děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Dalším bodem, který otevírám, je

 

21.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy
zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí
stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Žádám pana předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby se naposled ujal slova v tomto volebním bloku.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V tomto posledním bloku mohu vám všem i poděkovat, nebo chci vám všem poděkovat, že jsme tu dlouhou proceduru zvládli poměrně rychle bez zádrhelů.

Teď, pane předsedající a kolegyně a kolegové, poprosím o zhruba tři minuty přerušení schůze na setkání volební komise. Musíme přijmout usnesení k návrhu na ty lhůty. Avizuji, že to bude zítra do 18.00 hodin. Prosím v tuto chvíli volební komisi, aby se rychle sešla u klavíru ve Státních aktech, a prosím, v 15.15 můžeme pokračovat a já tu lhůtu vyhlásím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V 15.15? Takže přerušuji schůzi do 15.15 hodin za účelem schůze volební komise. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 15.12 do 15.15 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Pane předsedo Kolovratníku, jak to dopadlo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zkrátím to napětí a čekání - dopadlo to dobře. Mohu tedy konstatovat, volební komise formou per rollam přijala dvě usnesení a my v tuto chvíli vyhlašujeme lhůtu pro podání návrhu na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny do středy, tedy do zítřka, do 18.00 hodin. To je první lhůta. A dále vyhlašujeme lhůtu na podání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, to je také do středy do 18.00 hodin. Prosím na sekretariát volební komise.

A poslední informace ode mě. Tyto návrhy budou volební komisí projednány ve čtvrtek ráno v 8.30 hodin, tak aby k té samotné volbě mohlo dojít potom po 24 hodinách, tedy v pátek po deváté hodině ráno, po začátku schůze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane předsedo, a končím tento bod, končím volební blok jednotlivých bodů. Pěkně jsme si v něm zahlasovali.

 

Otevírám další bod a tím je

 

24.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017
/sněmovní tisk 4/ - prvé čtení

V tuto chvíli uvítám prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Miloslava Kalu, jestliže je někde v doslechu. Nevidím ho. V tom případě budu pokračovat.

Zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 4 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 4/1. Tento materiál uvede pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Já vás všechny poprosím, abyste se usadili na svých místech, máte-li něco k vyřizování, abyste přenesli své rozhovory do předsálí, aby pan ministr mohl přednést svou zprávu. Děkuji všem kolegům, včetně těch u stolku ministrů, děkuji, paní kolegyně. Poprosím o klid.

Jestli už to zvládnete, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, už jsem se tady minule s dojetím s vámi loučil, ale nicméně s potěšením konstatuji, že vás mohu zastihnout ještě jednou v plné práci, a to se zprávou o plnění státního rozpočtu České republiky, bohužel za první pololetí 2017.

Dovolte mi tedy, abych stručně uvedl hlavní výsledky plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2017. Vzhledem k časovému posunu projednání zprávy o plnění státního rozpočtu za toto pololetí v plénu Poslanecké sněmovny a ztrátě její aktuálnosti zmíním pololetní údaje o plnění rozpočtu pouze informativně s tím, že současně sdělím i několik vět o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za poslední ucelený měsíc, tj. leden až listopad 2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP