(14.50 hodin)
(pokračuje Volný)

Doufám, že rok 2018 se nestane začátkem konce krví a utrpením našich předků vykoupené a doslova a do písmene vybojované samostatnosti a suverenity.

Pan premiér nám slíbil, že vyjedná takové podmínky, které neohrozí naši suverenitu. Vím, že pan premiér je určitě schopen vyjednat mnohé, ale obávám se, že tady tváří v tvář globální síle nebude ve stejné pozici jako ve svých firmách anebo ve své menšinové vládě. S radostí proto vybavíme pana premiéra silným mandátem v podobě usnesení Sněmovny, a nikoliv pouze výboru, tak aby bylo jasné, že má jednoznačnou podporu většiny občanů České republiky v tom, že jednoznačně odmítáme případný diktát EU ve formě Dublin IV.

S velkou skepsí a nedůvěrou sleduji vyjádření kolegů, kteří si myslí, že v Dublinu IV jsou obsaženy i části, které povedou k lepší návratové politice. Osobně jsem přesvědčen, že nepovedou, protože jestliže v něčem EU a její členské země dlouhodobě selhává, tak je to schopnost deportovat odmítnuté žadatele o ochranu. Než EU se svou typickou rychlostí cokoli podobného zavede, budou v Evropě dávno miliony dalších ekonomických migrantů s právní podporou soukromých ziskových organizací, tak dobře maskovaných jako neziskovky, a pravděpodobnost deportace odmítnutého žadatele se bude rovnat nule. Evropská unie již dnes nemá a ani nebude mít nejen prostředky, ale ani odvahu deportovat statisíce odmítnutých žadatelů o azyl a naopak budeme dobrovolně importovat další pomocí programu na slučování rodin. Dublin I nezachránil Evropu, ani Dublin II nebo III. Evropu zachránil Viktor Orbán a jeho plot. Evropu neochrání ani Dublin IV. A my místo toho, abychom reálně fyzicky chránili hranice schengenského prostoru, tak jak to dělá Maďarsko, budeme schvalovat Dublin V, VI, VII, VIII, IX, X - a můžeme počítat donekonečna.

Evropu zachrání pouze maďarský, australský a v současné době i americký přístup nulové tolerance k nelegální ekonomické migraci. Zachraňme životy, zastavme lodě. Můžeme pomáhat Africe v Africe, Blízkému východu na Blízkém východě, Asii v Asii. Ano, to můžeme, pokud budeme chtít. Ale nemáme povinnost spáchat sebevraždu a islamizovat a afrikanizovat ani Evropu, ani svou vlast.

Na závěr si dovolím s radostí konstatovat, že rétorika SPD o nutnosti ochrany hranic, boje s pašeráky lidí a také o nebezpečí, které pramení přímo z politiky a přímo z návrhu orgánů a některých členských zemí Evropské unie, ta rétorika, za kterou jsme byli nálepkováni jako nacisté, fašisté, rasisté a xenofobové, tak že tato naše rétorika, založená naopak na racionálním hodnocení situace a na správném odhadu vývoje věcí, se stala většinovou rétorikou v této Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo paní poslankyni Nevludové, tak musíme dát přednost faktickým poznámkám. V tuto chvíli jsou přihlášeni k faktické poznámce tři páni poslanci - pan poslanec Válek, pan poslanec Veselý a pan poslanec Peksa, v tomto pořadí. Takže se svou faktickou poznámkou nyní přichází pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já rozhodně nechci zdržovat, jenom bych si ústy pana předsedy dovolil jako lékař a přednosta Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno pana poslance Kotena uklidnit, že v uplynulých třech letech všech 13 uprchlíků, kteří byli v uprchlickém táboře Zastávka u Brna, což je jeden z velkých uprchlických táborů, bylo zdrávo, nemělo žádnou chorobu a byli v pořádku jak na duchu, tak na těle. Tak snad aspoň tuto obavu bych si dovolil tímto vyjádřením eliminovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Veselý. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já musím reagovat opět na pana předřečníka, na pana kolegu. Je zajímavé, že oba dva kolegové, kteří jsou v evropském výboru, a tedy měli možnost diskutovat o Dublinu a jeho jednotlivých částech, tak oba dva pořád odmítají tu část, která zrychlí azylovou politiku. Vy na jedné straně říkáte "Evropa je špatná, strašně se zrychlí přijímání uprchlíků", a na druhé straně říkáte "no jo, ale když oni budou chtít vracet azylanty zpět, tak v tom už rychlí nebudou, v tom už budou pomalí, to se zasekne, to nebude fungovat". Prosím vás, Dublin IV má části, které určitě nechceme, ale zrychlení azylového systému přece snad chceme. Já tomu pořád nerozumím, a zvlášť nerozumím u kolegů, kteří jsou za SPD ve výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Peksa se svou faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Já jsem velmi rád, že tady z úst pana kolegy Volného prostřednictvím pana předsedajícího slyším ty poznámky o tom, že je třeba pomáhat na místě, protože to byla právě SPD, která před Vánoci navrhovala redukci výdajů na rozvojovou spolupráci o 200 milionů korun. Tak já jsem rád, že teď už tuto politiku opouštíte a budete nám příště pomáhat ty výdaje naopak zvýšit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Holíka. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, já nevím, proč se tady stále omílá, že v České republice je 12, popřípadě 13 uprchlíků. Patřím k lidem, kteří si všechno kontrolují na vlastní oči. Navštívil jsem na rozdíl od vás většinu uprchlických táborů. Když jsem byl poprvé v Bělé pod Bezdězem, bylo tam 560 převážně mladých černých pánů. Když jsem tam byl podruhé, bylo jich 65. Kam se ztratili, to si odpovězte. Když jsem byl ve Vyšných Lhotách, bylo tam 199 pouze mladých pánů. Když jsem tam byl podruhé, bylo jich 18. Ale máme tady prosím 12 uprchlíků. Takže zvažujte a počítejte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak abyste měli stejné informace, jako mám já, tak k faktickým poznámkám jsou přihlášeni v tomto pořadí pan poslanec Benešík, Volný, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Kobza, Feri a Kopřiva. Na řadě je pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Žadatelů o azyl je v České republice zhruba 1 450, pokud vím, za letošní, nebo za minulý rok. To je pravda. Těch 13, to jsou ti, kteří sem přišli nebo byli přinuceni přijít na základě kvót. V době Miloše Zemana, kterého vy podporujete na prezidenta republiky, jsme jich tady měli za ty čtyři roky skoro 50 tisíc. Taková je realita, to jsou statistiky Ministerstva vnitra.

A já bych poprosil pana Okamuru, aby mi do toho nekecal, neskákal mi do řeči a choval se slušně! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. K tomu, abych přiměl poslance k pořádku, jsem tu já, tak to prosím respektujte.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Výborně, děkuji vám. Jenom jsem chtěl říct, že tady zaznělo slovo multikulti fašista. Já jsem odpůrcem multikulturalismu. Moje kultura stojí na základech, které jsem tady mockrát jmenoval, a to vyznává i moje strana. V roce 2008, kdy Evropská unie slavila rok multikulturalismu, tak jednou z tváří multikulturalismu v České republice byl Tomio Okamura. Já si myslím - nevím, jestli ho tedy považujete za fašistu, za multikulti fašistu nebo jenom za multikulti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka, pan poslanec Volný, tedy pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já bych si dovolil zareagovat na slova kolegy z ČSSD, z výboru pro evropské záležitosti. Já už jsem to vysvětloval na tom výboru. My v SPD prostě nevěříme v to, že Dublin IV povede k jakémukoli urychlení čehokoli, co se týká jakékoli byrokracie spojené s imigranty v Evropské unii. Nepovede. Prosím vás, mohl byste mi říct nějakou ukázku toho, kdy Evropská unie dokázala něco zjednodušit a zefektivnit? Já si kromě toho, že zefektivnila a zlegalizovala nelegální imigraci, nedovedu vzpomenout vůbec na nic. Takže my odmítáme Dublin IV jako celek, protože to, co vy říkáte, že bude mít pozitivní přínos, je prostě fikce a v rámci historické zkušenosti s Evropskou unií to je science fiction.

Potom tady ke kolegovi pirátovi. Já jsem řekl ano, pomáhejme, pomáhat můžeme, pokud chceme. Takže já bych vás poprosil, abyste poslouchal všechno, co vaši kolegové říkají, abyste se tady potom nemusel usmívat. Ano, pomáhejme, pokud chceme, a v míře, ve které pomáhat chceme.

Ke kolegovi předsedovi komise pro evropské záležitosti. Ano - prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se - za vlády pana Miloše Zemana tady bylo 50 tisíc imigrantů, skutečných evropských uprchlíků před evropskou válkou, skutečných uprchlíků. Byli to lidé převážně z území, kde skutečně probíhal nějaký válečný konflikt. Neplatilo v té době ještě - nebo nebyli to lidé, kteří po statisících a po milionech nelegálně překračovali moře, aby v první bezpečné zemi, kde jim mohl být poskytnut azyl, nezůstávali a hrnuli se k nám, do naší republiky. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP