(17.40 hodin)
(pokračuje Volný)

Potom jsem řekl, že pan ministr Chovanec za ČSSD podepsal se společností, která spravovala byty OKD, smlouvu o pronájmu 21 bytů této společnosti v Havířově. Máme tady dokonce pana náměstka z Havířova, pana Bělicu, který může potvrdit, že my jsme obdrželi oficiální odpověď města Havířova, obdrželi jsme dokonce informace z Ministerstva vnitra České republiky. Dokonce na zastupitelstvo přišel jednat (nesrozumitelné) společnosti RPG Residomo a všichni potvrdili, že opravdu Ministerstvo vnitra 21 těchto bytů pronajalo pro imigranty z Iráku, Afghánistánu a Sýrie. Takže já jsem tady nelhal. Já jsem tady říkal pravdu, která je ověřitelná u pana ministra Chovance.

V další části svého vystoupení jsem mluvil o potenciálním riziku vytunelování lithia, což bylo velké předvolební téma poměrně prakticky kromě ČSSD všech zde přítomných politických stran a hnutí.

Já bych vás chtěl poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, abyste mi řekl, koho jsem urazil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Chtěl bych všechny poprosit, abychom jednali k věci.

Hlásí se ještě pan poslanec Birke? Už ne. V tom případě tady mám do obecné rozpravy pana poslance Onderku v tuto chvíli.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, vy jste urazil třeba mě, protože jste si vzal do úst celou sociální demokracii. A já vás chci upozornit, že já si nepamatuji na moment, a je mi 52 let, kdy bych se potkal s panem Bakalou. To je za prvé.

Za druhé. Já bych plně souhlasil prostřednictvím pana předsedajícího s výroky pana Mirka Kalouska. Musím říct, že mě ani ve snu nenapadlo, že půjdu do Sněmovny a moje první vystoupení bude o tom, že řeknu, že kolega Kalousek má pravdu. To je politika. Ano. Každopádně musím říct, že to jeho pojetí, jak vysvětlil, proč jsme tady jako poslanci a jakým způsobem se má Sněmovna chovat, bylo namístě, a kdyby ho dal na papír, tak ho s chutí podepíšu. Je tam jediný problém a ten problém zní: veřejný zájem.

Veřejný zájem totiž není definován pouze v té právní rovině. Veřejný zájem je definován i v morální rovině. Je definován v tom, jakým způsobem se chovají elity společnosti, počínaje, až po toho člověka, který je úplně na druhém konci. A z tohoto pohledu i my jako poslanci musíme k daným problémům přistupovat. A ten přístup je poměrně jasný. OKD se stalo nějakou zbraní. Zbraní stran typu SPD, které ho používají v předvolebním boji a ovlivňují voliče této společnosti nějakými báchorkami a možná z jejich strany skoro pravdivými příběhy. Ale skoropravda neexistuje. Neexistuje ani částečná pravda, stejně tak jako neexistuje třeba částečně těhotná žena, protože v ten moment si nikdo z nás nedokáže představit, jestli je, nebo není. A tak to je i s pravdou. A z tohoto pohledu je potřeba k tomuto přistoupit.

Proto celý klub sociální demokracie, to znamená všichni sociální demokraté, podpoří zřízení této komise, a to i přesto, že souhlasíme s výkladem kolegy Kalouska. Jsem toho názoru, že komise, tak jak bude zřízena, bude účelová, ale přesto jsme připraveni ji podpořit proto, aby se našla... i ten druhý veřejný zájem, to znamená to morální hledisko a odpovědnost politika v České republice. Sociální demokracie totiž má na svém štítu vyryto svoboda, solidarita, spravedlnost.

A prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, klidně se tomu můžete smát. Z vaší strany, která vznikla nějak, nějakým způsobem, nejsou oběti v minulosti, protože jste neexistovali. Ze strany, která existuje 140 let, byli oběti v období první světové války, druhé světové války a i v období totalitního režimu komunistického v této zemi. A byl bych rád, kdybyste si to aspoň trošku uvědomil.

To znamená, padni komu padni, sociální demokraté dnes budou hlasovat pro zřízení této komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní mám opět s faktickou poznámkou pana poslance Volného. Dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi. Pokud máte pocit, že si nevážím ČSSD, tak máte naprostou pravdu, protože podle mě strana, která dluží přes 300 milionů korun a posléze okamžitě zneužívá - (Bouchání do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím k věci!

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano. Pan poslanec řekl, pane předsedo, že jsem ho urazil, protože jsem urazil celou ČSSD. Já si myslím, že to je k věci, takže odpovídám na jeho poznámku.

A okamžitě využije smrti svého hlavního věřitele pro to, aby se pokusila ponížit svůj dluh o sto milionů korun, tak to je opravdu nechutné. A jak jsem řekl (nesrozumitelné) vyzyvateli panu Zaorálkovi, pro mě osobně přímo hyenistické.

Druhá věc. Váš štít sociální demokracie je hrozně, hrozně špinavý. Nevím, co na něm máte vyryto, protože to nemůžete vědět ani vy, protože přes tu špínu to nemůže být ani vidět. Odpovídá tomu víceméně i váš výsledek ve volbách.

A další. Řekl bych, že oběti z řad ČSSD, které položily své životy při boji za dobrou věc, se musí dnes v hrobě obracet, když vidí, kdo vede ČSSD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásil se mi - tady mám od pana poslance Staňka? Pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou? Dvě minuty. A prosím k věci.

 

Poslanec Antonín Staněk: K věci. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k věci panu Volnému. Urážíte nás! Urážíte nás a já vám říkám naprosto otevřeně, že sociální demokracie od začátku je připravena hrát čistou hru. Ale to, co vy tady předvádíte, je lež, lež a ještě jednou lež!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou. Dvě minuty prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za své dvě minuty. Dámy a pánové, my tady nějak budeme muset celé volební období spolužít, potkávat se, mluvit spolu, občas se pokusit něco i dojednat. Začít tím, že odsoudím celou politickou stranu a urazím jako někoho, kdo není úctyhodný, je podle mého názoru velmi špatný začátek takovéhle komunikace. K tomu chci dodat, že já osobně jsem vedl se sociální demokracií po celou dobu své politické kariéry řadu velmi ostrých půtek a nepochybně v každé straně, tedy i v sociální, budou nějací lidé, kterých si nevážím. Ale říct, že si nevážím nejstarší politické státotvorné strany v této zemi, která je tady déle než sto let, která stála u zrodu první republiky, která musela odejít do exilu po nuceném sloučení s komunistickou stranou v roce 1948, která je státotvornou stranou od listopadové revoluce až do dnešních dnů, tohle říct, to je naprosto nehorázné v tomhle parlamentu! A já se proti tomu ohrazuji a prosím, nedělejte to! Komu se to nelíbí...

Ještě bych dodal, že ta strana kromě 150 let své státotvorné existence nám vychovala třeba i takové velikány pro naši dnešní politickou praxi, jako je pan předseda Faltýnek. Ona si nezaslouží urážky. (Smích v sále. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se mi hlásí s faktickou pan poslanec Bělobrádek. Dvě minuty prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP